Kinh Thiên vai trung phong Đạo hành trì bất cứ lúc nàogiờ nào lúc tiện lợi, chỉ trong một giờ cơ mà được rấtnhiều công đức rất to lớn bao gồm:
1. Khiếp Địa mẫu thu gọn2. Công tích Khuya (Thần Chú Lăng Nghiêm)3. Nghi Lễ Sám hối hận 36 Lạy, trong số ấy có 6 lạy thay mặt đại diện lạy cho tất cả các cỏi trời, bạn và ông bà tổ tiên
NGHI THỨC HẰNG NGÀY(Thắp đèn đốt hương đứng ngay ngắn,chắp tay ngang ngực,chủ lễ mật niệm).Mỗi lần gọi kinh hoăc sáng trước lúc bước xuống giường
Tùng triêu dần dần đán trực đưa ra mộ
Nhất thiết chúng sanh từ hồi hộ
Nhược ư túc hạ tán kỳ hình
Nguyện như tức tốc sanh tịnh độÁn dật đế nguyên lý ni tá ha
CHÚ TỊNH PHÁP GIỚIÁn lam xoa ha.(3 lần)
CHÚ TỊNH TAM NGHIỆPÁn ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ,đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.(3 lần)---o
Oo---
Cúng Hương
Nguyện thắp hương mầu nầy
Cúng dường toàn bộ Phật
Tôn Pháp, chư nhân tình Tát
Thinh Văn với Duyên Giác
Cùng các bậc Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng sủa chói
Khắp xông mười phương cõi
Tỏa ngát các chúng sanh
Đều phạt tâm người tình Đề
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn nên Đạo Vô Thượng.Nam Mô mùi hương Cúng Dường
Bồ Tát Ma Ha Tát,tác đại hội chứng minh.(1 giờ chuông, xá 1 xá)Nam tế bào Thượng Hoàng bệnh minh.(1 giờ đồng hồ chuông, xá 1 xá)Nam tế bào Phật Mẫu bệnh minh.(1 tiếng chuông, xá 1 xá)---o0o---
CẦU NGUYỆNNam mô Di Lạc vương Phú Quí Phật(3 lần)Đệ tử chúng nhỏ nguyện:Nhất nguyện: mong Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương phù hộ phổ độ chúng sanh.(1 giờ đồng hồ chuông, xá 1 xá)
Tứ nguyện: mong Vạn Dân Bá Tánh, an cư Lạc Nghiệp, thế giới Quốc Thái Dân An.(1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Ngũ nguyện: cầu Phật Tổ, Phật Thầy, 5 mẹ Ngũ Hành, ông vua bà chúa, trăm quan liêu cựu thần, chư vị Thánh Thần, đánh Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, năm non bảy núi, 12 phương, chạm màn hình chứng minh.

Bạn đang xem: List of vtv dramas broadcast in 1998


Đệ tử chúng nhỏ nguyện: thập phương hay trú Tam Bảo, Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tự bi gia hộ bọn chúng con, bồ đề trọng điểm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới bọn chúng sanh, một thời đồng triệu chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
KHEN NGỢI cha MẸĐấng thiêng liêng vô thượng
Cha người mẹ của trời người
Không gian cùng Thủy, Thổ
Cai quản đều muôn loài
Giọt nước trong nhỏ uống
Là giọt lệ bà mẹ ban
Không tương khắc giây dừng nghĩ
Để bé được bình an.(1 giờ đồng hồ chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞ
NG PHẬTPhật, bọn chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng
Đạo thông cảm không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện nay hào quang đãng sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.Nam tế bào sáu chữ Di Đà,Tâm con phát nguyện vạn trung ương với Thiên Đình(1 giờ đồng hồ chuông, đại chúng đồng tụng)---o0o---
• Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô tận hỏng không đổi thay pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp hiền đức Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo.
• Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Thượng
Hoàng, Nam mô Hoàng Mẫu, Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người thương Tát, Hộ Pháp Chư Tôn nhân tình Tát, Linh tô Hội Thượng Phật
Bồ Tát.
• Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán rứa Âm bồ Tát, Đại ráng Chí người tình Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương tình nhân Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát.
Kính Thiên
Kính Thiên đã chiếu xuống trần
Con ơi lưu giữ lấy đầy đủ lời chị em khuyên
Nhân sinh quả báo nhãn tiền
Luân hồi vay trả triền miên kiếp người.Nhờ duyên thừa hưởng cơ Trời
Lại thêm sứ mạng Đạo Đời dương gian
Rồi đây nắm giữ giang san
Lo đến Quốc thái Dân an lâu dài
Lo mang đến Cơ Đạo ngày mai
Chúng sanh sẽ biết ơn ai đó đã truyềnẤy là Trời Phật linh thiêng
Giáng Cơ mở Đạo khắp miền nước non.Kính Thiên chị em chiếu cho con
Số Trời đang định đâu còn bao xa
Lo sao thiết kế nước nhà
Lo cho bách tính hoan ca cuộc đời.Thương con chị em dạy mấy lời
Rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau.
Do Đức Đại Thánh mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) giáng cơ ngày 28 mon 5 năm 1980 (Rằm tháng bốn năm Canh Thân) trên trại tù phái mạnh Hà A, tỉnh giấc Hà nam giới Ninh, Bắc Việt Nam.Thập Nhị Nhân Duyên của Đường cơ Long Hổ2017Kính Thiên
Kính Thiên sẽ chiếu xuống trần
Mở ra Chánh Đạo Thiên trọng điểm cứu đờiẤy là Ơn Phước Phật Trời
Ban cho Thái Tử là bạn lập ra
Đây là Chánh Đạo ko tà
Luôn luôn luôn tu niệm Di Đà quan Âm
Tu hành theo như đúng Thiên Tâm
Phật Trời là chánh, không thêm Đạo nào
Thế gian ni lắm lao đao
Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm
Lắm người tin cẩn sai lầm
Phá phách nuốm gian, đắm chìm u mê
Cho đề xuất Thượng Đế ra oai
Mở ra Thiên trung ương Đạo này trừ ma.Vậy thì thái tử nghe Ta
Từ nay làm Giáo Chủ đề nghị oai phong cụ Trời,Không mê theo xác phàm trần

