Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

*

*

bản chất đề nghị hiểu 4 năm thường có 1 năm nhuận

2001:4=dư ( năm hay ) (loại)

2002:4=dư ( nhiều loại )

2003(loại)

2004( chọn )

2005 --> 2007 ( nhiều loại )

2008 (chọn )

2009 --> 2011 ( một số loại )

2012 ( chọn)

2013--> 2015( nhiều loại )

2016 (chọn )

2017--> 2019 ( nhiều loại )

2020 ( lựa chọn )

-----> tất cả 5 ngày nhuận : 2004;2008;2012;2016;2020


*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

-Từ năm 2000 mang đến năm 2050 có:(left(dfrac2050-20001+1 ight)-left(dfrac2048-20204+1 ight)=43)năm khôngnhuận.

Bạn đang xem: Năm 2002 là năm nhuận


Một năm tất cả 365 ngày. Hỏi 1 năm nhuận gồm bao nhiêu ngày? Năm nào cũng đều có năm nhuận đúng không? và bao nhiêu năm mới tết đến có năm nhuận??

Ai giúp em với!!!


Trả lời :

Một năm nhuận gồm : 366 ngày

Ko cần năm nào cũng là năm nhuận.

Phải 4 năm mới tết đến có năm nhuận 1 lần .

Hok tốt ! ^-


Thế kỷ
XXI
của
Công Nguyênlà cố gắng kỷ hiện tại tính theolịch Gregorius. Cầm kỷ này bước đầu từ ngày một tháng 1 năm 2001 cùng sẽ xong vào ngày 31 tháng 12 năm 2100.

Năm 2000thuộc ráng kỷ 20


Ta có : một tuần có 7 ngày

thực hiện phép tính :

366 : 7 = 52 tuần ( dư 2 ngày )

Vậy năm nhuận có 52 tuần lễ và 2 ngày

k mik nha


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
A. 2001.B. 2002.B. 2003.D. 2004. - nhanluchungvuong.edu.vn

Số lớp Một Trường đái học tự do trong tư năm học như sau:Năm học 2001 - 2002: 4 lớp
Năm học 2002 - 200: 3 lớp
Năm học tập 2003 - 2004: 6 lớp
Năm học tập 2004 - 2005: 4 lớpa) Hãy viết tiếp vào địa điểm chấm trong biểu vật dụng dưới đây:b) phụ thuộc biểu đồ trên hãy trả lời các thắc mắc sau:- Số lớp Một của năm học tập 2003 - 2004 nhiều hơn thế của năm học tập 2002 - 2003 bao nhiêu lớp?- Năm học 2002 - 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ những năm học đó trường tiểu học hòa bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?- trường hợp năm học tập 2004 - 200...
Đọc tiếp

Số lớp Một Trường tiểu học độc lập trong bốn năm học tập như sau:

Năm học tập 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học tập 2002 - 200: 3 lớp

Năm học 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào vị trí chấm trong biểu trang bị dưới đây:

*

a) Điền từ bỏ trái lịch sự phải:

- các đỉnh cột: 4, 6, 4

- các chân cột: 2002 – 2003, 2004 – 2005

b) - Số học viên lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn thế của năm học tập 2002 - 2003 là:

6 - 3 = 3 lớp

- Số học viên lớp 1 trong các năm học 2002 - 2003 của ngôi trường tiều học tự do là:

35 x 3 = 105 học sinh

- Số học viên lớp 1 trong năm học tập 2004 - 2005 của trường tiều học độc lập là:

32 x 4 = 128 học sinh

- Số học viên lớp một năm hoc 2002 - 2003 thấp hơn của năm học tập 2004- 2005 là :

128 - 105 = 23 học sinh


Đúng 1

comment (0)

Số lớp Một Trường tè học độc lập trong bốn năm học tập như sau:Năm học 2001 - 2002: 4 lớp
Năm học tập 2002 - 200: 3 lớp
Năm học tập 2003 - 2004: 6 lớp
Năm học tập 2004 - 2005: 4 lớpa) Hãy viết tiếp vào nơi chấm vào biểu trang bị dưới đây:b) nhờ vào biểu vật trên hãy vấn đáp các câu hỏi sau:- Số lớp Một của năm học tập 2003 - 2004 nhiều hơn nữa của năm học tập 2002 - 2003 từng nào lớp?- Năm học 2002 - 2003 từng lớp có 35 học tập sinh. Hỏ những năm học kia trường tè học chủ quyền có bao nhiêu học viên lớp Một?- ví như năm học tập 2004 - 200...
Đọc tiếp

Số lớp Một Trường tè học hòa bình trong tư năm học như sau:

Năm học tập 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học tập 2002 - 200: 3 lớp

Năm học tập 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học tập 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm vào biểu thứ dưới đây:

*

b) phụ thuộc biểu trang bị trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Số lớp Một của năm học 2003 - 2004 nhiều hơn thế nữa của năm học 2002 - 2003 từng nào lớp?

- Năm học tập 2002 - 2003 từng lớp tất cả 35 học sinh. Hỏ những năm học đó trường tè học hòa bình có bao nhiêu học viên lớp Một?

- nếu năm học tập 2004 - 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học viên lớp 1 năm hóc 2002 - 2003 thấp hơn năm học tập 2004 - 2005 từng nào học sinh?


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán
1
0
Gửi hủy

a) Điền từ bỏ trái quý phái phải:

- các đỉnh cột: 4, 6, 4

- những chân cột: 2002 – 2003, 2004 – 2005

b) - Số học viên lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn thế nữa của năm học tập 2002 - 2003 là:

6 - 3 = 3 lớp

- Số học sinh lớp một trong năm học 2002 - 2003 của ngôi trường tiều học tự do là:

35 x 3 = 105 học sinh

- Số học sinh lớp 1 trong những năm học 2004 - 2005 của trường tiều học hòa bình là:

32 x 4 = 128 học tập sinh

- Số học sinh lớp 1 năm hoc 2002 - 2003 ít hơn của năm học tập 2004- 2005 là :

128 - 105 = 23 học sinh


Đúng 0

bình luận (0)

Mẹ rộng Mai 27 tuổi.Đến năm trước đó tổng số tuổi của bà bầu và Mai là 47 tuổi.Hỏi chị em Mai sinh vào năm nào?

A.2001B.2002C.2003D.2004


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
14
0
nhờ cất hộ Hủy

bạn viết đề sai


Đúng 0

comment (0)

xin lỗi nha ! thắc mắc là bà mẹ sinh Mai năm nào?


Đúng 0
bình luận (0)

C.2003


Đúng 0
phản hồi (0)

Trong những năm tiếp sau đây : 1985 ; 2002 ; 2012; 1856; 2073; 2013, năm nào là năm nhuận năm như thế nào là năm không nhuận ?


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
7
0
Gửi diệt

năm nhuận : 2012

còn lại là năm k nhuận


Đúng 0

bình luận (0)

Năm nhuận là năm bao gồm 2 chữ số cuối phân chia hết mang lại 4 ( xung quanh 2 số cuối là 00)

Vậy năm 2012,1856 là năm nhuận

Còn lại là năm không nhuận

Đúng k mình nha


Đúng 0
comment (0)

Những năm nhuận là:

2012, 1856

Những năm không nhuận là:

1985, 2002, 2073, 2013


Đúng 0
phản hồi (0)
Biểu đồ dùng bên nói tới số thóc mái ấm gia đình bác Hà đang thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.Dựa vào biểu vật dụng hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?b) Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là từng nào tạ thóc?c) Cả 3 năm mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm làm sao thu hoạch được không ít nhất? Năm làm sao thu hoạch được ít nhất?
Đọc tiếp

Biểu đồ gia dụng bên nói tới số thóc mái ấm gia đình bác Hà sẽ thu hoạch trong bố năm: 2000, 2001, 2002.

