Bài viết giơí thiệu cùng hướng dẫn cụ thể cho những em các cách thức giải những bài tập dt hoán vị gen cơ bạn dạng để những em có thể có cái nhìn tống quát nhất về những bài tập dt hoán vị ren


Dạng 1: Các cách thức xác định quy mức sử dụng hoán vị gen

Phương pháp giải

Trong điều kiện mỗi gen chính sách một tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Khi xét sự dt về nhị cặp tính trạng, trường hợp xảy ra 1 trong những các biểu hiện sau, ta tóm lại sự dt hai cặp tính trạng đó, theo đúng quy vẻ ngoài di truyền hoán vị ren của Morgan

a- khi tự thụ phần hoặc giao phối giữa nhị cặp gen, nếu kết quả thế hệ lai xuất hiện 4 phong cách hình tỉ lệ khác 9:3:3:1 ta tóm lại hai cặp tính trạng này được di truyền tuân thủ theo đúng quy phép tắc hoán vị gen

P: (Aa,Bb) x (Aa,Bb) → F1 gồm 4 vẻ bên ngoài hình tỉ trọng ≠ 9:3:3:1

=>Quy lao lý hoán vị gen

b- khi lai phân tích cá thể dị hợp về hai cặp gen, trường hợp FB mở ra 4 thứ hạng hình tỉ lệ khác 1:1:1:1, ta tóm lại hai cặp tính trạng này được di truyền theo quy hiện tượng hoán vị gen

P: (Aa,Bb) x (aa,bb) → FB có 4 hình dạng hình, tỉ lệ thành phần ≠ 1:1:1:1

=>quy nguyên tắc hoán vi gen

Tổng quát: giả dụ tỉ lệ chung của tất cả hai tính trạng biểu hiện tăng biến tấu tổ hợp, ngoài ra không bởi tích các nhóm tỉ lệ khi xét riêng, ta suy ra nhị cặp tính trạng đó được di truyền theo quy giải pháp hoán vị gen

Ví dụ 1 : Khi lai cây thân cao, chín sớm (dị phù hợp tử nhị cặp gen) với cây thân thấp, chín muộn (đồng thích hợp lặn) Fa nhận được 35% cây thân cao, chín mau chóng : 35% cây thân thấp, chín muộn : 15% cây thân cao, chín muộn : 15% cây thân thấp, chín sớm. Xác định quy hiện tượng di truyền những gen nói trên? Giải:

 Fa mở ra 4 nhiều loại kiểu hình,

Tỷ lệ phân li mẫu mã hình là 35 : 35 : 15 :15

=> phần trăm khác 1:1:1:1 cùng 1:1 => những gen không phân li tự do với nhau

=>Vậy nhì cặp gen hiện tượng tính trạng dt theo thiến gen.

Bạn đang xem: Bài tập hoán vị gen

Ví dụ 2 : P: Khi đến cây hoa kép màu đỏ di hợp tử hai cặp gene tự thụ phấn F1 thu được 59% cây hoa kép, màu đỏ: 16% cây hoa kép, màu trắng : 16% cây hoa đơn, color đỏ: 9% cây hoa đơn, màu trắng. Hãy khẳng định quy phương tiện di truyền của phép lai bên trên ? Giải:

F1 lộ diện 4 loại kiểu hình khác với xác suất 9:3:3:1 của phân li tự do chứng tỏ nhì cặp gen mức sử dụng hai cặp hai cặp tính trạng trên cùng nằm bên trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng và có hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen.

Dạng 2: khẳng định tỉ lệ giao tử

Lí thuyết bắt buộc nhớ :

Tần số hoán vị gen (TSHVG) là tỉ lệ phần trăm các nhiều loại giao tử hoán vị, tính trên tổng thể giao tử được hiện ra (

Gọi x là TSHVG, trong trường phù hợp xét nhị cặp alen

+ tỉ trọng giao tử hoán vị = (fracx2)

+ tỉ lệ thành phần giao tử không thiến là (frac1-x2)

Cách giải :

- Tính số loại giao tử được chế tác ra

- xác định giao tử hoán vị cùng giao tử liên kết nhờ vào kiểu gen

- Tính tỉ lệ phong cách giao tử theo cách làm .

Ví dụ 3 : quá trình giảm phân xảy ra hoán vị ren giữa A và B cùng với f = 40% và giữa B và D cùng với f = 20%. Xác minh số các loại giao tử, thành phần những loại giao tử, tỉ lệ những loại giao tử trong những trường đúng theo sau:

a) (fracAba
B) b) (fracABeab
E) c) Aa(fracBDbd) d) (fracAba
BfracDed
E) 

*


Dạng 3: Biết ren trội lặn, thứ hạng gen p và tần số hoán vị xác định hiệu quả lai

Phương pháp giải

+ khẳng định tỉ lệ từng nhiều loại giao tử của P

+ Lập bảng, suy ra tỉ lệ hình dáng gen, tỉ lệ vẻ bên ngoài hình ở nắm hệ con

Ví dụ 4 : cho phép lai P:(fracABab imes fracabab) (tần số hoán vị gene là 30%). Các cơ thể lai mang hai tính trạng lặn chiếm phần tỷ lệ:


Ta tất cả A>> a ; B>>b

Xét phép lai : (fracABab imes fracabab) có (fracABab) , f = 30% cho những giao tử : AB = ab = 35%; Ab = a
B = 15%

 (fracabab) chỉ tạo ra một một số loại giao tử ab

Vậy các khung hình lai sở hữu 2 tính trạng lặn chiếm phần tỉ lệ : (fracabab) = 0,35( ab) x 1 (ab) = 0,35 = 35%

Đáp án B

Ví dụ 5 : Hai gene A và B cùng nằm trên một cặp NST ở chỗ cách nhau 10c
M. Khung người (fracABab) lai phân tích, vẻ bên ngoài hình đồng phù hợp lặn chỉ chiếm tỷ lệ: A. 5%. B. 22,5%. C. 45%. D. 25%.


Bài giải :

Hai gen giải pháp nhau 10c
M => hoán vị gen với tần số 10% ; (fracABab) lai phân tích, f = 10%

=> (fracABab) x (fracabab)

Xét khung người có dạng hình gen (fracABab)

Tỉ lệ giao tử ab tạo thành = một nửa - (10%: 2) = 45%

Cơ thế tất cả kiểu ren chỉ tạo thành giao tử ab 


=>Tỉ lệ KH đồng vừa lòng lặn bằng: 45%( ab) x 1 ( ab) = 45 % 

Đáp án C

Dạng 4: phương pháp xác định tần số hoạn gen lúc biết tỉ lệ dạng hình hình sinh sống đời con 

a. Trường hợp xảy ra hoán vị cả hai bên: 

- Được vận dụng cho thực vật, cái tự thụ phấn và số đông các loại động vật ( trừ ruồi giấm, bướm, tằm…) - Trường hòa hợp này ta căn cứ vào tỷ lệ lộ diện kiểu hình có hai tính trạng lặn ở nắm hệ sau suy ra tỷ lệ % giao tử có gen lặn ab => f . - Nếu nhiều loại giao tử ab lớn hơn 25% thì đây nên là giao tử links gen và những gen liên kết cùng (A links với B, a link với b). - Nếu nhiều loại giao tử ab nhỏ tuổi hơn 25% thì đây yêu cầu là giao tử hoán vị gen và các gen liên kết chéo (A link b, a liên kết B)

b. Trường hợp xẩy ra hoán vị ren ở 1 trong những hai bên tía hoặc bà mẹ (ruồi giấm, bướm, tằm): - Trường phù hợp này xác suất giao tử giới đực và giới cái rất khác nhau. - Từ phần trăm kiều hình có hai tính trạng lặn ở thế hệ sau ta phân tích phải chăng về xác suất giao tử mang gen ab của cố gắng hệ trước => f: + giả dụ ab là giao tử hoán vị thì f = ab .2 + trường hợp ab là giao tử liên kết thì f = 100% - 2 . Ab


Ví dụ 6 : khi lai giữa phường đều thuần chủng, đời F1 chỉ lộ diện kiểu hình cây trái tròn, ngọt. Cho F1 từ bỏ thụ phấn thu được F2 tất cả 4 đẳng cấp hình theo phần trăm như sau:  66% cây trái tròn, ngọt 9% cây trái tròn, chua 9% cây quả bầu dục, ngọt  16% cây quả thai dục, chua Biết mỗi cặp gen cơ chế một cặp tính trạng. Xác định tần số thiến gen? Giải : 

Quy ước :

A – quả tròn >>a thai dục

B – trái ngọt >> b quả chua

Đời con lộ diện 4 các loại kiểu hình

Tỉ lệ thứ hạng phân li vẻ bên ngoài hình sinh sống đời con là : 33 : 3 : 2 : 2

=> những gen nằm trên và một NST với có hiện tượng lạ hoán vị gen

Kiểu hình lặn bao gồm kiểu gene (fracabab) = 16% = 0.4 ab x 04 ab

=> ab bắt buộc là giao tử link => f = 100% - 40% x 2 = 20%

Ví dụ 7: Ở loại ruồi giấm rước lai giữa cha mẹ đều thuần chủng đời F1 chỉ lộ diện loại kiểu hình thân xám, cánh dài. Liên tiếp cho F1 giao phối, đời F2 tất cả 4 loại kiểu hình sau:  564 bé thân xám, cánh nhiều năm 164 con thân đen, cánh cụt 36 bé thân xám, cánh cụt 36 con thân đen, cánh dài xác minh tần số hoạn gen? Giải:

Ở chủng loại ruồi giấm hiện tượng lạ hoán vị ren chỉ xẩy ra ở ruồi chiếc không xảy ra ở loài ruồi đực.


Đời F2 xuất hiện kiểu hình mang hai tính trạng lặn thân đen, cánh ngắn

(fracabab) = 20.5% = một nửa giao tử ♂ ab x 41% giao tử ♀ ab

=> loại giao tử ♀ ab = 41% > 25% đây là giao tử liên kết

=> f = 100% - (41% x 2) = 18%.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay


PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
*
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
*
*

Câu hỏi 1 :  Phép lai giữa thành viên ruồi giấm có kiểu gen(fracABab)XDX d x (fracABab)XDY đến F1 bao gồm kiểu hình lặn toàn bộ các tính trạng chiếm 4,375 % .Biết mỗi gen biện pháp một tính trạng , trội lặn hoàn toàn.Tần số hoạn gen

A 30%B 40%C 35%D 20%

Lời giải chi tiết:

Phép lai: (fracABab) XDX d × (fracABab)XDY

Về kiểu hình: % (fracabab) dd = 0,04375 = %(fracabab) x %dd

 Xét cặp NST giới tính: XDX d x XDY → F1: 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1Xd
Y

Tỷ lệ dạng hình hình: 3D- : 1dd → %dd = %Xd
Y = 0,25

→ %(fracabab = frac0,043750,25) = 0,175 = %ab (cái) x %ab (đực)

Xét cặp NST thường: Ở con ruồi giấm hoán vị gen chỉ xẩy ra ở bé cái

Con đực đến %ab = %AB = 0,5

→%ab (cái) =(frac1 - f2)= 0,35 → Tần số hoán vị gen f = 1- 0,35 × 2 = 0,3 = 30%

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 2 : Ở ruồi giấm có A nguyên lý thân xám trội trả tòan cùng với thân a dụng cụ thân black gen B mức sử dụng cánh nhiều năm trội trọn vẹn so với gene b quy địnhcánh cụt. Ren D nằm ở NST giới tính X là trội hoàn toàn so với gen d phép tắc mắt trắng .Phép lai XDX d x XDY đến kiểu hình thân black cánh cụt đôi mắt đỏ chiếm phần trăm 15 % .Tần số hoán vị gen là .

A 10%B 15%C 40%D 20%

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Phép lai (fracABab)XDX d x (fracABab)XDY

 Về kiểu hình: %(fracabab) D- = 0,3 = % (fracabab) x %D-

Xét cặp NST giới tính: XDX d x XDY → F1: 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1Xd
Y

 Tỷ lệ thứ hạng hình: 3D- : 1dd → %D- = 0,75

→(fracabab) % = (frac0,150,75) = 0,2 = %ab (đực) x %ab (cái)

Xét cặp NST thường: Ở loài ruồi giấm hoán vị ren chỉ xảy ra ở bé cái

Con đực (fracABab) cho %ab = %AB = 0,5 →%ab (cái) = 0,2 : 0,5 = 0,4

%ab > 0.25 → bé CÁI gồm kiểu gen (fracABab)

Tỷ lệ giao tử Ab với a
B lần lượt là Ab = a
B = 0.1 

Tần số hoán vị gene là 0.1 + 0.1 = 0.2 = 20% 

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 3 : cho thấy thêm các gene trội là trội hoàn toàn , mỗi gen luật một tính trạng . Trong quy trình giảm phân không xẩy ra đột biến chuyển nhưng hoán vị xảy ra ở cả hai giới cùng với tần số 30% . Theo lí thuyết phép lai Aa
Bb(fracDHdh) x Aabb(fracDhd
H) cho đời con tất cả kiểu hình trội về cả 4 tính trạng bên trên là

A 41,44%B 20,72%C 10,36%D 55,25%

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Aa x Aa → F1: 1AA : 2Aa : 1aa → 3A- : 1aa = 0,75A- : 0,25aa

 Bb x bb → F1: 1Bb : 1bb → 0,5B- : 0,5bb

 Xét :(fracDHdh imes fracDhd
H)

 Kiểu gen (fracDHdh) cho giao tử dh là giao tử liên kết: %dh = 0,5 – 0,3/2 = 0,35

Kiểu gen (fracDhd
H) cho giao tử hoán vị dh: %dh = 0,3/2 = 0,15

→%(fracdhdh) = %dh (đực) x %dh (cái) = 0,35 x 0,15 = 0,0525

Do cả hai bên P mọi dị hợp 2 cặp: %D-H- = 0,5 + %(fracdhdh) = 0,5525

Vậy phần trăm A-B-D-H- ở đời nhỏ là: 0,75 x 0,5 x 0,5525 = 0,2072 = 20,72%

Chọn


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : Khi mang lại giao phấn giưa nhì cây thuộc loài bạn ta chiếm được cây F1 bao gồm tỉ lệ như sau 70 % cây cao quả tròn , 20 % thân tốt quả bầu dục , 5% cây thân cao quả thai dục , 5% cây thân rẻ quả tròn . Dạng hình gen của p. Và tần số hoán vị gen là

A (fracABab imes fracABab) hoán vị xảy ra một bên tần số 20%B (fracABAb imes fracabab) hoán vị xảy ra một bên với tần số 20% C (fracABab imes fracABab) hoạn xảy ra phía hai bên tần số 20%D (fracABAb imes fracabab) hoạn xảy ra hai bên với tần số 20% 

