Sau cuộc thi hoa khôi Việt nam giới 1994, á hậu 1 Tô mùi hương Lan và á hậu 2 Trịnh Kim chi chọn hầu hết hướng phát triển sự nghiệp riêng.

Bạn đang xem: Á hậu tô hương lan: mặt đẹp như hoa, học vấn khủng


Qf
P9Ezo
M5IJXf
R30y
Wig" alt="*">