Vườn dó bầu hơn hai mươi năm tuổi sinh hoạt Tây Nguyên

Đăk Lăk
Hơn 2.100 cội dó thai được giảm hộc, chế tạo vết thương bên trên thân để ghép men vi sinh, dự kiến mỗi cây đuc rút hàng kilogram trầm sau 5 năm.

Bạn đang xem: Tin tức tây nguyên daklak


R6_-u7u9afha5YPO1A" alt="*">