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Do A-B- - aabb = 70% - 20% = 50% ; A-bb = aa
B- = 25% - aa,bb = 5%

=> phép lai là 2 cây dị hợp tử thụ phấn

TH1 : hoán vị xẩy ra ở cả hai bên

- 2 bên phụ huynh giống giống hệt về giao diện gen => tỉ lệ giao tử ab = (sqrt 0,2 ) =0,4472…. => loại

- 2 bên phụ huynh khác nhau : AB/ab x Ab/a
B. Đặt x = f/2 (x ab/ab = x*(0,5-x) = 0,2 – phương trình vô nghiệm

TH2 : thiến gen xảy ra ở 1 trong 2 bên

Do đời con mở ra KH ab/ab nên chắc chắn bên P liên kết gen phải có kiểu ren AB/ab

Vậy bên còn sót lại cho giao tử ab = 0,2 :0,5 = 0,4 >0,25

=> ab là giao tử có gen liên kết

=> f = 20%

Phép lai là : AB/ab x AB/ab, hoán vị xẩy ra một bên với tần số 20%

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : Phép lai nào tiếp sau đây không cho xác suất kiểu hình ngơi nghỉ F1 là 1: 2: 1? Biết từng gen dụng cụ một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn.

A phường  x , liên kết gen trọn vẹn ở cả 2 bên
B phường  x, hoạn gen ở một bên cùng với f = 20%.C P.  x , hoạn gen ở một bên cùng với f ngẫu nhiên nhỏ hơn 50%.D P. x , hoán vị gene ở cả 2 bên với f = 20%.

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Phép lai cấm đoán tỉ lệ hình trạng hình F1 là 1:2:1 là D

P: x  với hoán vị ren ở cả phía hai bên với f = 20%

Mỗi bên cho giao tử ab = 10% = 0,1

Tỉ lệ loại hình aabb ở F1 là 0,1x 0,1 = 0,01 = 1%

Vậy tỉ lệ đẳng cấp hình F1 là A-B- = 51%, A-bb = aa
B- = 24%

Đáp án D

Các giải pháp A,B,C đều có một bên p. Là  không tất cả hoán vị gen cần F1 luôn luôn luôn có tỉ lệ là 1:2:1


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng mẫu mã quả vì chưng một cặp ren khác quy định. Mang lại cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn cùng với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), chiếm được F1 tất cả 100% cây thân cao, quả tròn. Cho những cây F1 từ thụ phấn, thu được F2 tất cả 4 loại kiểu hình, trong những số đó cây thân cao, quả tròn chỉ chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quy trình phát sinh giao tử đực cùng giao tử chiếc đều xẩy ra hoán vị gene với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, gồm bao nhiêu tóm lại đúng?

(1) F2 tất cả 10 một số loại kiểu gen.

(2) F2 bao gồm 4 loại kiểu gen cùng cơ chế kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn.

(3) Ở F2, số thành viên có dạng hình gen không giống với hình dạng gen của F1 chiếm tỉ lệ 64,72%.

(4) F1 xẩy ra hoán vị ren với tần số 8%.

(5) Ở F2, số thành viên có phong cách hình thân thấp, trái tròn chỉ chiếm tỉ lệ 24,84%

A (4)B (5)C (2)D (3)

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Ptc : cao, nhiều năm x tốt tròn

F1 : 100% cao, tròn

Vậy A cao trội trọn vẹn a thấp

B tròn trội hoàn toàn b dài

F2 : A-B- = 50,64%

=> vậy tỉ lệ thành phần aabb = 0,64%

=> mỗi bên F1 mang lại giao tử ab = 8% , vậy giao tử Ab = a
B = 42%

=> Tần số hoán vị gen là f = (0,5 – 0,42 ) x 2 = 16%

*


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : cho các cơ thể có kiểu gen dị thích hợp 2 cặp gen( từng cặp gen dụng cụ một cặp tính trạng) lai cùng với nhau tạo ra 4 nhiều loại kiểu hình, trong các số ấy loại giao diện hình lặn về 2 tính trạng chiếm phần 0,09. Phép lai nào tiếp sau đây không giải đam mê đúng tác dụng trên?

 

A  P đều có kiểu gen
*
 với f = 40% xảy ra cả 2 bên
B ba có kiểu dáng gen
*
 với f = 36%, mẹ ,
*
 có mẫu mã gen ko xẩy ra hoạn gen
C  P đều phải có kiểu gen 
*
, xẩy ra hoán vị gen tại 1 bên.với f = 36%D ba có đẳng cấp gen 
*
cùng với f = 18%, người mẹ có hình dáng gen 
*
 với f = 18%

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có phép lai hai cá thể dị hòa hợp 1 cặp gen mà sinh ra đời có tất cả 4 nhiều loại kiểu hình với tỉ trọng không bởi nhau

→Hai gen được xét nằm trên thuộc 1 NST cùng có xảy ra hóan vị 

Xét cá thể ở đời con có kiểu hình lặn là aabb = 0.09 =>  = 0. 3 x 0,3 = 0.18 x 0.5 = 0.09 x 1

Xét trường phù hợp  = 0. 3ab x 0,3ab => ab = 0,3 > 0,25 , ab là giao tử liên kết

=> hình trạng gen p  , f = 40%

Xét  = 0.18 x 0.5 = 0.18 ab x 0.5 ab => ab = 18 hoạn một bên với tần số 36%

→Kiểu ren của phường là :

*
 x 

Xét  = 0.09 x 1 = 0.09 ab x 1 ab => một bên cho ab = 0,09 giao tử hoán vị , ab = 1 => cơ thể đồng vừa lòng tử  

=> Phép lai A, B , D thỏa mãn

Phép lai không lý giải đúng hiệu quả là C

Hoán vị gen chỉ xẩy ra ở 1 bên, bên không có hoán vị ren chỉ mang lại 2 nhiều loại giao tử là Ab và a
B, mỗi nhiều loại tỉ lệ 50%

không tạo nên kiểu hình aabb làm việc đời con

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Ở một chủng loại thực vật, khi cho lai hai sản phẩm công nghệ cây thuần chủng là hoa kép, white color với hoa đơn, red color thu được F1 gồm toàn cây hoa kép, màu hồng. Mang lại F1 liên tiếp giao phấn với nhau nhận được F2 bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 42% cây hoa kép, color hồng; 24% cây hoa kép, màu trắng; 16% cây hoa đơn, màu sắc đỏ; 9% cây hoa kép, color đỏ; 8% cây hoa đơn, màu hồng; 1% cây hoa đơn, màu trắng. Cho biết mỗi gen cách thức một tính trạng cùng mọi tình tiết của nhiễm sắc thể trong tế bào sinh hạt phấn với tế bào sinh noãn hồ hết giống nhau. Tóm lại nào dưới đây đúng?

A  Tần số hoán vị ren là 30%.B tỉ lệ thành phần cây dị đúng theo về 1 trong 2 cặp ren trên ngơi nghỉ F2 chỉ chiếm tỉ lệ là 32%.C số km dị vừa lòng về 2 cặp ren ở F2 chỉ chiếm tỉ lệ là 26%.D Ở F2 gồm tối nhiều 9 một số loại kiểu ren quy định các tính trạng trên.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

Pt/c : kép, trắng x đơn, đỏ

F1 : 100% kép, hồng

ð F1 dị hợp

F1 x F1

F2

- Kép : đối chọi = 3 : 1

=> Vậy tính trạng đối kháng gen, A kép >> a hồng với F1 : Aa

- Đỏ : hồng : trắng = 1 : 2 : 1

=> Cây tính trạng đối chọi gen, B đỏ trội không hoàn toàn b trắng, Bb cho tính trạng color hồng

Giả sử 2 gen phân li hòa bình thì tỉ lệ đẳng cấp gen ngơi nghỉ F2 là (3:1) x (1:2:1) khác với tỉ lệ đề bài

=> 2 gen dt liên kết

Có hoa đơn, trắng aabb bởi 1%

Mà tế bào sinh noãn, tế bào sinh phân tử phấn sút phân kiểu như nhau

=> Mỗi bên cho giao tử ab = 10% Vậy giao tử ab là giao tử với gen hoán vị

=> Tần số hoán vị ren là f = 20%

F1 cho giao tử : Ab = a
B = 40% với AB = ab = 10%

Tỉ lệ cây dị họp 1 trong những 2 cặp ren (

*
,
*
,
*
,
*
) nghỉ ngơi F2 là 0,4 x ( 0,1 + 0,1) x 2 x 2 = 0,32

Số cây dị phù hợp về 2 cặp gen ở F2 là 0,42 x 2 + 0,12 x 2 = 0,34

F2 có tối phần lớn loại loại gen là

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : Ở con ruồi giấm, lúc lai giữa hai khung người thuần chủng thân xám, cánh dài cùng thân đen, cánh cụt cùng với tần số hoạn là 18%, khi mang lại F1 tạp giao sinh hoạt F2 thu được

A 70,5% thân xám, cánh dài; 4,5% thân xám, cánh cụt; 4,5% thân đen, cánh dài; 20,5% thân đen, cánh cụt.B 25% thân xám, cánh cụt; 1/2 thân xám, cánh dài; 25% thân đen, cánh dài.C 41% thân xám, cánh cụt; 41% thân đen, cánh dài; 9% thân xám, cánh dài; 9% thân đen, cánh cụt.D 54,5% thân xám, cánh dài; 20,5% thân xám, cánh cụt; 20,5% thân đen, cánh dài; 4,5% thân đen, cánh cụt.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Pt/c : xám, lâu năm x đen, cụt

Nếu A xám >> a đen

B lâu năm >> b cụt

Tần số hoán vị f = 18%

F1 : 

*

F1 x F1

Ở giới đực không xảy ra hoán vị gen bắt buộc cho giao tử ab = 50%

Giới mẫu hoán vị gene với tần số 18% đề xuất cho giao tử ab = 41%

Vậy đời con gồm kiểu hình đen cụt aabb = 0,5 x 0,41 = 0,205 = 20,5%

Vậy thứ hạng hình xám dài A-B- = 50% + 20,5% = 70,5%

Kiểu hình xám, cụt A-bb = 25% - 20,5% = 4,5%

Kiểu hình đen, lâu năm aa
B- = 25% - 20,5% = 4,5%

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : Ở một chủng loại thực vật, tính trạng chiều cao cây vì hai cặp gene (A, a với B, b) quy định. Khi có mặt cả hai loại alen trội thì cây thân cao, các trường đúng theo khác rất nhiều cho cây thân thấp. Alen D hình thức hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen d quy định hoa trắng. Diễn biến trong quá trình giảm phân sinh sản giao tử đực với giao tử dòng là như nhau. Xét phép lai P:  Bb x  Bb, thu đươc F1 tất cả kiểu hình thân cao,hoa đỏ thuần chủng chỉ chiếm tỉ lệ 2,56%. Theo lý thuyết, tỉ lệ loại hình thân thấp, hoa đỏ thu được ngơi nghỉ F1 chiếm tỉ lệ là

A 27,2%B 31,32%C 29,82%D 43,12%

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Hai cặp ren A cùng B tương tác xác suất 9:7

 BB = 2,56% buộc phải = 2,56% x 4 = 10,24%

Do kia

*
 =  = 10,24%

Vậy A-D- = một nửa + 10,24% = 60,24%

aa
D- = 25% - 10,24 = 14,76%

Tỷ lệ cây thân rẻ hoa đỏ là: A-D- bb + aa
D-B- + aa
D-bb = A-D- bb + aa
D- (B- + bb)

 A-D- bb + aa
D- = 60,24% x 25% + 14,76% = 29,82%

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Ở một loại thực vật, alen A hiện tượng thân cao trội trọn vẹn so cùng với alen a hình thức thân thấp, alen B qui định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen b cách thức hạt dài. Nhì cặp ren này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường. Mang lại cây thuần chủng tất cả kiểu hình thân cao, phân tử tròn giao phấn với cây thân tốt hạt lâu năm thu được F1. đến cây F1 giao phấn cùng với nhau nhận được 4 phong cách hình. Theo lí thuyết tác dụng nào dưới đây không phù hợp với kiểu hình thân thấp, hạt dài?

A 4,6%B 8,2%C 12,5%D 6,25%

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

P:

*
 x 
*

F1 : 

F1 x F1 :  x 

Vì đưa sử toàn bộ các tế bào của F1 đều xẩy ra hoán vị gen, có nghĩa là tần số hoạn gen bằng 50%

=> F1 sẽ mang lại giao tử ab = 25%

=> Tỉ lệ vẻ bên ngoài hình thấp dài aabb = 6,25% - đó là tỉ lệ nhỏ tuổi nhất rất có thể xảy ra

=> Tỉ lệ không phù hợp là A. 4,6%

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : phường mang 4 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST tương đồng như sau: Cặp NST số 1: ; cặp số 2: . Biết rằng mỗi gen lao lý 1 tính trạng, trội lặn trả toàn, khi bớt phân cặp NST hàng đầu có 24% tế bào xẩy ra hoán vị cùng trên cặp NST số 2 gồm 36% xảy ra hoán vị.

Cho P♀  x ♂ . Biết rằng mọi tình tiết trong giảm phân ở cha mẹ là như nhau. Tính theo lí thuyết tỉ trọng cá thể rất có thể có phong cách hình trội về toàn bộ các tính trạng nghỉ ngơi F1 là

A 35,82%.B 35,24%.C 34,25%.D 32,24%

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

- Xét cặp NST số 1

 x 

Tần số hoán vị gen f = 24% : 2 = 12% = 0,12

=> Mỗi bên cho giao tử ab = 0,5 – 0,06 = 0,44

=> Tỉ lệ đẳng cấp hình aabb = 0,44 x 0,44 = 0.1936

=>Tỉ lệ loại hình A-B- = 0.1936 + 0,5 = 0,6936

- Xét cặp NST số 2 :

 x 

Tần số hoán vị gene f = 36% : 2 = 18 %

=> Mỗi mặt cho giao tử de = 0.09

=> Tỉ lệ vẻ bên ngoài hình ddee = 0.09 x 0.09 = 0,0081

=> Tỉ lệ dạng hình hình D-E- = 0,5 + 0,0081 = 0,5081

Vậy tỉ lệ vẻ bên ngoài hình trội về toàn bộ các tính trạng A-B-D-E- = 0,6936 x 0,5081 = 0.3524

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : cho thấy thêm mỗi gen cách thức một tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột trở nên nhưng xẩy ra hoán vị gen ở 2 giới cùng với tần số 24%. Theo lí thuyết, phép lai:Aa
Bb  x aa
Bb mang lại đời con gồm tỉ lệ đẳng cấp hình trội về cả tư tính trạng trên là

