Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 - 2023 cơ bản, nâng cao có đáp án được những Giáo viên những năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn cùng sưu khoảng từ đề thi của những trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng với cỗ đề thi Toán lớp 4 này để giúp Thầy/Cô gồm thêm tư liệu giúp học sinh ôn luyện và đã đạt được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4. Cỗ đề thi Toán lớp 4 khá đầy đủ đề khảo sát quality đầu năm, đề thi thân kì, đề thi học kì 1, học kì 2, các phiếu bài bác tập, đề khám nghiệm cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham khảo!


Đề thi Toán lớp 4 học kì 1, học tập kì hai năm 2023 (có đáp án, mới nhất)

Xem thử

Chỉ từ bỏ 150k tải trọn cỗ 110 Đề thi Toán lớp 4 (cả năm) bản word có giải thuật chi tiết:

Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1

Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 2

Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 2

- Đề thi Toán lớp 4 tổng hợp:

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 (có đáp án)

Ôn hè lớp 4 lên lớp 5

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Bạn đang xem: Toán lớp 4, đề thi toán 4

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong các 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc thay kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVIICâu 3: Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số mức độ vừa phải cộng của những số: 20; 35; 37; 65 với 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Câu 5: phần nhiều phát biểu nào dưới đây em cho rằng đúng.

A. Góc bẹt bé dại hơn góc tù.B. Góc tù to hơn góc vuông.C. Góc nhọn to hơn góc bẹt.D. Góc nhọn to hơn góc vuông.Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240m. Tính diện tích s mảnh đất đó.

A. 36m2B. 360m2C. 3600m2D. 120m2

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 1: Đặt tính với tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính quý giá biểu thức m - 187 + n, với m = 348 cùng n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được không ít hơn thửa ruộng lắp thêm hai 18 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 4: nhị số gồm tổng là số lớn số 1 có hai chữ số, biết số trước tiên là số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số. Search số đồ vật hai.

Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 bao gồm đáp án (nâng cao - 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: mang đến 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số phù hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng: Hình bên có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: nhì số bao gồm tổng là 390. Số bé là số tất cả 2 chữ số, giả dụ viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé bỏng ta được số lớn. Số mập là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: đến 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau?

A.6 số
B. 12 số
C. 18 số
D. 24 số

Câu 5: lúc này là máy năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là máy mấy:

A.Thứ tư
B. Trang bị năm
C. Máy sáu
D. Máy bảy

Câu 6: có 2135 quyển vở được xếp đa số vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính quý giá biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): tra cứu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu chuyển chữ số 7 trường đoản cú hàng đơn vị lên đầu ta được số mới gấp 2 lần số cũ với thêm 21 solo vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số bạn mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi các bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi bao gồm bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây, biết số học viên lớp 4A ít hơn 50 bạn và nhiều hơn thế 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một bạn mang cam đi thay đổi lấy apple và lê. Cứ 9 quả cam thì thay đổi được 2 quả táo bị cắn dở và 1 trái lê. Cứ 5 quả apple thì thay đổi được 2 trái lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì thay đổi được 17 quả táo bị cắn dở và 13 trái lê. Hỏi người đó mang theo bao nhiêu trái cam?

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là:

14 m2 = ……..cm 2

A. 140 B. 1400 C. 14000 D. 140000

Câu 2: Viết số sau: hai trăm mười bố triệu sáu trăm nhị mươi tứ nghìn bảy trăm.

A. 213 624 700

B. 213 624 070

C. 21 362 470

D. 21 362 700

Câu 3: Số phân chia hết đến 9 là:

A. 2341 B. 1034 C. 240 D. 9810

Câu 4: Số phân tách hết cho tất cả 2,3,5 là:

A. 2346 B. 4510 C. 6219 D. 6360

Câu 5: công dụng của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. Là:

A. 260 B. 280 C. 286 D. 296

Câu 6: Chọ đáp án đúng

Trong hình mẫu vẽ bên:

*

A. Cạnh AB song song với cạnh DC

B. Cạnh AD song song cùng với cạnh BC

C. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC

D. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh DC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a)423 x 25

b) 7168 : 56

Câu 2: Một hồ cá bao gồm 156 con cá chép và cá rô. Tính số cá từng loại, biết rằng số những rô nhiều hơn thế nữa số con cá chép là 34 con.

Câu 3: một chiếc sân vườn cửa hình chữ nhật bao gồm trung bình cùng của chiều rộng với chiều nhiều năm là 15m, chiều rộng là 10m. Tính diện tích của vườn cửa đó.

