Sao "Nàng Dae Jang Geum" miễn chi phí tiền thuê đơn vị

Hàn Quốc
Để giảm áp lực cho những người dân trong dịp đại dịch Covid-19, Park Eun Hye không thu tiền nhà, vợ ông chồng Won Bin, Jeon Ji Hyun đều tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá tiền đơn vị trong thời gian tới. 


Aqwg
Q-o9M1TN8Lwr34AQ" alt="*">