A 19,29%B 10,25%C 21,09%D 7,29%

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Cá thể có 4 hình trạng hình trội A- B-D-E

Aa x aa cho A- = 

*

Bb x Bb mang lại B- = 

*

 x  có f = 24%

Mỗi bên cho giao tử de = 12%

=> Tỉ lệ vẻ bên ngoài hình ddee là 0,12 x 0,12 = 0,0144

=> Tỉ lệ mẫu mã hình D-E- là 0,144 + 0,5 = 0,5144

Vậy phép lai trên cho tỉ lệ đẳng cấp hình 4 tính trạng trội là

0,5 x 0,75 x 0,5144 = 0,1929 = 19,29%

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : Ở một loại thực đồ gia dụng alen A giải pháp thân cao trội hoàn toàn so với alen a phương tiện thân phải chăng , alen B phương tiện quả chín sớm trội hoàn toàn với alen b luật pháp quả chín muộn . Hai cặp ren này cùng nằm bên trên 1 NST thường . Mang lại cây thân cao , chín nhanh chóng ( cây M) lai với cây thân tốt chín muộn , nhận được F1 gồm 480 cây thân cao , chín mau chóng ; 480 cây thân thấp, chín muộn ; 120 cây thân cao chín muộn ; 120 cây thân tốt , chín mau chóng . Mẫu mã gen của cây M với tần số hoán vị gen là :

A
*
 và 40 %B
*
 và 20%C
*
và 40%D
*
cùng 20%

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Thân cao chín nhanh chóng x cùng với cây thân rẻ chín muộn = phép lai phân tích

Tỉ lệ kiểu dáng hình làm việc đời con đó là tỉ lệ giao tử của những thể gồm kiểu hình trội

 480 cây thân cao , chín sớm ; 480 cây thân thấp, chín muộn ; 120 cây thân cao chín muộn ; 120 cây thân rẻ , chín sớm = 0,4AB : 0,4 ab ; 0,1 Ab : 0,1 a
B

=> kiểu dáng gen của Thân cao chín nhanh chóng là :

*
và tần số thiến là 0,1 x 2 = 0,2

=> Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : Một loại hoa, những gen quy định những tính trạng như sau: gene A lý lẽ thân cao, a vẻ ngoài thân thấp; B lao lý hoa kép, b công cụ hoa đơn; D nguyên lý hoa đỏ, d nguyên tắc hoa trắng. Không xẩy ra hoán vị gen. Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) × (aa,bb,dd) trường hợp Fa xuất hiện thêm tỉ lệ 1 thân cao, hoa kép, trắng : 1 thân cao, hoa đơn, đỏ : 1 thân thấp, hoa kép, white : 1 thân thấp, hoa đơn, đỏ. Giao diện gen của phụ huynh là:

A Aa
*
×aa 
*
B Bb
*
×bb
*
C Aa
*
×aa
*
D Bb
*
×bb
*

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Fa : 1 thân cao, hoa kép, white : 1 thân cao, hoa đơn, đỏ : 1 thân thấp, hoa kép, trắng : 1 thân thấp, hoa đơn, đỏ

 1 A-B-dd : 1A-bb
D- : 1aa
B-dd : 1aabb
D-

(1A- : 1aa).B-dd : (1A- : 1aa).bb
D-

 (1A- : 1aa).(1B-dd : 1bb
D-)

=> 2 ren B với D di truyền cùng nhau, phân li chủ quyền với gen A

Do phép lai là lai phân tích

=> Kiểu hình đời nhỏ phản ánh giao tử cây mang lai phân tích

Vậy kiểu gen bố mẹ là Aa

*
×aa
*

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Lai loài ruồi giấm loại thuần chủng mắt trắng, thân nâu với con ruồi đực thuần chủng mắt đỏ, thân đen, tín đồ ta nhận được F1 vớ cả đều có mắt đỏ, thân nâu. Cho các ruồi F1 giao phối đột nhiên với nhau chiếm được đời F2 với tỉ lệ phân li kiểu ngoài ra sau: 860 ruồi mắt đỏ, thân nâu : 428 ruồi đôi mắt trắng, thân nâu : 434 ruồi đôi mắt đỏ thân đen. Điều giải thích nào tiếp sau đây về tác dụng của phép lai bên trên là đúng?

A Gen vẻ ngoài màu mắt cùng gen chính sách màu thân liên kết trọn vẹn với nhau.B Gen vẻ ngoài màu mắt với gen dụng cụ màu thân links không hoàn toàn với nhau.C Gen công cụ màu mắt với gen pháp luật màu thân link không hoàn toàn với nhau; tần số hoán vị gen giữa hai gen là 10%.D Gen phép tắc màu mắt cùng gen biện pháp màu thân link với nhau và quan yếu tính được đúng chuẩn tần số hoán vị gen giữa hai gen này.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

P: chiếc mắt trắng, thân nâu x đực đôi mắt đỏ, thân đen

F1 : 100% mắt đỏ, thân nâu

F1 x F1

F2 : 2 đỏ, nâu : 1 trắng nâu : 1 đỏ, đen

A đỏ >> a trắng

B nâu >. B đen

F2 : 3 đỏ : 1 white ó F1 : Aa

3 nâu : 1 black ó F1 : Bb

F2 : 2 A-B- : 1aa
B- : 1A-bb

Không xuất hiện thêm kiểu hình đồng lặn aabb

Kiểu hình F2 phân li 1 : 2 : 1

Ít nhất có 1 bên dị chéo, links hoàn toàn

Có nghỉ ngơi ruồi giấm, con ruồi đực link hoàn toàn

ð loài ruồi đực F1 dị chéo cánh : 

Ở ruồi giấm cái bao gồm kiểu gen 

=> thiến với tần tiên phong hàng đầu - 2x => Ab = a
B = x ; AB = ab = 0,5 – x

=> Ta gồm :

*
= 0 x (0,5 – x) = 0

=> A- B - = (0,5 – x ) + x × 0,5 x 2 = 0,5 – x + x = 0,5

=> A-bb = aa
B- = 0,25 - 0 = 0,25 

=> Vậy hoán vị gen với tần số bất kể thì đến tỉ lệ thứ hạng hình

Vậy giải thích và đúng là D

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Ở phép lai thân ruồi giấm XDXd với loài ruồi giấm XDY mang lại F1 gồm kiểu hình đồng phù hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm phần tỉ lệ 4,375%. Tỉ lệ ruồi giấm chiếc thuần chủng bao gồm kiểu hình A-B-XD- là:

A 4.375%B 8.75%C 16.875%D 33.75%

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

P : XDXd x XDY

F1 : aabbdd = 4,375%

Ta bao gồm XDXd x XDY

F1 : 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1Xd
Y

Vậy tỉ lệ mẫu mã hình dd sinh sống đời con là 

*

=> tỉ lệ aabb là 4,375% : 0,25 = 17,5%

Mà sống ruồi giấm, giới đực links gen hoàn toàn

=> Ruồi giấm đực mang lại giao tử là : AB = ab = 0,5

=> Vậy con ruồi giấm chiếc cho giao tử là : ab =

*
= 0,35 = 35%

Vậy loài ruồi giấm cái cho giao tử là : AB = ab = 0,35 và Ab = a
B = 0,15

=> Tỉ lệ giao diện gen 

*
ở đời con là 0,5 x 0,35 = 0,175

=> Tỉ lệ giao diện hình loài ruồi giấm cái thuần chủng bao gồm kiểu hình A-B-D- ( tất cả kiểu gene là

*
)

0,175 x 0,25 = 0,04375 = 4,375%

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Ở một chủng loại thực vật, khi cho tự thụ phấn các cây F1 dị hòa hợp 3 cặp gen với nhau, nhận được F2 tất cả tỉ lệ giao diện hình là 49,5% cây hoa đỏ, dạng kép : 6,75% cây hoa đỏ, dạng đối kháng : 25,5% hoa trắng, dạng kép : 18,25% cây hoa trắng, dạng đơn. Biết rằng tính trạng dạng hoa do một cặp ren qui định. Trong các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

(1) màu sắc hoa chịu đựng sự tương tác bổ sung của 2 cặp gene không alen.

(2) bao gồm 3 cặp gen bỏ ra phối 2 tính trạng.

(3) có sự kết hợp giữa can hệ gen và link hoàn toàn. .

(4) Dạng kép trội hoàn toàn so cùng với dạng đơn.

A 4B 1C 3d 2

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

F2 : Dạng kép : dạng đơn = 75 : 25 = 3 :1

=> D dạng kép >> d dạng đơn

4 đúng

F1 : Dd x Dd

F2 : đỏ : white = 56,25 : 43,75 = 9 : 7

=> Tính trạng vì 2 cặp gene tương tác bổ sung cập nhật qui định

A-B- = dỏ

A-bb = aa
B- = aabb = trắng

F1 : Aa
Bb

1 đúng

2 đúng

Giả sử 3 cặp gene phân li độc lập

Kiểu hình đời con là (9:7) x (3:1) khác với đề bài

=> gồm 2 cặp gen di truyền thuộc nhau

=> Giả sử đó là Bb với Dd ( Aa , Bb phân li hòa bình với nhau + Aa, Bb vai trò tương tự )

Có KH hoa đỏ, dạng kép A-(B-D- ) = 49,5%

=> (B-D-) = 49,5% : 0,75 = 66%

=> (bbdd) = 66% - một nửa = 16%

=> F1 cho giao tử bd =

*
0,25" align="absmiddle" />> 0,25

=> Vậy bd là giao tử với gen liên kết

=> F1 :

*
 và tần số thiến gen bằng f = 20%

3 sai

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : ren A phương tiện cây cao, a hiện tượng cây thấp; B chế độ quả đỏ, b chính sách quả vàng. Mang đến cây F1 thân cao, quả đỏ lai đối chiếu thu được tỉ lệ loại hình ở Fa : 40% cao, đá quý : 40% thấp, đỏ : 10% cao, đỏ : 10% thấp, vàng. Nếu đến F1 trường đoản cú thụ phấn thu được F2 , lấy đột nhiên 1 cây thân cao, trái đỏ làm việc F2 thì theo kim chỉ nan xã suất chiếm được cây dị vừa lòng 1 cặp gen là bao nhiêu? Biết hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực cùng giao tử cái.

A
*
B
*
C
*
D
*

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

A cao >> a thấp

B đỏ >> b vàng

F1 : cao, đỏ lai phân tích

Fa : 0,4 cao, rubi : 0,4 thấp, đỏ : 0,1 cao, đỏ : 0,1 thấp, vàng

Tỉ lệ vẻ bên ngoài hình F1 chính là tỉ trọng giao tử nhưng F1 cho

Vậy tất cả F1 cho giao tử Ab = a
B = 0,4 > 0,25

 Ab và a
B là 2 giao tử với gen liên kết

Vậy F1 :

*
với tần số hoán vị gene là f = 20%

F1 tự thụ

F2 :

Tỉ lệ KH thấp, đá quý aabb = 0,1 x 0,1 = 0,01 = 1%

=> Tỉ lệ cao đỏ A-B- là 50% + 1% = 51%

Tỉ lệ cây cao đỏ dị phù hợp 1 cặp gen

*
 là : 0,1 x 0,4 x 2 = 0,16 = 16%

=> Vậy tỷ lệ thu được 1 cây dị đúng theo 1 cặp gen trong những cây thân cao, quả đỏ F2 là 

*

=> Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi trăng tròn : cho thấy thêm mỗi gen pháp luật một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, cấu tạo NST không thay đổi sau giảm phân. Fan ta mang đến lai 2 cơ thể bố mẹ (P) đều phải có 2 cặp ren dị hợp trên cùng một cặp NST tương đồng. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau đây, vạc biểu như thế nào đúng?

1.Nếu P đều sở hữu kiểu gene dị hòa hợp tử số đông thì đời con tất cả kiểu hình khác phường chiếp 25%.

2.Nếu P đều sở hữu kiểu gen dị thích hợp tử chéo thì đời con gồm tỉ lệ thứ hạng hình 1 : 2: 1

3.Nếu P đều có kiểu gene dị thích hợp tử chéo cánh thì đời con bao gồm kiểu hình giống phường chiếm 50%.

4.Nếu kiểu gen của P khác biệt thì đời con tất cả tỉ lệ hình trạng hình lặn 2 tính trạng chiếm 25%.

Xem thêm: Macquarie University Alumni Scholarship, Aiaa University Of Sydney Student Branch

A 1B 3C 4d 2

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

P: (Aa,Bb) x (Aa,Bb)

Không xảy ra hoán vị gen

*

KH : 1A-bb : 2A-B- : 1aa
B-

Các phạt biểu chính xác là : 1,2,3

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Ở một loài động vật, cho thấy thêm mỗi gen mức sử dụng một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân chế tác giao tử đã xẩy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số như nhau. Phép lai P: Dd x Dd nhận được F1 bao gồm kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về công dụng của F1:

(1) gồm 30 loại kiểu gen cùng 8 các loại kiểu hình.

(2) Tỉ lệ hình trạng hình sở hữu hai tính trạng trội, một tính trạng lặn chỉ chiếm 30%.

(3) Tỉ lệ mẫu mã hình mang trong mình một tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm phần 16,5%.

(4) hình trạng gen dị thích hợp về cả cha cặp gen chỉ chiếm tỉ lệ 34%.

(5) trong số các vẻ bên ngoài hình với 3 tính trạng trội, thành viên thuần chủng chiếm

*
.

Trong các nhận định trên, gồm mấy đánh giá sai?

A 5B 1C 4 chiều 2

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Hoán vị gen ở hai bên nên có 30 hình trạng gen và 8 phong cách hình

ab/ab dd = 0.04 => ab/ab = 0.04 : 0.25 = 0.16 => A-bb = aa
B- = 0.09 ; A-B = 0.66

Hai tính trạng trội 1 lặn là : 0.66 x 0.25 + 0.09 x 0.75 x 2 = 0.3

Hai tính trạng lặn và 1 trội là : 0.16 x 0.75 + 0.09 x 0,25 x 2 = 0.165

Kiểu gene dị thích hợp về 3 cặp ren là : (0.4 x0.4 x 2 + 0.1 x0.1 x 2) 0.5 = 0.17

Kiểu hình sở hữu 3 tính trạng trội là

A-B-D - = 0.66 x 0.75 = 0.495

AA,BB,DD = 0.4 x0.4 x0.25 = 0.04

=>Trong số những kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chỉ chiếm

*
.