Xem thêm: The 9 Rugby World Cup 2023 Stadiums In France, 2023 Rugby World Cup

Dựa vào biểu đồ dùng hãy trả lời các thắc mắc dưới đây:

*

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là từng nào tạ thóc?

c) Cả 3 năm mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được từng nào tấn thóc? Năm như thế nào thu hoạch được không ít nhất? Năm làm sao thu hoạch được không nhiều nhất?


Xem cụ thể
Lớp 4 Toán
1
0
Gửi hủy

a) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là:

10 x 5 = 50 tạ = 5 tấn

b) Số thóc mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch năm 2000 là:

10 x 4 = 40 tạ = 4 tấn

Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là :

50 - 40 = 10 tạ

c) Số thóc mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch năm 2001 là:

10 x 3 =30 tạ

Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

40 + 30 + 50 = 120 tạ = 12 tấn

Ta có: 30 tạ

Vậy năm 2001 thu hoạch được không nhiều thóc nhất.

Năm 2002 thu hoạch được rất nhiều thóc nhất.


Đúng 0

phản hồi (0)
Biểu đồ dùng bên nói về số thóc gia đình bác Hà vẫn thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.Dựa vào biểu đồ dùng hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:a) Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được rất nhiều hơn năm 2000 là từng nào tạ thóc?c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm làm sao thu hoạch được nhiều nhất? Năm làm sao thu hoạch được ít nhất?
Đọc tiếp

Biểu vật dụng bên nói về số thóc mái ấm gia đình bác Hà vẫn thu hoạch trong bố năm: 2000, 2001, 2002.

Dựa vào biểu vật hãy vấn đáp các thắc mắc dưới đây:

*

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được rất nhiều hơn năm 2000 là bao nhiêu tạ thóc?

c) Cả 3 năm mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được từng nào tấn thóc? Năm như thế nào thu hoạch được không ít nhất? Năm nào thu hoạch được ít nhất?


Xem cụ thể
Lớp 4 Toán
1
0
Gửi hủy

a) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là:

10 x 5 = 50 tạ = 5 tấn

b) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2000 là:

10 x 4 = 40 tạ = 4 tấn

Năm 2002 mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được không ít hơn năm 2000 là :

50 - 40 = 10 tạ

c) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2001 là:

10 x 3 =30 tạ

Cả 3 năm mái ấm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

40 + 30 + 50 = 120 tạ = 12 tấn

Ta có: 30 tạ

Vậy năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất.

Năm 2002 thu hoạch được không ít thóc nhất.


Đúng 0

phản hồi (0)
Dưới đấy là bảng thống kê số cây của bạn Na đã trồng được trong 4 năm:Dựa vào bảng bên trên hãy vấn đáp các câu hỏi dưới phía trên (theo mẫu):a) Năm 2002 bạn Na trồng được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu cây bạch đàn?
Mẫu
Số cây bạch lũ bạn na trồng năm 2002 nhiều hơn thế nữa năm 2000 là:2165 – 1745 420 (cây)b) Năm 2003 các bạn Na trồng được tất cả bao nhiêu cây thông và cây bạch đàn?
Đọc tiếp

Dưới đây là bảng những thống kê số cây của người sử dụng Na đã trồng được vào 4 năm:

*

Dựa vào bảng bên trên hãy trả lời các câu hỏi dưới đây (theo mẫu):

a) Năm 2002 chúng ta Na trồng được rất nhiều hơn năm 2000 từng nào cây bạch đàn?

Mẫu

Số cây bạch bọn bạn na trồng năm 2002 nhiều hơn thế nữa năm 2000 là:

2165 – 1745 = 420 (cây)

b) Năm 2003 bạn Na trồng được tất cả bao nhiêu cây thông cùng cây bạch đàn?


