Phép nhân cùng phép phân tách hai số thập phân được thực hiện tương tự như so với số nguyên.

Cách nhân số thập phân

Nhân nhì số thập phân dương

Cách nhân nhì số thập phân dương những em đã được học sinh hoạt bậc tiểu học. Xem ví dụ tiếp sau đây để nhớ lại bí quyết làm:

Ví dụ 1: Để tính tích $5,285 cdot 7,21$, ta để tính như sau:


*

Lưu ý là các dấu phẩy không cần thẳng hàng (khác với khi cộng hoặc trừ số thập phân). Con số chữ số sau dấu phẩy sống tích bằng với tổng con số chữ số sau dấu phẩy ở cả hai thừa số.


Cách nhân hai số thập phân dương: