Bạn trai cũ Quý Bình vui vẻ dự lễ hội cưới của Lê Phương

Từng bao gồm 8 năm mặn nồng, dù chẳng thể đến cùng với nhau cơ mà Quý Bình vẫn coi Lê Phương như bạn tốt.


YKFn
JJd
Ev
GZ3A4Q" alt="*">