KINH SÁM ĐỊA MẪU

1. Che Hớn Trung khu vực huyện Thành Cố,2. Tỉnh Thiểm Tây Miếu Cổ ứng linh;3. Thượng tằng tỏa ánh quang quẻ minh,4. Chim Loan, chủng loại ngự truyền ghê răn đời.5. Kim ngôn mẹ đây lời mạch huyết,6. Đức trường đoản cú Tôn khẩn thiết khuyên con;7. Hiếu Trung giữ lại vẹn mang lại tròn,8. Chị em hiền ba điển bảo toàn chúng sanh.9. Tam Nhựt Mậu chân thành kỉnh Mẫu,10. Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung;11. Gia gia đoàn tụ trùng phùng,12. Dân an quốc thới hưởng thông thường thanh bình.13. Vụ mùa được tươi xinh sung túc,14. Bà bầu độ bé từng phút từng giây;15. Việt nam Vũ Trụ đó đây,16. Do tại Hoàng mẫu dựng nhỏ tạo nên.17. Linh Điển bà bầu dưới bên trên phân rõ,18. Trung tâm Chơn Kinh, bà bầu tỏ lời châu;19. Hoằng khai Đại Đạo nhiệm mầu,20. Hóa sanh bốn biển lớn năm châu tươi nhuần.21. Phật mẫu mã ngự thượng tầng độ thế,22. Điển Chơn Linh phước huệ rải ban.23. Chổ chính giữa Kinh mẫu mã dạy rõ ràng,24. Bé lành hiếu thảo Đàn Tràng cung nghinh.25. Phước Lộc thọ hiển vinh do Mẫu,26. Trọn đầy đủ thời Kỵ Mậu hằng niên;27. Dân an nước thạnh đơn vị yên,28. Lời châu mẫu dạy vắt chuyên tu trì.29. Thơ ngâm thần kì Vi cơ bút,30. Bà bầu truyền kinh chăm sóc dục bọn chúng sanh;31. Xưa Vua Bàn Cổ phong danh,32. Diêu Trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài.33. Chơn Linh mẫu mã xét soi vũ trụ,34. Điển âm dương kết tựu anh nhi;35. Thượng tầng chủng loại ngự phương phi,36. Phân ra Thiên Địa trị vày chúng sinh.37. Địa mẫu mã truyền Chơn Kinh trọng tâm huyết,38. Khí âm khí và dương khí hội hiệp thuộc nhau;39. Mưa hòa gió thuận tươi màu,40. Hóa sinh nhơn các loại ngạt ngào chơn thân.41. Vậy ai sẽ bước lần đường Đạo,42. Yêu cầu giữ lòng hiếu hạnh trì kinh;43. Lời châu chị em dạy huyền linh,44. Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn.45. ước Lịnh chị em bảo toàn sinh chúng,46. Độ nhơn sanh giữ lại đúng hạnh Tiên;47. Từ đây Thiên Địa phân riêng,48. Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời.49. Nhựt Nguyệt Tinh phương trời sáng tỏa,50. Thiết bị Huyền Vi biểu hiện rõ thần thông;51. Bà mẹ phân nam Bắc Tây Đông,52. Tư phương tám hướng bao vòng càn khôn.53. Điển Thiên, bà mẹ bảo tồn vĩnh cửu,54. Chốn tw Mẹ thủ địa châu;55. Linh quang phát sáng nhiệm mầu,56. Thiên Tiên bảo trì gồm thâu nhơn lành.57. Phu quân mẫu mã trường sanh bất lão,58. Tài cao minh trí tuệ sáng tạo Huyền Vi;59. Thiên Lung, Địa Á diệu kỳ,60. Tri âm phối hợp, phục quy Diêu Đài.61. Thiên địa lập âm lai dương khứ,62. Khí thần giao giữ giàng Điển Linh;63. Đất Trời vị Tạo Hóa sinh,64. Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên.65. Chính người mẹ tạo tôi hiền lành Chúa Thánh,66. Lấp Điển Linh chơn tánh trung tâm thanh;67. Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh,68. Thiên Can hay chuyển quản lý Địa Chi.69. Thần cùng với khí tựu thì bầu Thánh,70. Mẹ nuôi nấng canh cánh thập niên;71. Tình thâm mẫu Tử thiêng liêng,72. Mười niên trường chuyển dụng Thánh thai Nhi.73. Anh quân xuất gắng trần ai,74. Sáu vị Thiên Tử phi tài huyền quang.75. Mẹ phán Vua Thiên Hoàng bé trưởng,76. Đến Địa Hoàng, mẹ thưởng trang bị hai;77. Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài,78. Còn cha vị nữa phân rày sau đây.79. Vua Phục Hy, Ngài hay trở nên hóa,80. Chén bát Quái phân phát họa hiển linh;81. Chỉ rành tám phía thinh thinh,82. Âm Dương Vũ Trụ quang minh phân bày.83. Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc,84. Sắc đẹp lịnh gieo châu ngọc mọi nơi;85. Đó là hạt giống của Trời,86. Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang.87. Vua Hiên Viên tạo nên ban y phục,88. Đem ấm no niềm hạnh phúc vạn dân;89. Giữ truyền cơm trắng áo vùng trần,90. Để cho những người thế tấm thân thanh nhàn.91. Vũ Trụ bởi Mẫu Hoàng xuất phát,92. Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần, Tiên;93. Thượng từng bao phủ điển Thiên,94. Chẳng rời xa khỏi mẫu Hiền chăm sóc sanh.95. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc,96. Khắp bốn mùa tám tiết trở xoay;97. Gió ngàn tỏa lượn tầng mây,98. Hóa sinh nhơn nhiều loại cỏ cây thú cầm.99. Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi,100. Khắp muôn nước Từ mẫu dưỡng sanh;101. Những đời vương vãi Đế đại danh,102. Từ vào thân Mẫu trưởng thành và cứng cáp mà ra.103. Danh lam tất cả năm tòa chiến hạ cảnh,104. Chốn lâm tô tuyết rét mướt sương rơi;105. Gồm cây cổ thụ sinh sống đời,106. Nhan sắc dân trăm họ vị nơi mẫu thành.107. Năm như là lúa tươi xanh vun dưỡng,108. Sáu sản phẩm gạo dành riêng thưởng nhơn sinh;109. Nhân dân phong túc hiển vinh,110. Sống dựa vào điển Mẹ, huyền linh phủ đầy.111. Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu,112. Sự hóa sinh dời thay đổi vô thường;113. Thân mẹ là chổ tựa nương,114. Trường đoản cú Tôn Địa mẫu mã nguồn yêu đương ngập tràn.115. Nào châu quận thôn xã tỉnh huyện,116. Tề lâu đài, cung điện nguy nga;117. Am, chùa, quán, xá lập ra,118. Hiền lành Thần, Tiên, Thánh, mẹ đà thưởng phân.119. Chư Phật đắc Kim Thân vì Mẫu,120. Cả trân châu ngọc bửu kia đây;121. Thiếu bỏ ra kẻ ước bài toán này,122. Lòng tham mơ mòng mấy ai đạt thành.123. Các loại kim khí bạc vàng quý báu,124. Tất cả do Mẫu sinh sản xuất ra;125. Vương hầu vạn đất nước gia,126. Cũng do Lịnh bà mẹ ban ra tôn sùng.127. Tín đồ chốn rứa hiếu trung tận hưởng phước,128. Bao Huyền Linh sau trước bà bầu ban;129. Dân an, quốc thới thanh nhàn,130. Đế vương vãi cung kỉnh mẫu Hoàng từ bỏ Tôn.131. Vào vũ trụ tuần hoàn tạo nên Hóa,132. Do Mẫu sanh ra trái Địa Cầu;133. Biến hóa sanh sáu ngả luân hồi,134. Biết bao sản thứ hoa màu tốt xinh.135. Kẻ chũm đâu rõ tình thâm nám Mẫu,136. Dầu Hoàng Thiên khó khăn nổi sánh hơn;137. Trên Trời mưa đổ từng cơn,138. Bên dưới đất bà bầu hóa Huyền Chơn phép mầu.139. Mẫu mưa tuôn và ngọt ngào Cam Lộ,140. Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh;141. Cỏ cây tươi tốt hương thanh,142. Địa châu ngấm giọt mưa lành phì nhiêu.143. Chủ yếu hơi nước thâu các mạch huyết,144. Bao tinh vi sương tuyết giá băng;145. Đài mây gom tựu đậy giăng,146. Gặp mặt luồng quang đãng Điển thay đổi tan mây liền.147. Mưa tuôn xuống trần miền lan khắp,148. Quay Rồng tê trốn nấp nghìn sông;149. Lãnh phần chuyên chở gió giông,150. Mẹ truyền hoán võ hô phong ứng hầu.

Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá 2H00 Ngày 1/7, Bồ Đào Nha Vs Ba Lan Vs Bồ Đào Nha

Mặt dây chuyền thép titan không gỉ hình thánh giá chỉ được thiết kế đẹp mắt với hình trái tim ở ở phía bên dưới hình thánh giá. Mặt dây chuyền nhờ được gia công từ thép titan thời thượng không black không gỉ vĩnh viễn .

Mã: MD201-060GSDanh mục: MẶT DÂY CHUYỀN INOX NỮ | bán buôn bán sỉ trang sức, bỏ trang sức quý giá sỉ, Mặt dây chuyền sản xuất nam inox | hỗ trợ bỏ sỉ trang sức đẹp nam inox HCM, TRANG SỨC INOX nam | hỗ trợ bỏ sỉ, giá chỉ sỉ tốt nhất HCM, TRANG SỨC INOX NỮ | cung ứng bán quăng quật sỉ trang sức đẹp nữ inox giá bèo nhất
Từ khóa: phương diện dây chuyền, thánh giá, trang sức quý thánh giá, vong cổ thánh giá

Mô tả

Mặt dây chuyền titan hình thánh giá, dấu cùng thiên trọng tâm được thiết kế ưa nhìn với hình thánh giá kết phù hợp với hình trái tim mặt dưới. Mặt vòng cổ thiên tâm được làm từ hóa học liêu thép titan không gỉ rất là xịn sò sáng loáng không tỳ vết . Công ty chúng tôi rất hoan nghênh chào đón quí khách phần đông miền tổ quốc đến đàm phán bắt tay hợp tác với tiêu chuẩn giá tốt nhất rất chất lượng mẫu mã đa dạng mẫu mã .

Mã SP : MD201Màu sắc :màu white .( màu sắc thực tế rất có thể khác hình ảnh chút xíu do ảnh hưởng bởi ánh nắng , góc độ chụp ảnh ).Bảo hành :BH vĩnh viễn không black và gỉ sắt
Hình ảnh :chụp thực tiễn 100% tại cửa hàng – phía bên ngoài còn đẹp lên trên hình
Xuất xứ : Nhập khẩu chất lượng cao.
*

MD201c-Mặt dây chuyền titan hình thánh giá thiên tâm


*

MD201b-Mặt dây chuyền sản xuất titan hình thánh giá chỉ thiên tâm


*

MD201a-Mặt dây chuyền titan hình thánh giá chỉ thiên tâm


*

MD201d-Mặt dây chuyền titan hình thánh giá thiên tâm


Quí khách có nhu cầu lấy con số lớn trang sức inoxtitan để kinh doanh sỉ , hãy liên hệ ngay với shop chúng tôi để được mức giá thành sỉ tốt nhất cùng mức dòng khấu cao nhất .

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt dây chuyền sản xuất titan biểu tượng thiên vai trung phong MD201” Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được đánh dấu *


*

Sản phẩm nổi bật

Chuyên mục

Chuyên mục
Chọn chăm mục
Hổ trợ khách hàng hàng(4)Thông tin phía dẫn(5)Tin Tức giá sỉ mới nhất về trang sức quý inox(15)

Chuyên cung cấp bán bỏ sỉ trang sức đẹp inox titan cho đại lý phân phối , shop , siêu thị trên toàn quốc

*

Xưởng trang sức quý CSJ nhận chế tạo gia công, cung cấp bỏ giá sỉ trang sức đẹp inox titan theo yêu mong giá rẻ


Inox CSJ | Công Sang cửa hàng chuyên buôn bán bỏ sỉ trang sức đẹp inox titan mạ vàng, bán buôn nữ trang inox, quăng quật sỉ phụ kiện inox dành cho nam nữ,trang sức inox titan cho các đại lý sỉ, chợ sỉ với mức giá sỉ cam đoan rẻ nhất thị phần HCM và Hà Nội.

gmail.com
*


Chào quí khách cho với siêu thị trang mức độ inox titan Công Sang. Chúc MN tuyển chọn được SP mình vừa ý . Open 9h->20 T2-T7 (CN nghỉ) bỏ qua