Founder04:17chuong-moi-nhat-solo-leveling , khat-vong-tro-ve , muc-luc , novel-han-quoc , The-Returning-of-Gluttony , truyen-chu Edit
Tên truyện: mong ước trở vềTóm tắt:Seol vốn là 1 trong tên mê cờ bạc, một thương hiệu thất bại, rác rưởi rưởi của làng mạc hội. Tuy thế rồi, một cơn ác mộng - cơ mà cũng có thể là một cam kết ức - đã khiến cậu thức tỉnh.Với năng lực độc nhất với những thông tin từ niềm mơ ước kia, Seol từng bước đổi khác cuộc đời của cậu trong nhân loại mới được biết đến như là Thiên con đường lạc lối."Đứa con trẻ của thần Gula đã trở lại."Tình trạng:Raw vẫn full
Eng đến chương 3xx
Dự kiến ra chương:Hàng ngày---
Chương 417Chương 416 - Phần 2Chương 416 - Phần 1Chương 415Chương 414Chương 413Chương 412Chương 411Chương 410Chương 409Chương 408Chương 407Chương 406Chương 405Chương 404Chương 403Chương 402Chương 401Chương 400 - Phần 2Chương 400 - Phần 1Chương 399Chương 398 - Phần 2Chương 398 - Phần 1Chương 397 - Phần 2Chương 397 - Phần 1Chương 396 - Phần 2Chương 396 - Phần 1Chương 395Chương 394 - Phần 2Chương 394 - Phần 1Chương 393 - Phần 2Chương 393 - Phần 1Chương 392 - Phần 2Chương 392 - Phần 1Chương 391 - Phần 2Chương 391 - Phần 1Chương 390Chương 389 - Phần 2Chương 389 - Phần 1Chương 388 - Phần 2Chương 388 - Phần 1Chương 387Chương 386 - Phần 2Chuơng 386 - Phần 1Chương 385 - Phần 2Chương 385- Phần 1Chương 384Chương 383Chương 382Chương 381Chương 380 - Phần 2Chương 380 - Phần 1Chương 379 - Phần 2Chương 379 - Phần 1
Chương 378 - Phần 2Chương 378 - Phần 1Chương 377 - Phần 2Chương 377 - Phần 1Chương 376 - Phần 2Chương 376 - Phần 1Chương 375 - Phần 2Chương 375 - Phần 1Chương 374Chương 373Chương 372 - Phần 2Chương 372 - Phần 1Chương 371 - Phần 2Chương 371 - Phần 1Chương 370 - Phần 2Chương 370 - Phần 1Chương 369 - Phần 2Chương 369 - Phần 1Chương 368 - Phần 2Chương 368 - Phần 1Chương 367 - Phần 2Chương 367 - Phần 1Chương 366 - Phần 2Chương 366 - Phần 1Chương 365Chương 364 - Phần 2Chương 364 - Phần 1Chương 363Chương 362Chương 361 - Phần 2Chương 361 - Phần 1Chương 360 - Phần 2Chương 360 - Phần 1Chương 359 - Phần 2Chương 359 - Phần 1Chương 358Chương 357Chương 356Chương 355Chương 354Chương 353Chương 352Chương 351 - Phần 2Chương 351 - Phần 1Chương 350Chương 349Chương 348 - Phần 2Chương 348 - Phần 1Chương 347 - Phần 2Chương 347 - Phần 1Chương 346 - Phần 2Chương 346 - Phần 1Chương 345 - Phần 2Chương 345Chương 344Chương 343 - Phần 2Chương 343 - Phần 1Chương 342 - Phần 2Chương 342 - Phần 1Chương 341Chương 340 - Phần 2Chương 340 - Phần 1Chương 339 - Phần 2Chương 339 - Phần 1Chương 338Chương 337Chương 336Chương 335 - Phần 2Chương 335 - Phần 1Chương 334Chương 333Chương 332Chương 331Chương 330Chương 329Chương 328Chương 327Chương 326Chương 325Chương 324Chương 323Chương 322Chương 321Chương 320Chương 319Chương 318Chương 317Chương 316Chương 315Chương 314Chương 313Chương 312Chương 311 - Phần 2Chương 311 - Phần 1Chương 310Chương 309Chương 308Chương 307Chương 306Chương 305Chương 304Chương 303 - Phần 2Chương 303 - Phần 1Chương 302Chương 301 - Phần 2Chương 301 - Phần 1Chương 300