Xem cụ thể
Lớp 3 Toán
1
0
Gửi hủy

b) số km thông cùng cây bạch bầy bạn na trồng được trong những năm 2003 là:

2540 + 2515 = 5055 (cây)


Đúng 0

phản hồi (0)

Ai sinh năm 2004; 2003 ; 2002; 2001; 2000 ; 1999; làm cho NY bản thân nha


Xem chi tiết
Lớp 2 Toán thắc mắc của OLM
3
0
Gửi hủy

minh sinh phái nam 2005

lam NY ban dc ko


Đúng 0

bình luận (0)

minh 2006


Đúng 0
phản hồi (0)

mk sinh vào năm 2005.

mà mấy bạn cho mk hỏi NY là cái gì?


Đúng 0
phản hồi (0)
Cuối năm 2000, số dân của một xã là 12750 người. Cuối năm 2001, số dân xã đó là 13005 người.a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân xã đó cũng tạo thêm bao nhiêu phần trăm?b) ví như từ cuối 2001 đến thời điểm cuối năm 2002 số dân xã kia cũng tăng lên bao nhiêu tỷ lệ thì cuối năm 2002 số dân thôn đó tăng thêm bao nhêu người?c) nếu năm 2002 mang lại năm 2003, tỉ trọng tăng dân sinh giảm xuống còn 1,5% thì số dân xã đó đến cuối năm 2003 là khoảng bao nhiêu người? 
Đọc tiếp

Cuối năm 2000, số dân của 1 xã là 12750 người. Cuối năm 2001, số dân xã chính là 13005 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân xã kia cũng tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) ví như từ cuối 2001 đến cuối năm 2002 số dân xã kia cũng tạo thêm bao nhiêu tỷ lệ thì thời điểm cuối năm 2002 số dân làng đó tạo thêm bao nhêu người?

c) trường hợp năm 2002 mang đến năm 2003, tỉ lệ thành phần tăng dân sinh giảm xuống còn 1,5% thì số dân xã đó đến thời điểm cuối năm 2003 là khoảng tầm bao nhiêu người? 


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Gửi hủy

chtt đi

mik tất cả bày mang lại máy người trong câu hỏi tương từ ấy


Đúng 1

phản hồi (0)

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân xã đó cũng tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

13005/12750*100-100=2%

b) ví như từ cuối 2001 đến cuối năm 2002 số dân xã đó cũng tạo thêm bao nhiêu tỷ lệ thì thời điểm cuối năm 2002 số dân xóm đó tăng thêm bao nhêu người?

13005/100*2+13005=260,1 người

c) ví như năm 2002 mang lại năm 2003, tỉ trọng tăng dân sinh giảm xuống còn 1,5% thì số dân xã kia đến thời điểm cuối năm 2003 là khoảng chừng bao nhiêu người? (13005+260,1)/100*1,5+(13005+260,1)=13464,0765

sai đề

 

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Ngày đôi mươi tháng 11 năm 2005 là ngày công ty nhật.hỏi ngày 20tháng 11 2001 rơi vào trong ngày thứ mấy trong tuần( biết rằng năm 2004 là năm nhuận


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Gửi diệt

Số năm phải quay lại là :

 2005 - 2001 = 4 ( năm )

Mà năm 2004 là năm nhuận nên tất cả 366 ngày

Các năm không nhuận là năm tất cả 365 ngày

Số năm ko nhuận là :

 4 - 1 = 3 ( năm ) ( do có một năm nhuận là năm 2004 )

Tổng số ngày trong 4 năm đó là :

 365 + 365 + 365 + 366 = 1461 ( ngày )

Số tuần trong các năm đó là :

1461 : 7 = 208 ( dư 5 )

Do đó bao gồm 208 tuần cùng 5 ngày

Suy ra ngày đôi mươi tháng 11 năm 2001 rơi vào cảnh thứ :

 8 - 5 = 3 ( vị chủ nhật rất có thể coi là thứ 8 )

Vậy ngày 20 tháng 11 năm 2001 rơi vào tình thế thứ 3


Đúng 0

bình luận (0)

thứ 3 trong tuần


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
nhanluchungvuong.edu.vn