Câu 4: Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Mỗi ý đúng được 1 điểm. Đặt tính cùng ra kết quả đúng như sau:

a.10575

b. 128

Câu 2 (2 điểm):

Số cá chép trong hồ là

(156 -34) :2 = 61 (con)

Số cá rô trong hồ nước là

156 – 61 = 95 (con)

Đáp số: cá chép: 61 con, cá rô: 95 con.Câu 3 (2 điểm):

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật là

15 x 2 = 30 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

30 -10 = đôi mươi (m)

Diện tích hình chữ nhật là

20 x 10 = 200 (m2)

Đáp số: 2s00 m2

Câu 4 (1 điểm):

751 x 68 + 751 x 32

= 751 x (68 +32)

= 751 x 100

= 75100.

........................

........................

........................

Xem thử

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 gồm 09 đề thi kèm theo câu trả lời và bảng ma trận đề thi. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng vắt kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2 lớp 4, thời điểm cuối năm học đạt công dụng cao. Đồng thời đó là tài liệu tham khảo cho các thầy cô lúc ra đề cho các em học sinh.


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2023

1. đứng top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 20232. Top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 tải nhiều

09 đề thi Toán qua hằng năm học sau đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp cụ thể cả đáp án và biểu điểm chấm chi tiết cho từng đề. Các bậc phụ huynh thiết lập về cho con trẻ mình ôn luyện, củng núm lại kiến thức và kỹ năng đã học.

1. Top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn số 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong những 82 360 945 là:

A. 2 000

B. Trăng tròn 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm là:

7 giờ đồng hồ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:

a. Hình bình hành tất cả ........................ Cặp cạnh tuy nhiên song .

b. Diện tích s hình thoi bằng .............................. Diện tích hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào vị trí chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 vậy kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Giả dụ chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một bạn đã bán được 280 trái cam với quýt, trong các số ấy số cam bởi

*
số quýt. Kiếm tìm số cam, số quýt sẽ bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): bây chừ bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bởi

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh song song.


b. Diện tích hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 nỗ lực kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng từng câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Giả dụ chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã chào bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã phân phối là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện giờ là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện giờ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

chủ thể

mức 1

nút 2

mức 3

mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

03

Biết so sánh các phân số cùng với 1. Nắm được giá trị của số. Giải được bài toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

1,2

6

a,b,c,d

8

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

Số điểm

1

2

1,5

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

01

02

Chuyển thay đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

5

3,5

Số điểm

1

1

2

3

nguyên tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích s hình thoi, diện tích s hình chữ nhật.

Câu số

4

7

4

7

Số điểm

1

0,5

1

0,5

Tổng số câu

03

01

01

01

02

01

05

04

Tổng số điểm

2

1

2

1

2

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong các số 32743; 41561; 54567, 34582 số phân tách hết mang lại 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có mức giá trị bé nhiều hơn 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): hiệu quả của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số thích hợp để viết vào vị trí chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): cực hiếm của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): tổng số tuổi của tía Lan và Lan là 46 tuổi. Lan kém ba 28 tuổi. Tính tuổi của bố An hiện tại nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một lớp kính hình thoi có độ dài những đường chéo cánh là 18cm với 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy nhiên song với nhau là:

A. AH cùng HC; AB và AH

B. AB và DC; AD với BC

C. AB với BC; CD với AD

D. AB cùng CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A bao gồm 28 học viên nữ. Số học sinh nam bởi

*
số học sinh nữ. Số học viên của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần tự luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): kiếm tìm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Lý giải cho điểm

- bài kiểm tra được gia sư sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), quán triệt điểm 0 (không)

- Điểm của bài bác kiểm tra nếu là vấn đề thập phân thì được gia công tròn. Thí dụ: 9,25 làm cho tròn thành 9; 9,5 làm cho tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần từ luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất nền là 3 phần bởi nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần đều nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất nền là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất nền là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh khu đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

0,25

y × 100 = 5208000

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. Cực hiếm của chữ số 7 trong các 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào to hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tìm kiếm x là số từ bỏ nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. đôi mươi cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. gắng kỉ sản phẩm công nghệ XX ban đầu từ năm nào mang lại năm nào?

A. Từ năm 1900 đến năm 2000

B. Từ năm 1901 cho năm 2000

C. Từ thời điểm năm 1901 cho năm 2001

D. Từ thời điểm năm 1900 cho năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền vệt >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một siêu thị có số đường trắng thấp hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số con đường mỗi loại, hiểu được

*
số con đường trắng bởi
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tra cứu x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh các phân số sau bằng phương pháp hợp lý nhất

a.

*
với
*

b.

*
cùng
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước lời giải đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm).

Xem thêm: Cách tính điểm thi đại học, tốt nghiệp thpt quốc gia 2023, công thức và cách tính điểm thi tốt nghiệp thpt

HS điền dấu đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ đồ đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần cân nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng có số đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng có số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: con đường trắng: 360 kg; white hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học viên làm giải pháp khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a.

*
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số về tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong các phân số sau
*
, phân số lớn số 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào vị trí chấm nhằm 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 8 tấn 36 kilogam = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi bài sau:

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối lập ……… và tư cạnh ………..

A. Tuy vậy song
B. Bằng nhau
C. Tuy vậy song, bằng nhau
D. Tuy nhiên song, không bằng nhau

b) diện tích hình thoi là 250 cm2, độ lâu năm một đường chéo cánh là 25 cm.

Vậy độ lâu năm đường chéo cánh còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: trường đoản cú luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm kiếm X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên góp ủng hộ desgin tượng đài tưởng niệm đồng chí đảo Gạc Ma trực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, số tiền lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mọt lớp quyên góp được, biết số tiền tài lớp 4B bởi 3/5 số tài chánh lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Chị em có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu người mẹ xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì đều thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của bà mẹ có từng nào quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D.

Câu 5 (0,5 điểm). B.

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bởi nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng từng ý đến 0,25 đ

PHẦN II: tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng từng ý mang đến 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Search X. Tính đúng mỗi ý mang đến 0,75 điểm.

a)

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp đc số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp đc số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- tra cứu đúng hiệu số phần bởi nhau: 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng số tiền lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- kiếm tìm đúng số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đúng tác dụng (không lí luận) mang đến 0,25 điểm.

Vì nếu người mẹ xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì hồ hết thừa 1 quả

Nên số cam của người mẹ bớt đi 1 quả đã là số phân chia hết cho cả 3 cùng 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho tất cả 3 cùng 5 lại nhỏ hơn 20 là 15.

Vậy người mẹ có tất cả là 16 trái cam. 0,5 điểm

· lưu giữ ý:

- học viên làm biện pháp khác đúng vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa.

- Tính ra kết quả nhưng ko rút gọn vẫn cho điểm buổi tối đa.

- Toán bao gồm lời văn:

+ HS rất có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm tối đa.

+ HS không vẽ sơ trang bị hoặc không lí luận thì không cho điểm.

+ Sai giải thuật không mang lại điểm; không đúng trên đúng dưới quán triệt điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; không nên kết quả, đơn vị chức năng ->cho ½ số điểm của ý

Ta rất có thể giải cách khác ví như sau

Vì rổ cam của chị em có ít hơn 20 trái mà chia 3 hoặc 5 hầu như dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà mẹ có 16 quả .

1.5 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào nơi chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) bao gồm 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng cộng viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi gồm độ dài những đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) các phân số được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự từ lớn đến nhỏ xíu là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên phiên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật trong phòng học đó là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu hai số 135, Số lớn gấp hai số bé. Số nhỏ xíu là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: tổng thể tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi chị em và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích cỡ như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: tổng thể tuổi của hai bà mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi nhỏ là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc rất có thể giải theo cách khác ví như sau:

Theo sơ đồ, tổng thể phần cân nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bé là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch con kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học và thống kê.

Phân số, các phép tính về phân số; tính giá trị biểu thức. Tìm kiếm thành phần không biết, …

Số câu

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

9

Số điểm

2.5

1

1.5

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị đo thời gian, khối lượng, diện tích đã học.

Số câu

Câu số

4

5

2

Số điểm

0.5

0.5

1

3. Nguyên tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích hình bình hành, hình thoi.

Số câu

Câu số

6a

6b

2

Số điểm

0.5

0.5

1

4. Giải toán có lời văn.

Giải việc Tìm hai số lúc biết tổng (hiệu) cùng tỉ số của nhì số đó; kiếm tìm phân số của một số.

Số câu

Câu số

9

1

Số điểm

2

2

5. áp dụng toán học.

Số câu

Câu số

10

1

Số điểm

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. Top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 tải nhiều

2.1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý vấn đáp đúng nhất.

Câu 1: Hình nào bao gồm

*
số ô vuông sẽ tô màu?

Câu 2: Trong hình mẫu vẽ bên, những cặp cạnh song song cùng nhau là:

A. AH cùng HC; AB và AH

B. AB cùng BC; CD với AD

C. AB với DC; AD và BC

D. AB với CD; AC với BD

Câu 3: trong các số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 và 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dm2 > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kg 2 45 cm2 = 345 cm2

d) 2 giờ 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ dài hai đường chéo là 17cm cùng 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; cùng với m = 180, n = 25. Giá trị của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành bao gồm đáy bằng 15 m; chiều cao bằng

*
đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 15 mét vuông

B. 150 mét vuông

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9: Trên bản đồ tỉ trọng 1 : 200, chiều nhiều năm phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều lâu năm thật của phòng học kia là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích thì nhận được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất.

*

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2: 2 điểm

HS vẽ sơ đồ vật (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc nhận được trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3: 1 điểm