Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Adults.value + ( Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Child.value?
Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Child.value:0)
khách

Khu bảo đảm Vân Long, làng Gia Vân, thị xã Gia Viễn, Ninh Bình, việt nam

//cdn1.ivivu.com/i
Giá chỉ còn

0 && Rooms
Price.Room
Classes<0>.Meal
Type
Rates.length>0"> 1.798.000 VND 0 && Rooms
Price.Room
Classes<0>.Meal
Type
Rates.length>0"> Rooms
Price.Room
Classes<0>.Meal
Type
Rates<0>.Price
Avg
Min
Price
Str VND


2N1Đ | bữa sáng | (Combo
Detail.Total
Price
Sale/1000).format
Money(0, ".", ".") = 1000000"> triệu/kháchk /khách
Types.is
Ctv || User
Types.is
Agent)? "Đặt" : "Đặt ngay"}}Yêu ước đặt Để lại tin tức i
VIVU vẫn gọi support thêmType
FS.Supplier}}


item.Class
Name

Tối nhiều item.Rooms<0>.Max
Adults fan lớn 0"> & item.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult trẻ nhỏ | item.Rooms<0>.Include
Adults bạn lớn và item.Rooms<0>.Max
Chils trẻ con em


meal.Namemeal.Note(meal.Notes<0>)1">- note
Item

meal.Name

meal.Extra
Bed
Note
Adult

meal.Extra
Bed
Note
Child

meal.Compulsory
Note

meal.Compulsory
Note
P

meal.Airport
Transfer
Note
P

meal.Compulsory
Adult
Without
No
Note

meal.Compulsory
Child
Without
No
Note

facility.Name

Đã bao gồm thuế và phí

giá vé máy bay không trả không trả

0 && meal.Penaltys<0>.Status==1" class="condition__item condition__item--primary condition__item--cancellation v-tooltip" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" data-html="true" title="" data-original-title="
(item.Rooms<0>.Supplier=="Internal"?"Yêu cầu hủy phòng nhận ra từ ngày:":"") + meal.Penalty
Description
">Hủy miễn phí tổn trước: meal.Penaltys<0>.Penalty
Short
Date
Str Không hoàn hủy hoặc thay đổi 1||meal.Penaltys<0>.Penalty_Type!=1)"> hủy phòng có tính phí

0 && meal.Penaltys<0>.Status==0"> Không hoàn hủy hoặc núm đổi


meal.Price
Avg
Plus
TAStrVNĐ/FSRoom
Number.value phòng

0" class="capacity">item.Rooms<0>.Max
Adults fan lớn 0"> và item.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult trẻ nhỏ | item.Rooms<0>.Include
Adults bạn lớn và item.Rooms<0>.Max
Chils trẻ nhỏ (child
Age
From + " - " + child
Age
To tuổi)

item.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Quantity +" chống ngủ"

0">subroom1 && $index |


Hướng item.Rooms<0>.Room
Infomations.Direction

item.Rooms<0>.Room
Infomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi


Đóng
Chọn phòng
Rooms
Modal
FS.Room
Name
x Rooms
Modal
FS.Max
Adults người lớn ,x Rooms
Modal
FS.Max
Chils trẻ em (child
Age
From + " - " + child
Age
Tot)


0" class="col-xs-12 no-padding v-margin-bottom-15 bed-types">

Rooms
Modal
FS.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Quantity +" phòng ngủ"


bed
Item
Model.Bed
Quantity>2?bed
Item
Model.Bed
Quantity +" "+ bed
Item
Model.Name:bed
Item
Model.Name
1 && $index Hoặc

Tiện ích khách sạn

Hướng Rooms
Modal
FS.Room
Infomations.Direction

Rooms
Modal
FS.Room
Infomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

facility.Name


Đóng

Yêu ước đặt combo


Ngày thừa nhận phòng
Ngày trả phòng
Họ & Tên *
Số điện thoại
Email
Nhập mã giảm giá
Chọn nhân viên tư vấn từ
Hồ Chí Minh
Tp.HCMHà Nội nên Thơ

Yêu cầu đặtNhân viên i
VIVU sẽ tương tác lại ngay sau không nhiều phút


Giảm giá 15% mang đến đặt phòng sớm


Tìm giá chỉ phòng

chuyển đổi tìm kiếm


Ngày dìm phòng

checkin
Date
Str


Ngày trả phòng

checkin
Out
Str


Phòng/Số lượng

Room
Number.value phòng, Adults
Total
Str tín đồ lớn, Child
Total
Str con trẻ em


checkin
Date
Str → checkin
Out
Str


Room
Number.value
phòng, Adults
Total
Str
bạn lớn, Child
Total
Str
trẻ em em


Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Số đêm
Số phòng
bạn lớn
trẻ em
Tuổi trẻ con $index +1
Cập nhật giá bán phòng
Tìm kiếm nâng cao
nhận phòng
Trả chống
Số phòng
Cập nhật

Phòng item.Room
Index


người lớn
trẻ nhỏ
Tuổi trẻ con $index +1

Bảng giá Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình


Date
Checkin
Str

Day
Of
Week
Checkin
StrDate
Checkout
Str

Day
Of
Week
Checkout
Str


Adults
Total
Str + Child
Total
Str

Khách


Room
Number.value

Phòng


Date
Checkin
Str

Day
Of
Week
Checkin
Str


Number
Nights

Date
Checkout
Str

Day
Of
Week
Checkout
Str


Adults
Total
Str người lớn, Child
Total
Str con trẻ em

Room
Number.value Phòng


Room
Number.value
chống
Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Adults.value
người lớn
Filter
Rooms.Rooms
Request<0>.Child.value
trẻ nhỏ
0">

Độ tuổi con trẻ em


Đặt đoàn/ đội
liên hệ
tìm kiếm
Trả góp chỉ từ tragop
Min
Price VND/tháng qua thẻ tín dụng Visa, Mastercard, JCB Xem chi tiết

Vui lòng nhập mã ưu đãi

error
Vip
Code


Kích hoạt mã


10069189

Đang mang giá phòng. Xin vui mừng chờ trong giây lát.

Bạn đang xem: Giá phòng emeralda ninh binh


1 && (Rooms
Price.total
Room
Classes > 0 || Rooms
Price.Room
Classes
Recomments.length>0)"> -1 }" ng-click="toggle
Selection
Meal
Name(meal)"> meal

Giai đoạn không có giá! siêu tiếc chúng tôi không có giá trong thời gian này.

Xin sung sướng chọn thời hạn khác hoặc liên hệ 1900 1870 và để được hỗ trợ


0" class="col-xs-12 no-padding recomment-available">

Rấc tiếc, i
VIVU không kiếm thấy phòng thoả yêu cầu của bạn. Vui tươi chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi ý dưới đây.


Không thể kết nối Internet! Xin vui miệng thử lại.


0">

Tối ưu hoá số phòng


Gửi báo giá

Ẩn Commission


0">Loại phòng
Các lựa chọn
Tổng giáGiữ phòng0 && (room
Class.Total
Price>0 || User
Types.is
Agent)" data-index="Class
Index">
room
Class.Total
Meal
Type
Showed?1:0) }}" class="room" ng-if="$first || meal
Type.first
Filter">

room
Class.Class
Name


0">Xem hình ảnh chi ngày tiết phòng

Xem chi tiết phòng


0" data-html="true" class="capacity v-tooltip" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" data-delay=""show":100, "hide":50" title="Sức chứa về tối đa: room
Class.Rooms<0>.Max
Adults tín đồ lớn room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult>0 ? (", " + room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult + " trẻ em"):"" room
Class.Rooms<0>.Max
Adults !=room
Class.Rooms<0>.Include
Adults?("hoặc " + room
Class.Rooms<0>.Include
Adults + " tín đồ lớn, " + room
Class.Rooms<0>.Max
Chils +" trẻ con em"):"" (child
Age
From + " - " + child
Age
To tuổi)">Tối nhiều room
Class.Rooms<0>.Max
Adults
fan lớn 0"> & room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult
trẻ nhỏ | room
Class.Rooms<0>.Include
Adults
fan lớn & room
Class.Rooms<0>.Max
Chils
trẻ em