Chương 299Chương 298Chương 297 - Phần 2Chương 297 - Phần 1Chương 296 - Phần 2Chương 296 - Phần 1Chương 295Chương 294Chương 293 - Phần 2Chương 293 - Phần 1Chương 292 - Phần 2Chương 292 - Phần 1Chương 291Chương 290 - Phần 2Chương 290 - Phần 1Chương 289 - Phần 2Chương 289 - Phần 1Chương 288Chương 287 - Phần 2Chương 287 - Phần 1Chương 286 - Phần 2Chương 286 - Phần 1Chương 285Chương 284Chương 283Chương 282 - Phần 2Chương 282 - Phần 1Chương 281Chương 280 - Phần 2Chương 280 - Phần 1Chương 279Chương 278Chương 277Chương 276 - Phần 2Chương 276 - Phần 1Chương 275 - Phần 2Chương 275 - Phần 1Chương 274Chương 273Chương 272Chương 271Chương 270 - Phần 2Chương 270 - Phần 1Chương 269Chương 268Chương 267 - Phần 2Chương 267 - Phần 1Chương 266Chương 265Chương 264 - Phần 2Chương 264 - Phần 1Chương 263Chương 262 - Phần 2Chương 262 - Phần 1Chương 261 - Phần 2Chương 261 - Phần 1Chương 260 - Phần 2Chương 260 - Phần 1Chương 259 - Phần 2Chương 259 - Phần 1Chương 258 - Phần 2Chương 258 - Phần 1Chương 257 - Phần 2Chương 257 - Phần 1Chương 256 - Phần 2Chương 256 - Phần 1Chương 255Chương 254 - Phần 2Chương 254 - Phần 1Chương 253Chương 252Chương 251Chương 250 - Phần 2Chương 250 - Phần 1Chương 249 - Phần 2Chương 249 - Phần 1Chương 248Chương 247 - Phần 2Chương 247 - Phần 1Chương 246 Phần 2Chương 246 Phần 1Chương 245Chương 244Chương 243Chương 242Chương 241Chương 240Chương 239Chương 238 - Phần 2Chương 238 - Phần 1Chương 237 - Phần 2Chương 237 - Phần 1Chương 236 - Phần 2Chương 236 - Phần 1Chương 235 - Phần 2Chương 235 - Phần 1Chương 234 - Phần 2Chương 234 - Phần 1Chương 233Chương 232Chương 231Chương 230Chương 229Chương 228 - Phần 2Chương 228 - Phần 1Chương 227 - Phần 2Chương 227 - Phần 1Chương 226 - Phần 2Chương 226 - Phần 1Chương 225Chương 224 - Phần 2Chương 224 - Phần 1Chương 223Chương 222Chương 221Chương 220Chương 219Chương 218 - Phần 2Chương 218 - Phần 1Chương 217Chương 216Chương 215 - Phần 2Chương 215 - Phần 1Chương 214Chương 213 - Phần 2Chương 213 - Phần 1Chương 212Chương 211 - Phần 2Chương 211 - Phần 1Chương 210Chương 209 - Phần 2Chương 209 - Phần 1Chương 208 - Phần 2Chương 208 - Phần 1Chương 207 - Phần 2Chương 207 - Phần 1Chương 206 - Phần 2Chương 206 - Phần 1Chương 205Chương 204 - Phần 2Chương 204 - Phần 1Chương 203Chương 202Chương 201Chương 200 - Phần 2Chương 200 - Phần 1Chương 199Chương 198 - Phần 2Chương 198 - Phần 1Chương 197 - Phần 2Chương 197 - Phần 1Chương 196 - Phần 2Chương 196 - Phần 1Chương 195 - Phần 2Chương 195 - Phần 1Chương 194 - Phần 2Chương 194 - Phần 1Chương 193 - Phần 2Chương 193 - Phần 1Chương 192 - Phần 2Chương 192 - Phần 1Chương 191 - Phần 2Chương 191 - Phần 1Chương 190 - Phần 2Chương 190 - Phần 1Chương 189Chương 188Chương 187 - Phần 2Chương 187 - Phần 1Chương 186Chương 185Chương 184 - Phần 2Chương 184 - Phần 1Chương 183 - Phần 2Chương 183 - Phần 1Chương 182 - Phần 2Chương 182 - Phần 1Chương 181 - Phần 2Chương 181 - Phần 1Chương 180 - Phần 2Chương 180 - Phần 1Chương 179 - Phần 2Chương 179 - Phần 1Chương 178 - Phần 2Chương 178 - Phần 1Chương 177 - Phần 2Chương 177 - Phần 1Chương 176 - Phần 2Chương 176 - Phần 1Chương 175 - Phần 2Chương 175 - Phần 1Chương 174 - Phần 2Chương 174 - Phần 1Chương 173 - Phần 2Chương 173 - Phần 1Chương 172 - Phần 2Chương 172 - Phần 1Chương 171 - Phần 2Chương 171 - Phần 1Chương 170 - Phần 2Chương 170 - Phần 1Chương 169 - Phần 2Chương 169 - Phần 1Chương 168 - Phần2Chương 168 - Phần1Chương 167 - Phần 2Chương 167 - Phần 1Chương 166 - Phần 2Chương 166 - Phần 1Chương 165 - Phần 2Chương 165 - Phần 1Chương 164 - Phần 2Chương 164 - Phần 1Chương 163 - Phần 2Chương 163 - Phần 1Chương 162 - Phần 2Chương 162 - Phần 1Chương 161 - Phần 2Chương 161 - Phần 1Chương 160 - Phần 2Chương 160 - Phần 1Chương 159 - Phần 2Chương 159 - Phần 1Chương 158 - Phần 2Chương 158 - Phần 1Chương 157 - Phần 2Chương 157 - Phần 1Chương 156 - Phần 2Chương 156 - Phần 1Chương 155 - Phần 2Chương 155 - Phần 1Chương 154 - Phần 2Chương 154 - Phần 1Chương 153 - Phần 2Chương 153 - Phần 1Chương 152 - Phần 2Chương 152 - Phần 1Chương 151 - Phần 2Chương 151 - Phần 1Chương 150 - Phần 2Chương 150 - Phần 1
Chương 149 - Phần 2Chương 149 - Phần 1Chương 148 - Phần 2Chương 148 - Phần 1Chương 147 - Phần 2Chương 147 - Phần 1Chương 146 - Phần 2Chương 146 - Phần 1Chương 145 - Phần 2Chương 145 - Phần 1Chương 144 - Phần 2Chương 144 - Phần 1Chương 143 - Phần 2Chương 143 - Phần 1Chương 142 - Phần 2Chương 142 - Phần 1Chương 141 - Phần 2Chương 141 - Phần 1Chương 140 - Phần 2Chương 140 - Phần 1Chương 139 - Phần 2Chương 139 - Phần 1Chương 138 - Phần 2Chương 138 - Phần 1Chương 137 - Phần 2Chương 137 - Phần 1Chương 136 - Phần 1Chương 136 - Phần 2Chương 135 - Phần 2Chương 135 - Phần 1Chương 134 - Phần 2Chương 134 - Phần 1Chương 133 - Phần 2Chương 133 - Phần 1Chương 132 - Phần 2Chương 132 - Phần 1Chương 131 - Phần 4Chương 131 - Phần 3Chương 130 - Phần 2Chương 130 - Phần 1Chương 129 - Phần 2Chương 129 - Phần 1Chương 128 - Phần 2Chương 128 - Phần 1Chương 127 - Phần 2Chương 127 - Phần 1Chương 126 - Phần 2Chương 126 - Phần 1Chương 125 - Phần 2Chương 125 - Phần 1Chương 124 - Phần 2Chương 124 - Phần 1Chương 123 - Phần 2Chương 123 - Phần 1Chương 122 - Phần 2Chương 122 - Phần 1Chương 121 - Phần 2Chương 121 - Phần 1Chương 120 - Phần 2Chương 120 - Phần 1Chương 119 - Phần 2Chương 119 - Phần 1Chương 118 - Phần 2Chương 118 - Phần 1Chương 117 - Phần 2Chương 117 - Phần 1Chương 116 - Phần 2Chương 116 - Phần 1Chương 115 - Phần 2Chương 115 - Phần 1Chương 114 - Phần 2Chương 114 - Phần 1Chương 113 - Phần 2Chương 113 - Phần 1Chương 112 - Phần 2Chương 112 - Phần 1Chương 111 - Phần 2Chương 111 - Phần 1Chương 110 - Phần 2Chương 110 - Phần 1Chương 109 - Phần 2Chương 109 - Phần 1Chương 108 - Phần 2Chương 108 - Phần 1Chương 107 - Phần2Chương 107 - Phần 1Chương 106 - Phần 2Chương 106 - Phần 1Chương 105 - Phần 2Chương 105 - Phần 1Chương 104 - Phần 2Chương 104 - Phần 1Chương 103 - Phần 2Chương 103 - Phần 1Chương 102 - Phần 2Chương 102 - Phần 1
x<"series_id"> == 5149) }" x-show="last
Read.length" class="self-center md:self-start rounded-full bg-<#d9534f> mt-3 mb-3 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-white hover:!text-red-400 shadow-sm hover:bg-red-200 focus-visible:outline focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-<#d43f3a> justify-center" :href="last
Read<0><"chapter_url">" style="display: none">Đọc tiếp

Hắn là 1 trong kẻ nghiện ngập, một kẻ thất bại, một kẻ rác rưởi.

Bạn đang xem: Khát vọng trở về

Nhưng một niềm mơ ước thoáng qua có thể không chỉ là một trong giấc mơ đã khiến cho hắn thức tỉnh.

Sở hữu một tài năng độc nhất, hắn sẽ thực hiện nó, cùng với giấc mơ, mở ra con con đường ở nhân loại mới được biết đến là thiên đường đã mất.

...

Con của thần Gula đã trở lại

Tôi đã lạc lối bởi cờ bạc.

Tôi quay sống lưng lại với mái ấm gia đình và làm phản bội bạn mình yêu.

Xem thêm: Hướng dẫn cách lấy sim iphone 6 cũ đơn giản, hướng dẫn cách tháo sim iphone 6 cũ đơn giản

Tôi lãng phí từng ngày của cuộc sống.

Đó là cuộc sống của một tên cặn bã.

Hiện thực phũ phàng sẽ dạy tôi rằng:

Tôi vẫn chả là ai bất chấp mọi nỗ lực

Để đổi khác cuộc đời lose này, tôi đã chọn hầu như ảo tượng huyền bí.

Dù thế không có gì cầm cố đổi

Tôi sẽ kì vọng vào sự cứu giúp rỗi vị trí cuối bé đường

Nhưng tôi lại gục xẻ trước thực thể hùng mạnh

Kì công tôi dựng lên bằng hai bàn tay trắng tan trở thành hư vô

Chỉ một lượt thôi, tôi mong ước biết được sự thật về chủ yếu mình

-Lại sát đây, nhỏ của ta

Tôi sẽ không còn do dự nữathrash
Nhóm dịch
Não Cá Vàng
Tham gia
Siêu nhân,Grown Pea,Ruadngo,a random pickle,Katori181001
Chú ưng ý thêm

Team của chính bản thân mình không ai có kinh nghiệm tay nghề trans vs edit rồi cả nên gồm sai sót gì mọi tín đồ góp ý nhé. Cho dù biết là shinigami team đang làm việc bộ này rồi nhưng lũ mình vẫn mong muốn thử


Thảo luận
Tạo bài viết
Mục lục01.Tập 01
Tập 01
Xem tiếp (5 chương)
Có thể bạn quan tâm
Tổng bình luận (83)Báo cáo phản hồi không tương xứng ở đây

51 bình luận


Bạn buộc phải đăng nhập hoặc tạo thông tin tài khoản để bình luận.

Zeroone.
Cho e xin link raw với ạ

nagumo
Lên truyện chữ ghi second coming of gluttony , truyện đang hoàn thành

Zeroone.
nagumo: Ok cảm ơn bác tuy nhiên e đọc hoàn thành r
*

YB Shadow
cho bản thân xin project này được ko
z
Zzshipz
Zz
Hình như theo vẻ ngoài là drop 6 tháng trở lên là mình có thể tự tạo nên pj mới được rồi tuyệt sao ý chúng ta ơi
Zz
RUIz
Z
TRANS
đc mang thoải mái, qua 3 tháng là ưng làm những gì làm
?!?
:v qua eng thôi ... Bên trên wuxiangworld được gần 200/ chap rồi
quocvan09877
gmail.com
Drop rồi à ?
hungneet
Cảm ơn nhóm dịch, dù khá ngắn nhưng cũng đủ tạo hứng thú để mình mò vào eng
Duy
Thanh1010
Hàn à dường như ngon
xhjtachjx1
Bình luận đã biết thành xóa bởi Siêu nhân
Tao
La
Ty
Truyện tuyệt quá, trans cũng tương đối mượt.Thanks trans vs edits những ^_^
thrash
CHỦ THỚT
TRANS
team các gái chả ráng :)
Batboiz
Truyện hay
Cơ mà links eng ở nhức thế
thrash
CHỦ THỚT
TRANS
trên novel update gồm rồi đó bạn
Batboiz
thrash: drop ở 90 mà
Cters
Theo cảm nhận của mn thì truyện này ntn main ra sao
0944478265
Hay lắm
Trước
Sau