Lạy người mẹ Hằng cứu vãn Giúp,/ người mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con,/ thì chúng bé hết lòng trìu thích vâng lời chạy mang đến cùng Mẹ./ ni chúng nhỏ sấp bản thân trước hình ảnh thánh bà mẹ và rập tiếng xưng rằng:/ "Chúng con tin tưởng và thương cảm Mẹ".

Bạn đang xem: Kinh khấn đức mẹ hằng cứu giúp

Chúng nhỏ hớn hở vui mừng cao rao qui định và lòng hiền khô của Mẹ./ Chúng bé hết lòng team ơn Mẹ,/ vị những ơn mẹ đã ban cho chúng con,/ cùng chúng con cả lòng dám khẩn mong xin người mẹ ban mang lại chúng con những ơn khác nữa./ Chúng con đã biết lòng bà mẹ nhân lành,/ hằng cảm rượu cồn khi thấy chúng con phạm phải gian nan./ bà mẹ hằng sẵn lòng mà tương trợ chúng con./ bà mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng nhỏ kêu ước cùng Mẹ.

Lạy Mẹ, chúng bé chạy mang lại khẩn mong cùng Mẹ,/ chẳng yêu cầu cho chúng nhỏ mà thôi,/ tuy nhiên cũng ước xin cho nhà đạo chúng con./ Chúng con phú dâng gia đạo chúng bé cho bà mẹ gìn giữ phù hộ./ Chúng bé cũng khấn nguyện mang lại trong họ bọn chúng con,/ là nơi chị em đã lập toà có nhân Mẹ,/ cho ai nấy được hưởng nhờ vào ơn thánh Mẹ.

Chúng bé xin hiệp làm một thuộc hết thảy gần như linh hồn nhân đức/ và những họ vào khắp cố kỉnh gian,/ đã chúc tụng ko khen tỏ lòng trung thành,/ tỏ tình hàm ơn cùng tín nhiệm cậy xin chị em cứu giúp./ phần nhiều kẻ ấy,/ những họ ấy/ cũng hiệp một ý nguyện cầu với chúng nhỏ và cho chúng con,/ thì chúng con cũng hiệp một lòng nguyện cầu với phần đa kẻ ấy và cầu nguyện cho gần như kẻ ấy nữa.Chúng nhỏ khấn xin bà bầu hằng tương hỗ chúng con/ và phần nhiều kẻ chúng nhỏ đã phó dâng mang lại lòng bà bầu nhân lành,/ hầu cho sự hằng tương trợ ấy phải như vệt thật chứng rằng:/ Ơn Chúa hằng chúc lành cho cái đó con,/ và chúng nhỏ đã được ơn phúc thiệt Chúa ban./ Xin chị em ban ơn bền đỗ cho đông đảo kẻ sẽ vâng theo lời Con mẹ kêu gọi./ những người dân con hoang đàng,/ thì xin bà bầu ban ơn ân hận cải;/ hết thảy đông đảo người, thì xin mang đến được ơn soi sáng,/ được sức khỏe phần hồn,/ được giải phiền,/ được an ủi,/ được bình an và được cứu giúp giúp./ Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp mang đến phô kẻ ấy như chị em đã rõ.

Với rất nhiều ý tức thì lành ấy, thì chúng bé cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây,/ và gần như ý lành của các kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho./ Chúng bé xin cho quê nhà chúng con,/ cho những nước được an ninh hòa thuận,/ cho cả và Hội Thánh,/ mang lại Đức Thánh Cha,/ những Đức Giám mục,/ các hàng Linh mục,/ cho các Đấng giảng đạo,/ cùng các kẻ lo câu hỏi mở mang nước Đức Chúa Trời.