0 && ((!Check
Has
Internal(room
Class.Meal
Type
Rates) && !room
Class.Rooms<0>.Data
From
ERP)|| room
Class.Rooms<0>.Max
Chils==0)">Phòng buổi tối đa room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
khách

Hướng room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Direction

room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity?room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity +" ":"")+ room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0">room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Toilet Toilet


0" ng-init="show
Fac
Room =false">

fac

Thu gọn phầm mềm phòng


1">
1 && (room
Class.Rooms<0>.Supplier=="Internal" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="B2B"|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="VINPEARL" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="SMD")">x room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Quantity +" phòng ngủ" + (room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Bed
Summary
Displays.length>1&&room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Quantity>2?", giường:":"")
1 && !(room
Class.Rooms<0>.Supplier=="Internal" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="B2B"|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="VINPEARL" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="SMD")"> Tùy chọn giường:
1 && (room
Class.Rooms<0>.Supplier=="Internal" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="B2B"|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="VINPEARL" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="SMD")">2" class="v-padding-bottom-5" ng-repeat="item
Bed
Type in room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Bed
Summary
Displays track by $index">item
Bed
Typeitem
Bed
Type
1 && !(room
Class.Rooms<0>.Supplier=="Internal" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="B2B"|| room
Class.Rooms<0>.Supplier=="VINPEARL" || room
Class.Rooms<0>.Supplier=="SMD")">item
Bed
Type.description

0">room
Class.Rooms<0>.Max
Adults
tín đồ lớn 0"> và room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
Not
Adult
trẻ em | room
Class.Rooms<0>.Include
Adults
tín đồ lớn và room
Class.Rooms<0>.Max
Chils
trẻ nhỏ (child
Age
From + " - " + child
Age
To tuổi)

0 && ((!Check
Has
Internal(room
Class.Meal
Type
Rates) && !room
Class.Rooms<0>.Data
From
ERP)|| room
Class.Rooms<0>.Max
Chils==0)">Phòng tối đa room
Class.Rooms<0>.Max
Pax
khách

Hướng room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Direction

room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity?room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Bed
Quantity +" ":"")+ room
Class.Rooms<0>.Room
Infomations.Sub
Room
Hotels<0>.Bed
Summarys<0>.Name

Giá phòng Emeralda Resort tỉnh ninh bình (5 sao) tiên tiến nhất – full bộ ưu đãi tốt, mới nhất – phượt nghỉ dưỡng, checkin, trải nghiệm, để phòng/ combo, tour trọn gói giá rẻ, ưu đãi tiên tiến nhất 2023

Emeralda Resort Ninh Bình là khu nghỉ ngơi 5 sao ở trong hàng to nhất trong những những resort sinh hoạt miền Bắc. Nó được desgin theo phong thái kiến trúc thuần Việt, gợi lại không gian hoài cổ về phong cảnh làng quê phía bắc ngày xưa. Để ship hàng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, dưới đây công ty chúng tôi xin giới thiệu báo giá phòng trên Emeralda Resort Ninh Bình.


Mục lục


4. Reviews – Emeralda Resort ninh bình có gì chơi? Những dịch vụ thương mại tiện ích rất nổi bật nhất

1. Vị trí, add Emeralda tỉnh ninh bình Resort sinh hoạt đâu? 

Emeralda tỉnh ninh bình Resort (Emeralda Resort Ninh Bình) tọa lạc tại khu bảo đảm Vân Long, xóm Tập Ninh (Ninh Bình), resort cách thủ đô khoảng 90km, cách miếu Bái Đính khoảng tầm 17,1km và biện pháp khu phượt Tam cốc – Bích Động khoảng 28km.

Di chuyến từ hà nội đến Emeralda Resort Ninh Bình bằng phương pháp nào?

Emeralda cách hà thành 90km về phía nam, giao thông đường đi tân tiến nên rất tiện lợi di chuyển, nên bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng một số ít phương luôn tiện sau đây:

Xe xe hơi gia đình: Gia đình bạn có thể chủ rượu cồn hơn vào cách di chuyển và cũng tương đối tiện lợi đi lại, có thể nghỉ ngơi.

Thuê xe cộ ô tô, xe trang bị tự lái: trường hợp bạn chưa có một loại xe đủ tốt để có thể chạy con đường dài thì chúng ta cũng có thể tham khảo thương mại & dịch vụ thuê xe máy tp hà nội uy tín và chất lượng tốt nhất! Điều này để giúp đỡ bạn ngày tiết kiệm giá cả hơn so với những phương tiện khác khôn xiết nhiều.

Xem thêm: Top 15+ Hậu Nhân Của Dương Quá Và Tiểu Long Nữ Tái Xuất Giang Hồ

Hướng đi vắt thể: đi nhắm đến đường quốc lộ 1A. Kế tiếp rẽ trái lên đường cao tốc hà thành – Ninh Bình. Khi đang đi vào địa phận Ninh Bình, bạn chỉ việc đi dọc theo đường Lê Đức Thọ. Rẽ thanh lịch quốc lộ 1A và đường 477 là đến huyện Gia Viễn với khu resort này.

Xe taxi: cũng là phương pháp khá tốt, nhanh chóng nhất mà chúng ta cũng có thể sử dụng, bây chừ còn có vẻ ngoài đi ghép taxi, nó rất có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa chi phí di chuyển. Nếu dịch chuyển bằng taxi thì chúng ta nên lên planer và liên hệ trước cùng với tài xế để họ sắp xếp thời gian đón bạn tránh sự cố đến lúc chuyển vận không bắt được xe cũng như hoàn toàn có thể thương lượng về giá.

Xe khách: là phương tiện thông dụng và tiết kiệm chi phí nhất mà chúng ta có thể sử dụng. Trường đoản cú bến xe pháo Giáp chén bát hoặc bến xe pháo Mỹ Đình, bạn hãy bắt xe pháo về bến xe pháo Ninh Bình. Sau đó gọi xe taxi để dịch chuyển đến Resort. Quãng con đường từ bến xe ninh bình đến resort là 18km. (giá tìm hiểu thêm 70.000đ/chiều, hoặc bạn có thể lên mạng tìm nhà xe HN-NB để hỏi giá chỉ trước)

2. Giá phòng Emeralda Resort ninh bình (5 sao) mới nhất 2023 

Hạng phòng Diện tích Số người Số giường Giá xem thêm (VND/đêm) 
Phòng superior – phía vườn50 m²2 bạn lớn, 1 con trẻ em1 giường đôi/2 giường đơn1.962.576
Phòng Deluxe – hướng vườn77 m²2 người lớn, 1 trẻ em em1 chóng đôi/2 giường đơn 3.259.872
Deluxe Family107 m²4 người1 nệm Double ở tầng dưới, 2 giường Twin ở tầng trên4.929.000

✅ Giờ nhận – trả phòng

Thời gian dìm phòng: 14h00Thời gian trả phòng: 12h00

✅ vẻ ngoài về trẻ nhỏ và chóng phụ

Tối nhiều 02 trẻ ở chung phòng với bố mẹ. Nên kê nệm phụ so với trẻ sản phẩm 02.Trẻ bên dưới 06 tuổi ngủ thông thường giường với cha mẹ được miễn mức giá hoàn toàn bao gồm ăn sáng.Trẻ tự 06-11 tuổi, ngủ bình thường giường với cha mẹ, phụ thu thêm 210.000đ/trẻ/đêm ( bao hàm ăn sáng, không bao gồm giường phụ)Trẻ trường đoản cú 12 tuổi trở lên tính như bạn lớn, phụ thu 840.000đ/người/đêmm (bao bao gồm giường phụ và nạp năng lượng sáng)Phí nệm phụ: 840.000đ/ giường/đêm (bao gồm nạp năng lượng sáng) (chỉ kê giường phụ hạng chống Superior cùng Deluxe)Tùy theo năng suất của khách sạn, nệm phụ hoàn toàn có thể thay bởi nệm phụ.

