Tuyết vào "Thâm cung nội chiến" làm từ phân bón

Diễn viên Hong Kong Đặng Tụy Văn cho thấy tuyết vào phim "Thâm cung nội chiến" được sản xuất từ phân bón hóa học.

Bạn đang xem: Xem thâm cung nội chiến


NlD40P6bg
CKGp
Awh2s
A" alt="*">