Chúng nhỏ nguyện xin giải pháp riêng cho phần nhiều kẻ có tội,/ những người đang hấp hối/ và các linh hồn vào lửa Luyện hình.Lạy chị em Hằng cứu Giúp,/ xin chị em ban phép lành cho 1 ngày giờ chúng nhỏ đang hội hiệp bao bọc Đức chị em đây./ Chớ bỏ ra ngày tiếng ấy được yên ủi lòng Mẹ/ và té sức linh hồn bọn chúng con,/ cùng sinh công dụng cho phần rỗi chúng con/ và phần rỗi bằng hữu chúng con nữa. Amen. 2. Khiếp CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Đọc)Lạy bà bầu Hằng cứu vãn Giúp,/ tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là nhường nhịn nào!/ Nay bé sấp bản thân xuống dưới chân Mẹ/ cơ mà tỏ bày số đông nỗi thiếu thốn khi này với trong tiếng lâm tử,/ thuộc than van xin bà bầu dủ lòng mến giúp,/ cùng đoái nghe nhậm lời nhỏ khốn khó kêu xin.

1. Trong số những khi ngặt nghèo linh hồn,/ đầy đủ khi gian nguy khốn khó./ Xin bà bầu hãy thương hỗ trợ con. - Xin giúp đỡ con.2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho bé biết cầu nguyện mà win trận. – Xin ...3. Khi yếu đuối sa bửa phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.4. Khi tính lỗi nết xấu hành hung, cho bé trị được nó.5. Khi xích xiềng lầm lỗi buộc ràng, cho con bứt giải.6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.7. Khi thao tác Chúa, giữ gìn xuất xắc là cứu vớt lấy cho nhỏ đừng trễ nải.8. Khi đi xưng tội, cho bé chắc được ơn tha thứ, cùng linh hồn được an lành mọi bề.9. Cho nhỏ chí quyết chịu lễ hay xuyên, với dọn mình chịu lễ mang lại nên.10. Khi dâng lễ, cho bé được đa số ơn ích vị lễ tế.11. Cho bé năng thăm viếng, và chịu đựng lễ thiêng liêng, nhưng kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.12. Khi làm những việc thiêng liêng, cho bé đem lòng kiên cường và nóng mến.13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và toàn vẹn bổn phận.14. Cho con giữ trọn điều răn bên trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời/ và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu giúp chuộc bọn chúng con.15. Cho bé lấy lòng kính mến/ với vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết đa số sự Chúa dạy/ tuyệt là gởi đến đến con.16. đến lòng con trổ hoa sạch mát sẽ, khiêm nhượng, chăm chỉ và yêu thích người.17. Khi cơn căn bệnh hành trong thân xác, tốt là âu sầu linh hồn.18. Khi bắt buộc khinh bỉ, lúc mất của cải, khi chịu đựng tang chế, khi buồn phiền trong gia đình.19. Khi đau buồn áy náy trong lòng, và đều khi không thể trông cậy.20. Lúc lương trọng điểm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an linh hồn với trông cậy Chúa.21. Lúc thân thuộc cần cực khốn, cho con giúp được bình an và dạn dĩ sức.22. đến con gia công làm đến linh hồn người ta được rỗi và cần thánh.23. Cho nhỏ cứu lấy các linh hồn vào Luyện ngục.24. Cho nhỏ hãm mình thao tác phước đức/ mà lại giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo, cùng những người thao tác tông đồ.25. Cho bé được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.26. Cho bé trung tín không phải sai, mà thao tác làm việc tôn kính Mẹ.27. Cho bé thúc giục fan trong nhà, và đa số người tín hữu mếm mộ và cầu xin Mẹ.28. Khi bé mang dịch lần sau hết.29. Lúc chịu những phép bí tích sau hết.30. Khi cơn hấp hối, đề xuất chước cám dỗ hành hung.31. Trong khá thở sau hết.32. Lúc đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình với ngày chuyên cần cũng bớt lâu dài.34. Cho ngày kia nhỏ tới nước Thiên Đàng, làm một thuộc cả thảy fan con yêu thương dấu, nhưng mà tán tụng Chúa thuộc Đức Mẹ.35. Cho nhỏ đưa bằng hữu bổn đạo về đường kính mến có tác dụng tôi Mẹ, xin mẹ hãy thương trợ giúp con.X: Lạy rất Thánh Đức bà mẹ Hằng cứu vớt Giúp, xin cầu cho chúng con.Đ: Đáng chịu đựng lấy đều sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy khôn cùng thánh Đồng Trinh Maria,/ người mẹ đã sung sướng nhận mang tước hiệu là bà mẹ Hằng cứu vãn Giúp,/ mang lại được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng vàng/ thì bé nài xin người mẹ dủ lòng thương tương hỗ con trong đông đảo nơi hồ hết lúc,/ khi phải những cơn cám dỗ,/ khi sa phạm tội/ cùng khi gặp các sự khốn khó khăn trong đời con/ và nhất là trong tiếng chết./ Lạy bà bầu hay thương,/ xin cho bé siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn luôn./ nhỏ tin rằng,/ con siêng năng chạy cho cùng Mẹ/ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con./ Xin bà bầu ban cho bé ơn trọng này/ là siêng năng cầu xin Mẹ/ và lấy được lòng trông cậy chị em như bé thảo,/ ngõ cho chị em nghe lời nhỏ hằng ước xin/ nhưng mà hằng cứu giúp con,/ và ban cho bé được ơn bền đỗ mang lại cùng.

