Cụ ông 97 tuổi dành riêng gần nửa đời xây tổ đến 40.000 nhỏ chim

Ông Al Larson đã chiếm lĩnh hơn 40 năm để xây tổ, ghi nhật ký phát triển, giúp phục sinh quần thể chủng loại chim lam sống bang Idaho, Mỹ.

Bạn đang xem: Con người và thiên nhiên


Sri
Lankatimbermillspic-6378-9446-1559961900.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2D3d
BE4ru
YR0-Ib
ZZXQT1w" alt="*">