Có 1 đánh giá và nhận định sai

Đáp án B 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) từ thụ phấn, nhận được F1 gồm 4 một số loại kiểu hình, trong những số ấy số cây thân thấp, trái chua chiếm 4%. Biết ràng mỗi gen luật một tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn; không xẩy ra đột trở nên nhưng xẩy ra hoán vi ren ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử dòng với tần số bởi nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A  Hai cặp gen vẫn xét cùng nẳm trên một cặp nhiễm sắc đẹp thể.B Trong quá trinh giảm phân của cây p. đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.C trong tồng số cây thân cao, trái chua ở F1, số cây tất cả kiểu ren đồng thích hợp tử chỉ chiếm tỉ lệ 4/7D F1có 10 loạỉ thứ hạng gen

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

F1 có 4 thứ hạng hình → p dị hợp 2 cặp gen, thân cao trội trọn vẹn so với thân thấp, trái ngọt trội trọn vẹn so với trái chua.

Tỷ lệ thân rẻ quả chua = 4% → ab = 0,2 → f= 40% ; cây dị thích hợp đối. Tất cả kiểu gen Ab/a
B

Xét các phát biểu:

A đúng.

B đúng.

C sai, thân cao quả chua sinh sống F1 = 0,25 – 0,04 = 0,21 , phần trăm đồng vừa lòng tử: (Ab/Ab) = 0,32 = 0,09 => chiếm phần 3/7

D đúng, F1 có 10 hình dạng gen.

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội trọn vẹn so cùng với alen a luật pháp thân thấp; alen B khí cụ quả ngọt trội trọn vẹn so với alen b luật quả chua. Mang đến cây thân cao, trái ngọt (P) từ bỏ thụ phấn, nhận được F1 có 4 các loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, trái chua chỉ chiếm 4%. Hiểu được không xảy ra đột biến đổi nhưng xẩy ra hoán vị ren ở cả quy trình phát sinh giao tử đực cùng giao tử loại với tần số bởi nhau. Theo lí thuyết, tuyên bố nào sau đây sai?

A trong tổng số km thân cao, trái ngọt sinh sống F1, cây có kiểu gene đồng thích hợp tử chỉ chiếm tỉ lệ 2/27.B  Hai cặp gen vẫn xét thuộc nằm trên một cặp nhiễm dung nhan thể.C khoảng cách giữa gene A với gen B là đôi mươi c
M.D  F1 có 10 một số loại kiểu gen.

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

P tự thụ phấn cho 4 loại kiểu hình → p dị vừa lòng 2 cặp gen, tỷ lệ thân tốt quả chua chiếm phần 4% => 2 gen này thuộc nằm bên trên 1 cặp NST. (ab over ab = 0,04 o underline ab = 0,2 o P:Ab over a
B;f = 0,4)  B đúng, C sai

F1 có 10 đẳng cấp gen  D đúng.

Tỷ lệ thân cao quả ngọt ( A-B-) = 0,04 + 0,5 = 0,54 ; đẳng cấp gen đồng đúng theo tử AB/AB = 0,04

=> phần trăm đồng vừa lòng tử trong số những cây thân cao quả ngọt là: (0,04 over 0,54 = 2 over 27) A đúng

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Một loại thực vật, alen A công cụ hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen a chế độ hoa vàng; alen B nguyên tắc quả tròn trội trọn vẹn so với alen b dụng cụ quả dài. Mang đến cây hoa đỏ, quả tròn (P) từ bỏ thụ phấn, thu được F1 tất cả 4 các loại kiểu hình, trong những số ấy số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chỉ chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến hóa nhưng xảy ra hoán vị gene ở cả quá trình phát sinh giao tử đực với giao tử dòng với tần số bởi nhau. Theo lí thuyết, tuyên bố nào sau đây sai?

A F1 có 59% số cây hoa đỏ, trái tròn.B F1 có 10 các loại kiểu gen.C F1 có 8% số lượng kilomet đồng hòa hợp tử về cả 2 cặp gen.D F1 có 16% số kilomet hoa vàng, quả tròn.

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

P: A-B- trường đoản cú thụ

→F1 : 4 loại kiểu hình

→P : Aa
Bb

F1 : vàng, tròn thuần chủng: aa
BB = 4%

Giả sử 2 cặp gene phân li độc lập, vậy F1 : aa
BB = ¼ x ¼ = 1/16 = 6,25%

→ 2 gen links không hoàn toàn với nhau

Do tần số hoán vị gene ở 2 quá trình phát sinh giao tử là như nhau

→ tỉ lệ giao tử a
B = 0,2 → đấy là giao tử với gen hoán vị

→ phường : AB/ab , f = 40%

→ AB = ab = 0,3 và Ab = a
B = 0,2

Có F1 : aabb = 0,3 x 0,3 = 0,09 → A-B- = 0,5 + 0,09 = 0,59 = 59%

→ A đúng

F1 có số các loại kiểu gene là: (4 + C_4^2 = 10)

→ B đúng

Số cây đồng vừa lòng tử về cả hai cặp ren là: 0,32 x 2 + 0,22 x 2 = 0,26

→ C sai

Tỉ lệ cây hoa vàng, quả tròn aa
B- = 0,25 - 0,09 = 0,16 = 16%

→ D đúng

Vậy phát biểu không nên là C

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 25 : hai tế bào sinh dục đực tất cả kiểu ren Aa
Bb(DE over de) khi bớt phân bình thường cho số loại giao tử về tối đa là

A 2B 8C 16D 4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

áp dụng kiến thức về sút phân, để số lượng giao tử tối đa thì sút phân phải bao gồm trao đổi chéo cánh (TĐC) ; 1 tế bào sinh dục đực bớt phân sinh sản 2 nhiều loại giao tử


Lời giải đưa ra tiết:

1 tế bào với cặp (DE over de) giảm phân gồm TĐC chế tác 4 các loại giao tử

Để số giao tử về tối đa thì 2 tế bào này sút phân theo 2 hình dáng khác nhau:

Dap an B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : Ở một chủng loại thục vật, ren A phương pháp thân cao trội trọn vẹn so với ren a phép tắc thân thấp, ren B chính sách hoa đỏ trội trọn vẹn so với ren b hình thức hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ cùng với câỵ thân thấp, hoa trăng nhận được F1 phân li theo ti lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% câv thân thấp, hoa trắng. Cho thấy thêm không cỏ tự dưng biến xảy ra. Kiểu dáng gen của cây bố, bà mẹ trong phép lai bên trên là

A  Aa
Bb × aabb
B Aa
BB × aabb. C (fracAba
B imes fracabab)D (fracABab imes fracabab)

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp: Áp dụng kiến thức và kỹ năng quy luật di truyền hoạn gen.

Lai cây thân cao hoa đỏ cùng với cây thân tốt hoa trắng thu được 4 nhiều loại kiểu hình phân ly ≠ 1:1:1:1→ cây thân cao hoa đỏ dị phù hợp về 2 cặp gen. → các loại A,B, 2 cặp gen thuộc nằm bên trên 1 cặp NST tương đương và liên kết không hoàn toàn.