Lạy Mẹ yêu quý hay yêu mến giúp,/ xin người mẹ ban phúc lành cho con/ và cầu bầu cho bé khi này và trong tiếng lâm tử. Amen.Lạy bà mẹ Hằng cứu vãn Giúp,/ xin che chở mọi tên thuộc về con./ Ban ơn phù hộ mang đến Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ chan nước con,/ cho gia đình con,/ mang đến kẻ thân nghĩa,/ kẻ thù nghịch với hết mọi kẻ khốn khó,/ sau hết, cho các linh hồn địa điểm Luyện ngục.Lời nguyện vắn tắt: Thánh Maria, lạy bà mẹ Hằng cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh An-phong-sô là quan lại thầy thai chữa con,/ xin trợ giúp con trong những khi vắt ngặt/ biết chạy mang đến cùng Đức Bà Maria. 3. Ghê CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Hát)Maria bà bầu Vô lây nhiễm Tội Truyền.Maria bà mẹ Thiên Chúa uy quyền.Xin mẹ thương tương trợ loài người dưới thế.Xin mẹ thương giúp bọn chúng con luôn luôn trắng trong vững bền.1. Trong cơn gian khổ linh hồn nhỏ bối rối, cho con tin yêu chỗ quyền phép Mẹ.- Xin người mẹ thương cứu giúp chúng con2. Khi bé lâm nguy sa bắt buộc cơn cám dỗ, cho bé kiên cương chống lại tía thù. - Xin người mẹ ...3. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho nhỏ kiên tâm hết lòng win dẹp.- Xin bà bầu ....4. Khi nhỏ sa địa điểm ma quỉ vây tứ phía. Cho nhỏ ơn riêng ra khỏi tay kẻ thù. - Xin bà mẹ .....5. Khi nhỏ vô ơn tệ bạc với Chúa, mang lại con ăn năn trở về với Người. - Xin mẹ ...6. Khi nhỏ khô khan xa đường nhân đức, cho bé an vui quay về chính lộ. - Xin bà mẹ ...7. Khi nhỏ xa quên người mẹ lành yêu thương dấu, ban ơn cho nhỏ trở về bên cạnh Mẹ. - Xin chị em ...8. Khi nhỏ đang trọng điểm hư phạm phép thánh, mang đến con ăn năn xưng tội vững vàng lòng. - Xin chị em ....9. Khi bé an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp. - Xin bà mẹ ....10. Mang lại con luôn luôn duy trì mình trinh khiết, noi gương gánh vác của bà mẹ nhân lành. - Xin bà mẹ ....11. đến con luôn luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương gánh vác của người mẹ nhân lành. - Xin chị em ...12. Cho con luôn luôn không còn lòng yêu mến Chúa, noi gương quyền quý của bà mẹ nhân lành. - Xin mẹ ...13. đến con luôn luôn luôn yêu bạn tha thiết, noi gương cáng đáng của người mẹ nhân lành. - Xin người mẹ ...14. Mang đến con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa, noi gương đảm nhận của bà bầu nhân lành. - Xin bà mẹ ....15 mang đến con quan tâm vui mở với nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc. - Xin người mẹ ...16. đến con an tâm trong giờ hấp hối, xa mưu Satan dỗ dành khuyên giục. - Xin mẹ ...17. Cho bé trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt nhỏ vào thiên đàng. - Xin người mẹ ...18. Cho bé lên chỗ bên bà mẹ trong Nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Chúa cả muôn đời. - Xin mẹ ...19. Nhỏ xin dâng lên trung ương hồn thân xác, trong tay khoan nhân của chị em Chúa Trời. - Xin bà bầu ...Maria mẹ Vô lây nhiễm Tội Truyền.Maria người mẹ Thiên Chúa uy quyền.Xin chị em thương góp loài tín đồ dưới thế.Xin mẹ thương giúp bọn chúng con luôn trắng trong vững bền.Lời Nguyện: Lạy vô cùng thánh Đồng Trinh Maria..... 4. Kinh XIN ƠN BỀN ĐỖLạy Thánh con gái đồng Trinh Maria,/ bởi vì Mẹ ước ao giục lòng chúng nhỏ hằng trông cậy bà mẹ chẳng tất cả khi dừng,/ nên người mẹ đã chấp thuận lấy tước hiệu là "Mẹ Hằng cứu vớt Giúp". Bé nài xin chị em khấng phù trì con,/ phần đông giờ đầy đủ khắc,/ rất nhiều nơi đa số chỗ,/ khi bị cám dỗ/ thời gian rủi ngã phạm,/ buổi chạm mặt gian nan,/ kỳ mắc tân khổ giữa vùng trần ai,/ mà nhất là lúc con sát sinh thì bà bầu chớ bỏ con.

Lạy Mẹ nhân hậu hay có tác dụng ơn phúc,/ xin chị em cho con hằng ghi nhớ hằng quen thuộc chạy mang lại cùng Mẹ,/ vì con quyết chắc hẳn hễ nhỏ kêu bà mẹ hết dạ thành tâm,/ thì Mẹ cũng biến thành thủ tín giúp con./ Vậy cúi xin chị em hãy lo cho nhỏ được ơn trọng này,/ là ơn khẩn mong cùng người mẹ chẳng thôi,/ cậy trông tận tâm như nhỏ cậy mẹ,/ ngõ dựa vào sức thiêng lời nguyện trung thành,/ cho con được mẹ hằng cứu giúp con,/ với cho con được bền đỗ cho cùng./ Lạy Mẹ thương yêu rộng lượng hay thương giúp,/ xin người mẹ chúc lành xuống phước cho con./ Xin mẹ cầu cầm cho con khi này cùng trong giờ chết. Amen. 5. TUẦN CỬU NHẬT Kính Đức người mẹ Hằng cứu vớt GiúpNgày vật dụng nhấtLạy chị em Hằng cứu vãn Giúp,/ sự đến khẩn ước dưới bức chân dung bà bầu hay làm phép lạ/ thì biết say đắm tình phỉ chí bé là nắm nào!/ Thấy chân dung Mẹ/ thì hằng tạo cho linh hồn nhỏ sinh lòng cậy trông vững vàng cùng chí thiết/ khác nào nhỏ thảo cậy trông chị em lành vậy./ bé thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu vớt chuộc con,/ cũng chính là Chúa bé đang sinh hoạt trong tay Mẹ./ tín đồ là Đấng chính sách vô cùng,/ là chủ cả cầm cố quyền sinh tử rất nhiều loài,/ là Đấng ban phát hầu hết sự lành và gần như ơn phước,/ mà người mẹ là người mẹ Người./ Vậy chị em có đủ hầu hết quyền nuốm mà kêu xin Người/ và người phải thừa nhận lời người mẹ xin./ Lại bạn đã chứng thật/ fan không chắc hẳn rằng từ chối sự gì với cũng không thể muốn chối sự gì cùng với Mẹ./ Vậy lạy người mẹ Chúa Giêsu,/ lời người mẹ bầu chữa trị cho con thì rất đỗi thần ráng phép tắc,/ phải con chạy cho cùng bà mẹ và nằn nì xin mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho bé ơn này: ...

(Thinh yên kể đầy đủ ơn mình có ý xin).

Con tin thật bà mẹ sẽ chuyển cầu cho con,/ bắt buộc con cả lòng tin cậy ước xin với Mẹ.(Kinh Lạy Cha. - khiếp Kính Mừng. - khiếp Sáng Danh).Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh đàn bà Đồng Trinh Maria là người mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ xưa nay trước đó chưa từng nghe có fan nào chạy cho cùng Đức Mẹ/ xin thai chữa tương hỗ mà Đức chị em từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân bởi vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy mang đến sấp mình xuống dưới chân Đức bà mẹ là phái nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh./ Xin Đức mẹ đoái đến con là người tội lỗi/. Lạy người mẹ là bà mẹ Chúa cứu vãn Thế,/ xin chớ quăng quật lời bé kêu xin,/ một dũ lòng thương mà lại nhậm lời nhỏ cùng. Amen.

Lạy Đức bà mẹ Hằng tương trợ Cầu cho việc đó con. (3 lần)Lạy Thánh Anphonsô - cầu cho bọn chúng con. (1 lần)Kinh cuối cùng + Một bài bác Hát (trg 19).Ngày sản phẩm haiLạy chị em Hằng cứu Giúp,/ Chúa Giêsu vẫn run sợ/ mà bà bầu đang ẵm vào lòng mẹ đó/ thì chẳng những mẹ nhìn kia là nhỏ Đức Chúa Trời với Con chị em mà thôi đâu,/ và lại Mẹ cũng nhìn chính là hết mọi người thế,/ vì vì ý Chúa định và bà mẹ đã nhận/ thì mọi fan đã nên con thật chị em mà chớ./ người mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Can-va-ri-ô,/ ở kia Chúa Giêsu Con người mẹ đang hấp hối,/ đang xin chị em chịu đem chúng bé hết thảy làm con cháu Mẹ và thay mặt đại diện Người. Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh giá khổ hình bản thân sẽ bắt buộc chịu cơ mà run sợ/ thì chạy mang lại ẩn nương cạnh Mẹ,/ nhờ bà bầu phù trì an ủi./ Chúa Giêsu đó là phần lớn linh hồn lâm lụy gian nan,/ chính là linh hồn nhỏ bởi đặng chức làm con Mẹ/ thì cũng đặng phép dựa vào lòng người mẹ lân ái phù trì/ đề xuất nay bé đến kêu nằn nì Mẹ cứu giúp con.Lạy mẹ là người mẹ con,/ nhỏ lấy lòng thiệt thà/ như con ấu thơ với người mẹ nhân từ/ mà cho tỏ cho mẹ hay./ bé đặng làm con Mẹ/ thì nhỏ cầm mình tất cả phước lộc vô ngần/ với kể đưa ra xiết lòng con thương yêu Mẹ./ bé cũng đến tỏ bày sự con ước ao xin cùng Mẹ,/ nhỏ xin gì thì người mẹ đã biết rồi./ Lạy chị em dấu yêu,/ xin chị em nhậm lời nhỏ khấn nguyện.(Kinh Lạy Cha. Khiếp Kính Mừng. Gớm Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….).

Ngày thứ ba.Lạy chị em Hằng cứu Giúp,/ thiệt con bắt mắt xem chân dung Mẹ cực tốt lành./ Thấy chân dung chị em thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ./ nhỏ thấy chỗ chân dung ấy gồm khắc tước đoạt hiệu khôn xiết hiển vinh người mẹ là bà mẹ Đức Chúa Trời./ con thấy Tổng Lãnh thiên thần Ga-bi-ri-e là sứ thần Thiên Chúa,/ xin chào "Mẹ đầy ơn phước"./ Thấy Tổng Lãnh cục cưng Micae/ tạo nên con nhớ chị em là Đấng thống quản những đạo binh Thiên Quốc./ Thấy bà bầu đang nắm lấy tay Vua cả trên hết những vua trong tay Mẹ./ những sự ấy cho nhỏ hay:/ mẹ là "Bà bao gồm phước lạ rộng mọi fan nữ"./ bà mẹ là của quí hóa khôn xiết xinh đẹp/ trang điểm thai thế giới./ chị em là chủng loại thọ tạo thành vô song/ vẫn nên xứng đáng làm người mẹ Ngôi nhị ra đời./ chị em là Đấng chẳng vương vãi tì tích,/ là Đấng tinh tuyền chí Thánh,/ là công việc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã chế tạo dựng,/ là vực sâu tiềm ẩn sự trọn lành,/ bà mẹ là cô gái Vương bên trên trời dưới đất.Lạy Mẹ rất đáng để ngợi khen,/ con vui mắt mà tung hô thánh đức và những sự phú vinh Mẹ./ chị em cao thanh lịch khôn ví/ đã không làm cho bé khiếp sợ,/ lại càng khiến cho con thêm lòng cậy trông chị em hơn nữa,/ vì Chúa đã hình thành Mẹ vô cùng Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy,/ chẳng qua là khiến cho Mẹ lo phần rỗi bọn chúng con./ Mẹ vui tươi vì các ơn riêng biệt Chúa ban mang đến Mẹ,/ chẳng qua là mừng,/ vì chưng nhờ đó mà Mẹ dễ dàng bề tương hỗ chúng con./ Lạy người mẹ khôn sánh,/ xin nhờ quyền phép cao tay Mẹ,/ ban cho nhỏ được ơn con xin cùng chị em bây giờ.(Kinh Lạy Cha. Khiếp Kính Mừng. Tởm Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….).

Ngày trang bị tưLạy người mẹ Hằng cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng êm ả Mẹ tỏ đường nét vui cười yên ủi lòng chúng bé đang giữ lạc./ bà mẹ khác như thế nào cây thánh trổ một đoá hoa trong trắng vẹn tuyền/ với thơm đủ đa số mùi nhân đức/ ấy là Giêsu nhỏ Mẹ./ chủ yếu tay chị em trao bạn cho chúng con/ thì lòng chúng con càng đặng kính mến bạn một giải pháp êm ái dịu dàng hơn nữa./ con thấy nơi thượng đình chị em chiếu lòa do sao sáng láng./ Ấy chẳng phải bà mẹ là "Sao Mai" mọc lên mà đưa thông tin cho chúng con biết:/ ngày cứu rỗi và ngày cứu vãn chuộc đã tỏ rạng/ và tạo cho chúng bé trông cậy sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng phải chen lặn kia sao?/ người mẹ chẳng cần là "Ngôi Sao ngoại trừ biển cả"/ tạo cho thiên hạ đang lúc đề xuất những cơn bão bùng dông tố mờ ám mù mịt/ được nức lòng trông cậy kia sao?
Lạy Mẹ rất đáng mến thương,/ Mẹ làm cho gánh trách nhiệm chúng bé ra nhẹ nhàng,/ làm cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái là nhịn nhường nào ?/ nên một sự nhớ mang lại Mẹ/ thì đã làm cho con đặng hào hứng trong lòng./ Một sự kêu tên chị em đủ tạo nên linh hồn bé tư lự lại đặng bình an./ Xin Mẹ khiến cho con lập đi lập lại lời này luôn: Ôi! Mẹ rất đáng để mến thương,/ con yêu thích Mẹ./ con nhờ bà bầu và hiệp với chị em mà yêu quý Con cực Thánh Mẹ./ Ôi! Mẹ là sự việc trông cậy con,/ xin người mẹ nhậm lời con.(Kinh Lạy Cha. Gớm Kính Mừng. Gớm Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….)

