Mắt đỏ l&#x
E0; g&#x
EC;?

Mắt đỏ l&#x
E0; t&#x
EC;nh trạng l&#x
F2;ng trắng của mắt (củng mạc) bị đỏ hoặc "đỏ ngầu."

Sự xuất hiện của mắt đỏ c&#x
F3; thể rất kh&#x
E1;c nhau. N&#x
F3; c&#x
F3; thể tr&#x
F4;ng giống như c&#x
F3; một số đường m&#x
E0;u hồng hoặc m&#x
E0;u đỏ nguệch ngoạc tr&#x
EA;n củng mạc hoặc to&#x
E0;n bộ củng mạc c&#x
F3; thể c&#x
F3; m&#x
E0;u hồng hoặc m&#x
E0;u đỏ lan tỏa.

Bạn đang xem: Tại sao mắt bị đỏ

Mắt đỏ c&#x
F3; thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt v&#x
E0; n&#x
F3; c&#x
F3; thể kết hợp với một số triệu chứng, bao gồm:

K&#x
ED;ch th&#x
ED;ch

Ngứa mắt

Kh&#x
F4;

Chảy nước mắt

Nh&#x
EC;n mờ

Trong một số trường hợp, mắt đỏ ngầu c&#x
F3; thể kh&#x
F4;ng c&#x
F3; triệu chứng g&#x
EC; ngo&#x
E0;i đỏ.

Mắt đỏ hoặc đỏ ngầu rất phổ biến v&#x
E0; c&#x
F3; nhiều nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n. Đỏ mắt thường l&#x
E0; triệu chứng của c&#x
E1;c t&#x
EC;nh trạng kh&#x
E1;c ở mắt c&#x
F3; thể bao gồm từ l&#x
E0;nh t&#x
ED;nh đến nghi&#x
EA;m trọng.

Nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n n&#x
E0;o g&#x
E2;y ra mắt đỏ?

Sự xuất hiện của mắt đỏ l&#x
E0; do sự gi&#x
E3;n nở của c&#x
E1;c mạch m&#x
E1;u rất nhỏ nằm giữa củng mạc v&#x
E0; kết mạc phủ l&#x
EA;n tr&#x
EA;n, vào suốt của mắt. Những mạch m&#x
E1;u rất nhỏ n&#x
E0;y (nhiều mạch m&#x
E1;u thường kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy được) c&#x
F3; thể bị sưng l&#x
EA;n v&#x
EC; c&#x
E1;c l&#x
FD; bởi vì li&#x
EA;n quan lại đến m&#x
F4;i trường hoặc lối sống hoặc vì c&#x
E1;c vấn đề cụ thể ở mắt.

Mắt đỏ thường vị dị ứng, mỏi mắt, đeo k&#x
ED;nh &#x
E1;p tr&#x
F2;ng qu&#x
E1; mức hoặc c&#x
E1;c bệnh nhiễm tr&#x
F9;ng th&#x
F4;ng thường ở mắt như l&#x
E0; vi&#x
EA;m kết mạc. Tuy nhi&#x
EA;n, đ&#x
F4;i lúc đỏ mắt c&#x
F3; thể b&#x
E1;o hiệu một t&#x
EC;nh trạng hoặc bệnh l&#x
FD; ở mắt nghi&#x
EA;m trọng hơn, chẳng hạn như vi&#x
EA;m m&#x
E0;ng bồ đ&#x
E0;o hoặc bệnh tăng nh&#x
E3;n &#x
E1;p.


*

C&#x
E1;c nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n vày m&#x
F4;i trường khiến mắt đỏ ngầu bao gồm:

Chất g&#x
E2;y dị ứng vào kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; (g&#x
E2;y dị ứng mắt)

&#x
D4; nhiễm kh&#x
F4;ng kh&#x
ED;

Kh&#x
F3;i (li&#x
EA;n quan tiền đến lửa, h&#x
ED;t kh&#x
F3;i thuốc l&#x
E1; thụ động, v.v.)

Kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; kh&#x
F4; (kh&#x
ED; hậu kh&#x
F4; hạn, c&#x
E1;c cabin m&#x
E1;y bay, cao ốc d&#x
E0;nh cho văn ph&#x
F2;ng, v.v.)

Bụi bặm

Kh&#x
F3;i vào kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; (xăng, dung m&#x
F4;i, v.v.)

Phơi nhiễm h&#x
F3;a chất (clo vào bể bơi, v.v.)