Tỷ lệ thân rẻ hoa trắng (fracabab = 0,125), vì 1 bên chỉ mang đến giao tử ab bên còn lại cho 0,125ab
Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Xét cá thể có hình trạng gen (fracAba
BDd) , khi sút phân sinh ra giao tử xẩy ra hoán vị gen với tần số 30%. Theo lí thuyết, tỉ lệ những giao tử  ABD cùng a
B
d lần lượt là:

 

A 7,5% với 17,5% B 6,25% và 37,5% C 15% với 35%D 12,5% và 25%

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

P: (fracAba
BDd)

Ab/a
B giảm phân, tần số hoán vị gene f= 30% đến giao tử: Ab = a
B = 0,35 và AB = ab = 0,15

Dd mang đến giao tử D = d = 0,5

→ tỉ trọng giao tử ABD = 0,075 và a
B
d = 0,175

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : mang lại hai cây gồm hai cặp ren dị vừa lòng giao phấn với nhau chiếm được đời con có tỉ lệ loại hình là 1:2 :1 . Biết mỗi gen công cụ một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn . Trong các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng :

1) Bố mẹ có thể có mẫu mã gen kiểu như nhau hoặc không giống nhau

2) Hoán vị chỉ xảy ra ở một giới

3) Hoán vị hoàn toàn có thể xảy ra ở hai giới

4) Các gen có thể liên kết hoàn toàn

5) Đời con tất cả tối đa 9 vẻ bên ngoài gen

6) Đời con gồm tối thiểu 3 hình dạng gen

A 2B 3C 5D 4

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Do từng gen chính sách 1 tính trạng, nếu 2 gene này phân ly chủ quyền thì kiểu hình đề nghị phân ly 9:3:3:1≠ đề bài xích → hai gen nằm trên thuộc 1 NST

Mà phường dị thích hợp 2 cặp gen nên rất có thể có vẻ bên ngoài gen (AB over ab) hoặc (Ab over a
B)mà xác suất kiểu hình là 1:2:1 → gồm 2 trường phù hợp của P: (AB over ab imes Ab over a
B)

 hoặc (Ab over a
B imes Ab over a
B) → (1) đúng

Chỉ có 3 hình dáng hình → không có hoán vị gen hoặc thiến gen ở 1 bên ( trong phép lai (AB over ab imes Ab over a
B) hoán vị ở (AB over ab) → (3) sai ;(2) (4) đúng

Để đạt số thứ hạng gen buổi tối đa thì bố mẹ phải cho những loại giao tử không giống nhau, nên phường có vẻ bên ngoài gen (AB over ab imes Ab over a
B) hoán vị gen ở một bên cho tối đa 7 vẻ bên ngoài gen→ (5) sai

Đời con bao gồm tối thiểu 3 một số loại kiểu ren trong trường phù hợp P:(Ab over a
B imes Ab over a
B o F_1:1Ab over Ab:2Ab over a
B:1a
B over a
B) → (6) đúng.

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Cặp bố mẹ đem lai bao gồm kiểu gen (AB over ab imes AB over ab). Cho thấy mỗi gen luật pháp một tính trạng , những tính trạng trội là trội hoàn toàn hoán vị gen xảy ra ở tốt bên cha mẹ với tần số cân nhau . Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng

A giao diện hình trội về một tính trạng và lặn về tính trạng kia chiếm tỉ lệ B gồm 2 loại trong những loại hình dạng hình ngơi nghỉ đời nhỏ chiếm tỉ lệ bởi nhau
C Đời con lộ diện 4 nhiều loại kiểu hình
D phong cách hình lặn về hai tính trạng chiếm phần

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Xét phép lai AB/ab × AB/ab

Giả sử hoán vị gene ở nhì giới là tất cả tần số là 2x (x ≤ 0,25)

→Cơ thể AB/ab sút phân sẽ cho tỉ lệ giao tử AB = ab = 0,5 - x ; Ab= a
B = x

Tỉ lệ hình trạng hình lặn về hai tính trạng là : ab/ab = (0,5 – x)2≥ (0,5 – 0,25)2 = 0,252 = 0,0625 = 6,25% →D sai

KIểu hình trội về một tính trạng là lặn về tính trạng tê ( A-bb; aa
B- )

A-bb= aa
B - = 0,25 – ab/ab ≤ 0,25 - 0,0625 = 0,1875 = 18,75% → A và B đúng

Đời con lộ diện 4 các loại kiểu hình A-B - ; A- bb ; aa
B- ; aabb

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : Ở một chủng loại thực vật, mỗi gen phép tắc một tính trạng, alen trội là trội trả toàn. đến cây thân cao, hoa white giao phấn cùng với cây thân thấp, hoa đỏ (P) thu được F1 toàn cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn cùng với cây thân thấp, hoa đỏ chiếm được đời con bao gồm số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 2%. Biết rằng không xẩy ra đột biến, theo lý thuyết ở đời số lượng cây dị phù hợp tử về cả hai cặp gen trên chỉ chiếm tỉ lệ

A 10% B 20% C 15% D 25%

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Tính trạng đối chọi gen

F1 : 100% cao, đỏ

→ A cao >> a phải chăng

B đỏ >> b trắng

F1 : (Aa,Bb)

F1 x thấp đỏ : (Aa,Bb) x (aa,B-)

F2 : aabb = 2%

→ cây thấp đỏ bắt buộc cho giao tử ab → cây phải chăng đỏ : a
B/ab ; giao tử ab = 0,5

→ cây F1 cho giao tử ab = 0,02 :0,5 = 0,04 1 : Ab/a
B với f = 0,08 = 8%

→ giao tử : Ab = a
B = 0,46 ; AB = ab = 0,04

F2 dị hợp tử cả hai cặp gene (Aa,Bb) = (0,46Ab x 0,5a
B) + (0,04AB x 0,5ab) = 0,25 = 25%

Đáp án D


Đáp án - lời giải

30 bài xích tập link gen với hoán vị gen mức độ nặng nề - phần 2

Tổng đúng theo 30 bài xích tập trắc nghiệm links gen và hoán vị gene mức độ cực nhọc (vận dụng và áp dụng cao) gồm đáp án với lời giải cụ thể giúp những em nắm rõ kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài tập links gen cùng hoán vị gene mức độ cạnh tranh - phần 3

Tổng thích hợp 30 bài tập trắc nghiệm liên kết gen cùng hoán vị gene mức độ nặng nề (vận dụng và vận dụng cao) gồm đáp án cùng lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài bác tập link gen và hoán vị ren mức độ khó - phần 4

Tổng hòa hợp 30 bài tập trắc nghiệm links gen và hoán vị ren mức độ nặng nề (vận dụng và vận dụng cao) bao gồm đáp án cùng lời giải cụ thể giúp các em nắm rõ kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài bác tập link gen và hoán vị gene mức độ khó khăn - phần 5

Tổng vừa lòng 30 bài tập trắc nghiệm liên kết gen và hoán vị gen mức độ cực nhọc (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án cùng lời giải cụ thể giúp những em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài tập link gen và hoán vị ren mức độ dễ dàng - phần 5

Tổng đúng theo 30 bài tập trắc nghiệm link gen với hoán vị ren mức độ dễ (nhận biết với thông hiểu) tất cả đáp án với lời giải chi tiết giúp các em nắm rõ kiến thức cơ bản.


Xem cụ thể
30 bài bác tập links gen cùng hoán vị ren mức độ dễ - phần 4

Tổng hợp 30 bài xích tập trắc nghiệm liên kết gen với hoán vị gen mức độ dễ (nhận biết cùng thông hiểu) bao gồm đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài bác tập liên kết gen với hoán vị gen mức độ dễ - phần 3

Tổng thích hợp 30 bài tập trắc nghiệm link gen và hoán vị gene mức độ dễ dàng (nhận biết với thông hiểu) có đáp án với lời giải cụ thể giúp những em nắm vững kiến thức cơ bản.


Xem chi tiết
30 bài tập liên kết gen cùng hoán vị ren mức