Ba người bị tóm gọn vì mạo danh bên báo "tìm hiểu vấn đề môi trường"

Nghệ An
Hồ Văn Tam, 37 tuổi, thuộc hai người dùng giấy ra mắt giả của một tạp chí để chỉ chiếm đoạt tài chánh cơ quan, doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Báo nghệ an điện tử


YB-zse
Xj
NQRf
Pg" alt="*">