Hình hình ảnh các chống tại Emeralda Nình Bình resort

Phòng superior phía vườn – 1 giường đôi lớn/2 chóng đơn 

*

*

*

Phòng Deluxe view phía sân vườn 

*

*

*

3. Review Emeralda resort tỉnh ninh bình ẩm thực, top những món ăn ngon nhất 

Đến cùng với resort này chúng ta lại có không ít lựa lựa chọn về nhà hàng đó, vào resort gồm có nhà hàng giao hàng món nạp năng lượng đa dạng, đa dạng mẫu mã đậm đà mùi hương vị nước ta đến phần lớn món Châu Âu như:

Sen Restaurant: mờ cửa ngõ từ 6h00 phục vụ bữa sáng-trưa-tối, nằm cạnh hội nghị hội thảo với ẩm thực ăn uống ngoài trờiOrganics Restaurant: mở từ bỏ 10h00 phục từ bữa trưa-tốiPool bar: mở cả ngày, giao hàng đồ uống với không khí ngoài trời mặt hồ bơiBuffet BBQ – Chợ quê thôn tôi: chỉ phục vụ buffet ăn tối, đa số là món Việt Nam, tái hiện nay lại bữa ăn làng quê Bắc Bộ.

*

4. đánh giá – Emeralda Resort tỉnh ninh bình có gì chơi? Những thương mại & dịch vụ tiện ích trông rất nổi bật nhất

Hồ tập bơi bốn mùa

Sử dụng bể bơi ngoài trời rất rộng, hướng chú ý ra núi non hùng vĩ, nhiều góc check in khôn xiết đẹp. Được ngâm mình trong nước trong làn nước mát trong veo và còn được ngắm cảnh thiên thiên hùng vày ngay trước mắt còn điều gì tuyệt vời hơn.

Đạp xe khám phá quanh resort

Đạp xe là một vận động thư giãn tốt nhất có thể được nhiều khác nước ngoài lựa chọn. Hoạt động này sẽ giúp bạn tận hưởng không gian xanh đuối tại resort. Vày Emeralda tỉnh ninh bình vô cùng rộng lớn lại có khá nhiều vườn cây cối mát. Chúng tương đối thích đúng theo cho khác nước ngoài vận hễ nhẹ nhàng thưởng ngoạn khung cảnh bao phủ khu nghỉ dưỡng.Hiện tại sống resort tất cả cho thương mại dịch vụ cho thuê xe đạp đơn cùng đạp đôi theo ngày, chúng ta có thể tham khảo giá bên dưới đây:– xe đạp đơn: 200.000 vnđ/ngày/người lớn, 100.000 vnđ/ngày/trẻ em– xe đạp đôi: 400.000 vnđ/ngày, 200.000 vnđ/nửa ngày

*

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe với sắc đẹp

Đến nghỉ ngơi tại Emeralda các bạn sẽ không được hoàn toản nếu bỏ qua những giây phút thư giãn, chăm sóc sức khỏe mạnh và vẻ đẹp La Cochinchine Spa, bạn sẽ được trải nghiệm mọi kiểu massage từ những nước Thái, Thụy Điển, Việt Nam,…

Khu vui chơi riêng cho bé: xuất hiện từ 9h-18h

Kid-Club ở Emeralda như một căn vườn cổ tích đầy màu sắc, cùng với tương đối nhiều hoạt đồng vui chơi và giải trí giải trí mang lại bé. Nếu khách hàng đi nghỉ ngơi theo gia đình có bạn nhỏ thì chúng ta cũng có thể dẫn nhỏ nhắn đến đùa để thuộc tham gia nhiều hoạt động bổ ích.

*

Trên đấy là những thông tin Giá phòng Emeralda Resort ninh bình (5 sao) tiên tiến nhất – combo ưu đãi tốt, tiên tiến nhất – phượt nghỉ dưỡng, checkin, trải nghiệm, để phòng/ combo, tour trọn gói giá bán rẻ, ưu đãi tiên tiến nhất 2023.