"Lay" với "lie" là nhì từ rất rất dễ khiến nhầm lẫn trong giờ Anh vì chưng ngữ nghĩa gồm sự tương đồng hóa định. 

Nghĩa của "lay"

Lay có nghĩa là đặt, xếp thứ gì đó nằm ở đoạn tĩnh. Dưới đây là một vài lấy ví dụ về lay vào câu trả chỉnh: 

- I don’t like to lay my purse on the floor. (Tôi không mê say đặt túi xách xuống sàn nhà). 

- The dogs always lay their toys next to their water bowls. (Những chú chó luôn luôn đặt đồ nghịch cạnh chén nước của mình). 


KKf
Q" alt="*">