Trang này tổng đúng theo phốt của Lương Hoàng Anh, sinh năm 1974, bạn thân của Vũ Phương Thanh lừa đảo.

(Gia nhập đội Facebook tại chỗ này để hiểu biết thêm nhiều thực sự