Bài tập toán lớp 4 theo từng siêng đề bao gồm đáp án, kèm giải thuật rất chi tiết giúp các em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, khối hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề kết quả hơn để ngày càng học giỏi môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Bài toán khó lớp 4

Theo sơ trang bị ta thấy 3 lần số km 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Meopc.com

Câu 5.

Số nhỏ dại nhất bao gồm 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là một và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số yêu cầu tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp xếp các phân số tiếp sau đây theo lắp thêm tự từ khủng đến bé:

b/ Tìm toàn bộ các phân số bằng phân số 22/26 sao cho mẫu số là số tất cả 2 chữ số.

Bài 2:Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức của hàng số trên.

b/ search số có giá trị lớn hơn trung bình cùng của hàng là 8. Cho thấy thêm số sẽ là số thứ từng nào của hàng số trên?

Bài 3:Có nhị rổ cam, nếu cung ứng rổ thứ nhất 4 quả thì tiếp đến số cam ở hai rổ bởi nhau, giả dụ thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì kế tiếp số cam sinh hoạt rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh sống rổ sản phẩm hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ bao gồm bao nhiêu trái cam?

Bài 4:Trong một tháng làm sao đó gồm 3 ngày máy 5 trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày máy mấy vào tuần?

Bài 5:Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 35m. Căn vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng khiến cho chiều rộng lớn so với trước tăng cấp rưỡi và cho nên diện tích tăng thêm 280m².

Tính chiều rộng và ăn mặc tích quần thể vườn sau khi mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số đã cho có số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của dãy số đã mang lại là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cộng của dãy số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta bao gồm quy phương pháp của hàng là: mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai bởi nhân với số lắp thêm tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng sản phẩm công nghệ ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ máy hai nhiều hơn thế nữa rổ thứ nhất 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ thứ hai. Trăng tròn quả

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

Số cam sinh sống rổ trước tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ thứ hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần gồm 7 ngày nên hai lắp thêm 5 của tuần liên tiếp không thể là ngày chẵn .

Hay giữa cha thứ 5 là ngày chẵn tất cả hai vật dụng năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cùng trong tháng giải pháp thứ năm chẵn trước tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ có tương đối nhiều nhất 31 ngày đề xuất thứ 5 với là ngày chẵn trước tiên phải là mồng 2, ngày chẵn lắp thêm 3 vào tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng kia vào nhà nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng đã tạo thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vườn sau thời điểm mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhị số đó

Bài 1.Tìm nhì số lúc biết tổng của hai số kia 72 và hiệu của 2 số đó là 18

Đáp án:

Áp dụng cách làm ta có:

Số khủng là: (72 + 18) : 2 = 45

Số nhỏ nhắn là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số bắt buộc tìm là 45 với 27

Bài 2.Trường tiểu học tập Phan Đình Giót có tất cả 1124 học tập sinh, biết số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 76 bạn. Tính số học viên nam và nàng của trường?

Đáp án:

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học viên nữ của ngôi trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học viên nam là 600, số học sinh nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai bạn thợ dệt, dệt được 270m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12 m và fan thứ nhị dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người thứ hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được từng nào mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người trước tiên dệt thêm 12m và người thứ nhị dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn người trang bị hai 10m.Vậy ban đầu, người đầu tiên dệt nhiều hơn thế nữa người sản phẩm hai số mét vải là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người thứ hai dệt được số mét vải là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng số vải của nhì thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, tín đồ thứ nhị dệt được số mét vải là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và bạn thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu lúc ẩn cả tổng với hiệu

Bài 1.

Xem thêm: Top 9 Phần Mềm Làm Video 3D, Các Phần Mềm Làm Phim 3D Nổi Tiếng

Tìm nhị số bao gồm hiệu là số bé nhất tất cả hai chữ số chia hết mang đến 5 cùng tổng là số lớn nhất có 2 chữ số phân chia hết mang đến 2?

Đáp án:

Gọi 2 số yêu cầu tìm là a với b

Số bé xíu nhất gồm hai chữ số phân chia hết mang đến 5 là 90

Nên hiệu của hai số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có nhị chữ số phân tách hết đến 2 là 98

Nên tổng của nhì số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 cầm cố vào (1) được a = 94

Vậy số nên tìm là 4 với 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật đến chu vi là 160m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết ví như tăng chiều rộng lớn 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó vươn lên là hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lớn lên 5m và giảm chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng đó trở thànhhình vuông đề xuất chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu hiện nay có toàn bô tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đây 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Đáp án:

Cách trên đây 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi nên bây giờ cháu vẫn hèn ôn 56 tuổi.

Tuổi ông hiện nay là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện thời là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh rộng em 7 tuổi, hiểu được 5 năm nữa thì tổng cộng tuổi của 2 anh em là 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mọi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng thể tuổi của hai bạn bè hiện nay là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh hiện nay là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em hiện giờ là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 1920. Hiệu to hơn số trừ 688 1-1 vị. Hãy tìm phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học viên của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít rộng số các bạn trai là 4. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Đáp án:Số chúng ta trai là 20, số bạn gái là 14.

Bài 3: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bởi 292 với giữa bọn chúng có tất cả 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số yêu cầu tìm là: 154 và 138.

Bài 4: Tìm nhì số lẻ gồm tổng bởi 220 với giữa chúng có 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ đề xuất tìm là: 105 với 115.

Bài 5:Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu kéo ra 10 viên bi đỏ với hai viên bi xanh thì số bi đỏ ngay số bi xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A với 4B có toàn bộ 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A thanh lịch lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học sinh của từng lớp?

Đáp án:Lớp 4A bao gồm 42 học tập sinh, lớp 4B gồm 40 học tập sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số. Tìm mỗi số

Bài 7:Hai số nên tìm là 498 với 502.

Bài 8.Tuổi chị cùng tuổi em cùng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Bài 9: bố hơn nhỏ 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả hai ba con tròn 50. Tính tuổi hiện giờ của mọi cá nhân ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, bé 8 tuổi.