Sau đấy là các bài xích tập TOÁN về TÍNH nhanh – TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ dành riêng cho học sinh lớp 6. Trước lúc làm bài tập, phải xem lại định hướng trong những bài liên quan:


Các dạng bài bác tập thường gặp:

Dạng 1: Đổi vị trí và nhóm những số để khi cộng (hoặc nhân) thì được số tròn chục, tròn trăm, …


✨ Nhờ đặc thù giao hoán và kết hợp, bắt buộc trong một tổng (hoặc một tích), ta được quyền đổi chỗ các số hạng (hoặc thừa số) và tính riêng rẽ từng nhóm nhằm được các giá trị tròn chục, tròn trăm, …


Bài tập 1.1: Tính một biện pháp hợp lý:

a) 4 + 2021 + 6;

b) 86 + 8 + 14 + 12 + 1880;

c) 25 . 2022 . 4;

d) 5 . 4 . 27 . 25 . 2.

Bạn đang xem: Tính bằng cách hợp lý

Bài tập 1.2: Tính cấp tốc tổng sau:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9;

b) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19.

Bài tập 1.3: Tính một biện pháp hợp lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50;

b) 2.3.5 + 25.8.4 + 70 + 4.2.25.


✨ đặc thù PHÂN PHỐI của phép nhân so với phép cùng (hoặc phép trừ):

a(b + c) = ab + ac;

a(b – c) = ab – ac.


Bài tập 2.1: Tính nhanh:

a) 8 . 111 + 8.14;

b) 28 . 64 + 28.36;

c) 2 021 . 194 – 2021.94;

d) 25 . 36 – 25.32.

Bài tập 2.2: Tính một cách hợp lý:

a) 58 . 75 + 58.50 – 58.25;

b) 57 . 64 – 57.3 + 39.57;

c) 136 . 23 + 17.136 – 136.

Xem thêm: Top 7 điện thoại giá 5 triệu đáng mua nhất hiện nay tại, top 7 điện thoại giá dưới 5 triệu tốt nhất 2023

40;

d) 66 . 25 + 15.66 + 66.14 + 46.66;

Bài tập 2.3: Tính nhanh:

a) 37 . 30 + 8.60 + 37.70 + 8.40;

b) 5 . 205 + 3.105 – 80.5 + 20.3.

c) 3 . (5 + 6) + 5.7 – 6.3;


Dạng 3: Thêm hoặc bớt


✨ trong một tổng: nếu thêm làm việc số hạng này và bớt làm việc số hạng cơ với thuộc số thì tổng không đổi:

a + b = (a+c)+(bc).


Bài tập 3.1: Tính nhẩm:

a) 99 + 48;

b) 999 + 123;

c) 35 + 98;

d) 46 + 29.

Bài tập 3.2: Tính nhẩm:

a) 1 998 + 23;

b) 197 + 2 135.


✨ vào một hiệu: ví như thêm (hoặc bớt) cùng một số vào số bị trừ và số trừ thì hiệu không đổi:

a – b = (a+c)(b+c);

a – b = (ac)(bc).


Bài tập 3.3: Tính nhẩm:

a) 316 – 97;

b) 321 – 96;

c) 2 021 – 721.


✨ trong một tích: ví như nhân vượt số này với chia vượt số cơ với cùng một trong những thì tích không đổi:

ab = (a.c).(b:c).


Bài tập 3.4: Tính nhẩm:

a) 25 . 12;

b) 5 . 2 022;

c) 125 . 24;

d) 3 . 16 . 125.


✨ vào một thương: ví như nhân (hoặc chia) số bị chia và số phân tách cho cùng một vài thì mến không đổi:

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

(44 x 52 x 60) : (11 x 13 x 15)

= 44 x 52 x 60 : 11 : 13 : 15

= (44 : 11) x (52 : 13) x (60 : 15)

= 4 x 4 x 4

= 16 x 4 = 64

Ủng hộ mk nha ^_-


*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Tính bằng phương pháp hợp lí nhất:

(left(44.52.60 ight)divleft(11.13.15 ight))

(=)(left(4.11.4.13.4.15 ight)divleft(11.13.15 ight))

(=)(left(4.4.4 ight).left(11.13.15 ight)divleft(11.13.15 ight))

(=)(left(4.4.4 ight)div1)

(=)(4.4.4)

(=)(64)


Thực hiện những phép tính bằng cách hợp lí:

a)(44 x 52 x 60) : (11 x 13 x 15)

b) năm nhâm thìn x 20152015 - 2015 x 20162016

c)46 x 37 + 46 x 63 + 54 x 267 - 54 x 167


a) (44 x 52 x 60) : (11 x 13 x 15)

= 44 x 52 x 60 : 11 : 13 : 15

= (44 : 11) x (52 : 13) x (60 : 15)

= 4 x 4 x 4

= 64

b) năm nhâm thìn x 20152015 - năm ngoái x 20162016

= 2016 x (20150000 + 2015) - 2015 x (20160000 + 2016)

= 2016 x (2015 x 10000 + 2015) - năm ngoái x (2016 x 10000 + 2016)

= năm nhâm thìn x <2015 x (10000 + 1)> - 2015 x <2016 x (10000 + 1)>

= năm nhâm thìn x năm ngoái x 10001 - năm ngoái x năm nhâm thìn x 10001

= 0

c) 46 x 37 + 46 x 63 + 54 x 267 - 54 x 167

= 46 x (37 + 63) + 54 x (267 - 167)

= 46 x 100 + 54 x 100

= 100 x (46 + 54)

= 100 x 100

= 10000


Đúng(0)

TÍNH BẰNG CÁCH HỢP LÍ: a) (44 X 52 X 60) : (11 X 13 X 15)

GIÚP MK VỚI MK CẦN GẤP


#Toán lớp 6
4
Vũ Thu Hà

bn k mik nha

mik giải ngơi nghỉ tin nhắn rồi

nếu ko bị sao chép


Đúng(0)
phong thái Của Tôi

(44x52x60):(11x13x15)

=(4x4x4):(1x1x1)

=64:1

=64


Đúng(0)

tính hòa hợp lí:

a:44:52*60:11*13*15

b:123*456456-456*123123

c:98*7676-9898*76:2001*2002*2003*...2010


#Toán lớp 6
0

Tính phải chăng nhất

a. (44×52×60) : (11×13×15)

b. 123×456456 - 456×123123

c. (98×7676-9898×76): (2001×2002×2003...2010)


#Toán lớp 6
2
tam mai

a,44.52.60

11.13.15

= 4.4.4=64

thẳng sản phẩm rút gọn gàng VD: 44:11; 52:13.;;


Đúng(0)
Nguyễn Dương Nguyệt Linh

a. (44.52.60) : (11×13×15)

= ( 44: 11).(52:13).(60:15)

= 4.4.4 =43

b. 123.456456 - 456.123123

=123.456.1001-456.123.1001

=0

c. (98.7676-9898.76): (2001×2002×2003...2010)

=( 98.76.101-98.101.76):(2001×2002×2003...2010)

=0:(2001×2002×2003...2010)

=0

"." là nhân


Đúng(0)

thực hiện phép tính sau bằng phương pháp hợp lý độc nhất vô nhị :

a, ( 44. 52 . 60 ) : ( 11 . 13 . 15 )

b, ( 168 . 168 - 168 . 58 ) : 110

c, ( 27 .45 - 27 . 55 ) : ( 2 + 4 + 6 +...+ 18 )

góp mk cùng với mn oiwi này mai bắt buộc nộp rùi


#Toán lớp 6
1
Ngô Thúy Hà

a/ ( 11.4.13415.4):(11.13.15)= (11.15.13:11.1315).4.4.4=1.4.4.4=64b/(168.168-168,58):110=168.(168-58);110=168.110:110=168c/(27.45-27.55):(2+4+6+...+18)


Đúng(0)

44×52×60÷11×13×15


#Toán lớp 6
4
Ngô Xuân Bảo

44×52×60÷11×13×15=64

nha

*

Trândinhđộ
Đúng(0)
tên tao cấm hỏi

(left(44 imes52 imes60 ight):left(11 imes13 imes15 ight)=64)nha


Đúng(0)

(44*52*60)/11*13*15


#Toán lớp 6
1
Nguyễn Thị BÍch Hậu

(=fracleft(11.13.15 ight).4.4.411.13.15=64)


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

nhanluchungvuong.edu.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn niềm nở ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng