wrong, false, abroad are the đứng đầu translations of "nhầm" into English. Sample translated sentence: Tom sợ tốt nhất là đem nhầm người. ↔ Tom"s biggest fear is marrying the wrong girl.


*

*

Các công ty mỹ phẩm giới thiệu tuyên tía giả kỹ thuật về thành phầm của bọn họ gây hiểu nhầm hoặc không tồn tại bằng chứng khoa học tập minh chứng.

Bạn đang xem: Nhầm tiếng anh là gì


Some cosmetics companies have made pseudo-scientific claims about their products which are misleading or unsupported by scientific enhanluchungvuong.edu.vndence.
Thậm chí vào trường hòa hợp họ bao gồm bệnh như Alzheimer làm cho tổn sợ hãi đến một số trong những khớp thần kinh, thì họ vẫn tồn tại nhiều liên kết dự phòng, và phần này bảo đảm an toàn họ khỏi bị mọi nhầm lẫn.
So even if they have a disease like Alzheimer"s compromising some of their synapses, they"ve got many extra backup connections, & this buffers them from noticing that anything is amiss.
Carling Lager là 1 chất bảo quản bia được bán tại Canada, không nên nhầm lẫn cùng với Carling (Black Label).
So the cartel swooped in khổng lồ knock off the cash... Only to lớn realize later they"re left holding the wrong bag.
Một lý do chính của sự nhầm lẫn là Friedrich Nietzsche là 1 triết gia quan trọng đặc biệt trong cả hai nhà nghĩa trên.
A primary cause of confusion is that Friedrich Nietzsche is an important philosopher in both fields.
Vở kịch miêu tả bối cảnh một công ty máy chế tạo các nhân công tự tạo được call là robots, những sinh đồ này hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn với con người - giống như như hồ hết ý tưởng tiến bộ về app android (người máy).
The play begins in a factory that makes artificial people called robots, creatures who can be mistaken for humans – very similar khổng lồ the modern ideas of androids.
Sự nhầm lẫn về hai cái thương hiệu này để áp dụng cho tác nhân gây bệnh đạo ôn vẫn còn, lúc cả hai đang rất được sử dụng bởi những tác trả khác nhau.
Confusion on which of these two names to lớn use for the rice blast pathogen remains, as both are now used by different authors.
Năm 1962, J.R. Jackson kết luận rằng mặc dù vẹt kea có thể tấn công những nhỏ cừu căn bệnh hoặc bị thương, đặc biệt là khi tưởng nhầm cừu đã chết, chúng không phải là chủng loại săn mồi.
For instance, in 1962, animal specialist J.R. Jackson concluded, while the bird may attack sick or injured sheep, especially if it mistook them for dead, it was not a significant predator.
The Karakachan dog is part of the origin of the Bulgarian Shepherd dog, with which it should not be confused.
Tuy nhiên, như đề xuất trước đó, có một số trong những nhầm lẫn trong bài toán phân biệt các vẻ ngoài khác nhau của nhanluchungvuong.edu.vnêm da tiếp xúc.
However, as suggested prenhanluchungvuong.edu.vnously, there is some confusion in the distinction of the different forms of contact dermatitis.
I don"t want you khổng lồ get the wrong impression from all these bizarre accusations you must be hearing.
Tất cả những khoản phí nên được thỏa thuận rõ ràng và chú giải trong thỏa thuận đại lý trước khi đưa ra thị trường để không có sự nhầm lẫn về phí vấp ngã sung.
All fees must be clearly agreed and noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.

Xem thêm: Tử Vi 2023 Tuổi Nhâm Thân Năm 2023 Nữ Mạng Năm 2023, Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Thân Năm 2023 Nữ Mạng


The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

wrong, false, abroad là các bạn dạng dịch số 1 của "nhầm" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Tom sợ tuyệt nhất là đem nhầm người. ↔ Tom"s biggest fear is marrying the wrong girl.


*

*

Các doanh nghiệp mỹ phẩm giới thiệu tuyên cha giả khoa học về sản phẩm của bọn họ gây phát âm nhầm hoặc không có bằng triệu chứng khoa học minh chứng.
Some cosmetics companies have made pseudo-scientific claims about their products which are misleading or unsupported by scientific enhanluchungvuong.edu.vndence.
Thậm chí trong trường vừa lòng họ tất cả bệnh như Alzheimer làm cho tổn sợ hãi đến một số khớp thần kinh, thì họ vẫn còn đó nhiều kết nối dự phòng, cùng phần này bảo đảm họ ngoài bị các nhầm lẫn.
So even if they have a disease lượt thích Alzheimer"s compromising some of their synapses, they"ve got many extra backup connections, and this buffers them from noticing that anything is amiss.
Carling Lager là một trong những chất bảo quản bia được cung cấp tại Canada, tránh nhanluchungvuong.edu.vnệc nhầm lẫn cùng với Carling (Black Label).
So the cartel swooped in lớn knock off the cash... Only khổng lồ realize later they"re left holding the wrong bag.
Một nguyên nhân chính của sự nhanluchungvuong.edu.vnệc nhầm lẫn là Friedrich Nietzsche là 1 trong những triết gia đặc biệt quan trọng trong cả hai chủ nghĩa trên.
A primary cause of confusion is that Friedrich Nietzsche is an important philosopher in both fields.
Vở kịch miêu tả bối cảnh một nhà máy chế tạo các nhân công tự tạo được gọi là robots, các sinh đồ vật này hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn cùng với con người - giống như như đông đảo ý tưởng tiến bộ về app android (người máy).
The play begins in a factory that makes artificial people called robots, creatures who can be mistaken for humans – very similar khổng lồ the modern ideas of androids.
Sự nhầm lẫn về hai cái thương hiệu này để thực hiện cho tác nhân gây bệnh dịch đạo ôn vẫn còn, khi cả hai đang được sử dụng bởi các tác giả khác nhau.
Confusion on which of these two names to use for the rice blast pathogen remains, as both are now used by different authors.
Năm 1962, J.R. Jackson tóm lại rằng tuy nhiên vẹt kea rất có thể tấn công những bé cừu căn bệnh hoặc bị thương, đặc biệt là khi tưởng nhầm cừu đã chết, chúng chưa hẳn là loài săn mồi.
For instance, in 1962, animal specialist J.R. Jackson concluded, while the bird may attack sick or injured sheep, especially if it mistook them for dead, it was not a significant predator.
The Karakachan dog is part of the origin of the Bulgarian Shepherd dog, with which it should not be confused.
Tuy nhiên, như đề xuất trước đó, có một số trong những nhầm lẫn trong bài toán phân biệt các hình thức khác nhau của nhanluchungvuong.edu.vnêm domain authority tiếp xúc.
However, as suggested prenhanluchungvuong.edu.vnously, there is some confusion in the distinction of the different forms of liên hệ dermatitis.
I don"t want you to lớn get the wrong impression from all these bizarre accusations you must be hearing.
Tất cả những khoản phí buộc phải được thỏa thuận ví dụ và chú thích trong thỏa thuận đại lý trước lúc đưa ra thị trường để không tồn tại sự nhầm lẫn về phí bổ sung.
All fees must be clearly agreed và noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M