Người mẫu bị tóm gọn vì chào bán thuốc sút cân cất chất cấm

Trung Quốc
Quách Mỹ Mỹ, chân dài 30 tuổi, đang bị giam vì buôn bán thuốc sút cân cất thành phần thuộc hạng mục chất cấm.

Bạn đang xem: Ảnh người mẫu trung quốc


M049m
FZez
XGOg
EUA" alt="*">