Tiếp x&#x
FA;c qu&#x
E1; nhiều với &#x
E1;nh s&#x
E1;ng mặt trời (kh&#x
F4;ng c&#x
F3; k&#x
ED;nh r&#x
E2;m ngăn tia UV)

C&#x
E1;c t&#x
EC;nh trạng mắt phổ biến g&#x
E2;y ra mắt đỏ bao gồm:

Đeo k&#x
ED;nh &#x
E1;p tr&#x
F2;ng

C&#x
E1;c t&#x
EC;nh trạng mắt nghi&#x
EA;m trọng c&#x
F3; thể g&#x
E2;y đỏ mắt bao gồm:

Chấn thương hoặc thương tổn mắt

Lo&#x
E9;t gi&#x
E1;c mạc

cấp t&#x
ED;nh

C&#x
E1;c yếu tố lối sống cũng c&#x
F3; thể g&#x
F3;p phần v&#x
E0;o nguy cơ bị đau mắt đỏ của qu&#x
FD; vị. V&#x
ED; dụ, h&#x
FA;t thuốc (thuốc l&#x
E1; hoặc cần sa) chắc chắn c&#x
F3; thể g&#x
E2;y đỏ mắt, cũng như uống nhiều rượu. Sử dụng thiết bị kỹ thuật số li&#x
EA;n tục v&#x
E0; ngủ kh&#x
F4;ng đủ giấc l&#x
E0; những nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n kh&#x
E1;c li&#x
EA;n quan tiền đến lối sống g&#x
E2;y mắt đỏ.

L&#x
E0;m thế n&#x
E0;o để loại bỏ mắt đỏ

V&#x
EC; mắt đỏ c&#x
F3; rất nhiều nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n (bao gồm một số nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n nghi&#x
EA;m trọng v&#x
E0; cần phải được chăm s&#x
F3;c ngay lập tức lập tức), qu&#x
FD; vị n&#x
EA;n gặp chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt tức thì lập tức nếu qu&#x
FD; vị bị mắt đỏ, mắt đỏ ngầu - đặc biệt l&#x
E0; nếu đỏ xuất hiện đột ngột v&#x
E0; k&#x
E8;m theo cảm gi&#x
E1;c kh&#x
F3; chịu hoặc mắt mờ.

Nếu qu&#x
FD; vị hiện kh&#x
F4;ng c&#x
F3; chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt, h&#x
E3;y nhấp v&#x
E0;o đ&#x
E2;y để t&#x
EC;m một chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt ở gần chỗ qu&#x
FD; vị.

Ngo&#x
E0;i ra, h&#x
E3;y gặp chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt của qu&#x
FD; vị trước khi sử dụng thuốc nhỏ mắt "loại bỏ mắt đỏ". Những loại thuốc nhỏ mắt n&#x
E0;y c&#x
F3; thể chứa c&#x
E1;c loại thuốc được gọi l&#x
E0; thuốc teo mạch, c&#x
E1;c thuốc n&#x
E0;y l&#x
E0;m teo mạch m&#x
E1;u. L&#x
E0;m mang đến c&#x
E1;c mạch m&#x
E1;u tr&#x
EA;n củng mạch nhỏ hơn sẽ l&#x
E0;m trắng mắt qu&#x
FD; vị, nhưng nếu qu&#x
FD; vị sử dụng thuốc loại bỏ mắt đỏ thường xuy&#x
EA;n vào một khoảng thời gian, qu&#x
FD; vị c&#x
F3; thể bắt đầu cần sử dụng c&#x
E1;c loại thuốc thường xuy&#x
EA;n hơn để ngăn chặn t&#x
EC;nh trạng mắt đỏ t&#x
E1;i ph&#x
E1;t. V&#x
E0; qu&#x
FD; vị c&#x
F3; thể bị đau mắt đỏ nặng hơn nếu qu&#x
FD; vị ngừng sử dụng loại thuốc nhỏ mắt đ&#x
F3;.

Để loại bỏ mắt đỏ một c&#x
E1;ch tốt nhất v&#x
E0; an to&#x
E0;n nhất, h&#x
E3;y gặp chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt để x&#x
E1;c định nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n g&#x
E2;y mắt đỏ ngầu v&#x
E0; d&#x
F9;ng c&#x
E1;c phương &#x
E1;n điều trị hiệu quả nhất.

Cho đến lúc qu&#x
FD; vị c&#x
F3; thể gặp chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt về vấn đề mắt đỏ của m&#x
EC;nh, h&#x
E3;y th&#x
E1;o k&#x
ED;nh &#x
E1;p tr&#x
F2;ng ra (nếu qu&#x
FD; vị đeo k&#x
ED;nh &#x
E1;p tr&#x
F2;ng) v&#x
E0; đeo k&#x
ED;nh đeo cố gắng thế. V&#x
E0; h&#x
E3;y với theo k&#x
ED;nh &#x
E1;p tr&#x
F2;ng đến cuộc hẹn để chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt của qu&#x
FD; vị c&#x
F3; thể đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; coi liệu k&#x
ED;nh &#x
E1;p tr&#x
F2;ng c&#x
F3; l&#x
E0;m cho mắt đỏ tuyệt kh&#x
F4;ng.

Qu&#x
FD; vị cũng c&#x
F3; thể muốn l&#x
E0;m ẩm mắt thường xuy&#x
EA;n bằng thuốc nhỏ mắt b&#x
F4;i trơn kh&#x
F4;ng chứa chất bảo quản cho đến lúc qu&#x
FD; vị c&#x
F3; thể gặp chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt của m&#x
EC;nh.

