Vợ góa chưng sĩ Lý Văn Lượng sinh bé trai

Trung Quốc
Bốn tháng sau khi ông xã qua đời, Fu Xuejie, vợ bác sĩ Lý Văn Lượng sinh nhỏ trong thú vui của hàng tỷ người. 


HBVind19XYFr0p
A" alt="*">