Kim Hyun Joong đội SS501 thành hôn

Hàn Quốc
Ca sĩ, diễn viên nhóm SS501 Kim Hyun Joong sắp đến kết hôn với bạn nữ lâu năm.


OCUglf
Vzf
Wc
LQ2y
Lztcgg" alt="*">