Trang được xuất bản vào Thứ Tư, 18 th&#x
E1;ng 8, 2021

đôi mắt của chúng ta thường xuyên tiếp xúc với màn hình của năng lượng điện thoại, máy vi tính xách tay, TV và những thiết bị khác, đề nghị việc chú ý nhiều rộng đến sức mạnh của đôi mắt để bảo đảm thị lực trẻ khỏe là điều thích hợp lý.


ko kể những nuốm đổi về thị lực, nhiều người nhận thấy gồm điều gì đó không ổn với đôi mắt khi họ nhận thấy mắt mình đỏ hoặc “đỏ ngầu”.

Điều này có thể là do bạn thừa mệt mỏi cùng ngủ mất ngon giấc, hoặc thậm chí nó gồm thể là một vào những dấu hiệu sớm nhất của một số tình trạng sức khỏe.

Nói chung, mắt đỏ xảy ra do các mạch ngày tiết trên bề mặt mắt bị sưng cùng viêm.

Dưới đây là một số vấn đề sức khỏe bao gồm thể liên quan đến mắt đỏ của bạn.

1. Viêm kết mạc bởi vì virus

*

MINH HỌA: Shutterstock

Nếu bị viêm kết mạc, thì ngoài đỏ mắt, người bệnh còn tồn tại thể bao gồm cảm giác rát bỏng trong mắt hoặc tất cả cảm giác bao gồm gì đó vào mắt

Đây là một bệnh nhiễm trùng vị virus, thường được gọi là "mắt đỏ". Nó đề cập đến tình trạng viêm kết mạc, là một lớp màng mỏng, trong suốt bao phủ mắt cùng đường bên trong mí mắt.

Nếu bị viêm kết mạc, thì không tính đỏ mắt, người bệnh còn tồn tại thể gồm cảm giác rát bỏng trong mắt hoặc tất cả cảm giác tất cả gì đó vào mắt.

Xem thêm: Cách vẽ trang trí màu cơ bản, tài liệu trang trí màu cơ bản

Chảy dịch trong, mắt gồm vảy với sưng cũng là dấu hiệu của bệnh viêm kết mạc bởi vì virus.

2. Covid-19

Nhiễm Covid-19 đến ni đã nổi tiếng với nhiều triệu chứng, mặc cho dù nó chủ yếu liên quan đến nhiễm trùng phổi.

Một trong những dấu hiệu bị nhiễm Covid-19 bao gồm thể là bạn bị mắt đỏ.

Các chuyên gia y tế phân chia sẻ, Coronavirus tất cả thể xâm nhập vào cơ thể qua mắt với di chuyển lên óc từ đáy mắt, theo Times of India.

3. Dị ứng

Đỏ mắt gồm thể là do dị ứng làm sao đó, ngay lập tức cả khi bạn ko cảm thấy dị ứng ở mũi.

Phấn hoa, mạt bụi cùng đôi khi lông động vật gồm thể khiến ra các phản ứng dị ứng dẫn đến mắt đỏ.

Cùng với đó, bạn cũng gồm thể cảm thấy ngứa, rát ở mắt.

4. Kính áp tròng

*

Kính áp tròng cần được có tác dụng sạch đúng phương pháp bằng dung dịch tẩy rửa trước lúc sử dụng

SHUTTERSTOCK

Kính áp tròng cần được có tác dụng sạch đúng cách bằng dung dịch tẩy rửa trước lúc sử dụng.

Điều cần thiết là tay của bạn phải sạch trong lúc đeo ống kính cùng tròng kính ko được cũ hoặc bị hỏng.

Nếu bất kỳ biện pháp cơ bản nào không được tuân thủ, thì ống kính bao gồm thể gây mài mòn bề mặt của mắt và cho phép nhiễm trùng xâm nhập.

Các đơn vị nghiên cứu cũng phạt hiện ra rằng việc tái sử dụng ống kính, đeo bọn chúng qua đêm hoặc dưới vòi hoa sen làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm giác mạc Acanthamoeba (AK), một bệnh nhiễm trùng giác mạc.

Trong tình trạng này, ký sinh trùng acanthamoeba bị mắc kẹt giữa giác mạc với kính áp tròng và tất cả thể ăn vào giác mạc, tạo đau dữ dội cùng trong 1/4 trường hợp, mù lòa, theo Times of India.

5. Hội chứng khô mắt

Hội chứng khô mắt xảy ra khi nước mắt của bạn ko bôi trơn mắt đúng cách, dẫn đến khô, đỏ với kích ứng mắt.

Điều này có thể xảy ra lúc mắt bạn ko tiết đủ nước mắt hoặc nước mắt tiết ra tất cả chất lượng thấp.

Thuốc nhỏ mắt không kê đơn được thiết kế để thoa trơn chúng bao gồm thể giúp làm cho dịu mắt khô.

Nếu tình trạng khô mắt của bạn vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ đo thị lực để đánh giá chỉ mắt của bạn.

Đôi mắt đỏ có thể xảy ra mà không có bất kỳ tại sao nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, mắt đỏ mạn tính không bình thường với cần được bác sĩ nhãn khoa đánh giá kịp thời, theo Times of India.