Ngày lắp thêm nămLạy người mẹ Hằng cứu giúp Giúp,/ con thấy vị trí chân dung mẹ còn một vẻ khác/ càng tạo động lực thúc đẩy con trông cậy lòng hiền đức Mẹ hơn:/ Là thấy tỏ ra chị em là "Mẹ sầu bi thống thiết",/ vị Giêsu người mẹ ẵm bên trên tay là Đấng chịu đựng đóng đinh thiêng liêng vào lòng/ trước lúc chịu đóng góp đinh thiệt trên thân xác./ người thấy trước những giống khổ hình mình đang chịu/ làm cho những người run lên sợ hãi hãi./ bà bầu cũng đề nghị nỗi khốn rất cùng Con/ cơ mà sự ấy đã buộc phải như khổ hình cho mẹ cả đời./ vì vậy con hiểu biết công nghiệp chị em rất đỗi bự lao,/ xưng mẹ là Đấng hiệp công cứu vớt chuộc loài người./ tước đoạt ấy thật là chính đáng,/ chị em lại cao quyền to thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

Xem thêm: Tự Chế Sạc Dự Phòng 45000Mah Với Box Ve Chai, Ráp Box Sac Dự Phòng Diy Mica Type

Ôi! Maria,/ bé xin hiệp với Mẹ/ nhưng thông phần khốn cực với bé Mẹ/ và hiệp với bé Mẹ/ cơ mà thông phần khốn cực với Mẹ./ Nỗi tình cảm này lại càng thêm ảo não hơn nữa/ vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá/ mà tạo cho linh hồn mẹ rất thương mến Chúa/ đề xuất khổ hình khốn cực./ lúc này con cậy vì những sự khốn rất Mẹ/ cơ mà kêu xin cùng Mẹ./ Xin cho nhỏ động lòng ăn uống năn các tội lỗi con/ với đặng lòng khỏe mạnh vững vàng nhưng xa lánh./ Lạy xin người mẹ khấn nhậm lời bé khẩn cầu với chị em trong tuần cửu nhật này.(Kinh Lạy Cha. Gớm Kính Mừng. Ghê Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….)

Ngày vật dụng sáuLạy bà mẹ Hằng cứu Giúp,/ xem chân dung chị em rất ảo não động lòng/ thì như nghe chị em nói cùng nhỏ rằng:/ "Mẹ đã chịu đựng khốn cực,/ và sự khốn rất ấy nặng nại lắm./ Bởi mẹ rất nhân lành và cũng là mẹ chúng con/ cần sự khốn khó người mẹ đã chịu/ làm cho Mẹ cồn tình yêu mến xót đến các cực nạn bọn chúng con,/ vả lại bà bầu càng chịu cực vì chưng chúng con/ thì bà mẹ càng yêu quý chúng nhỏ hơn"./ Sự Mẹ tình cảm thương xót chúng bé như vậy/ nhỏ thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang sẵn có dấu yêu đương xót thiết tha/ vì người mẹ chẳng nhìn xem bé Cực Thánh Mẹ/ cho bằng nhìn xem những con âu sầu ở dưới khu đất này./ Ôi! một vong linh đang nên gian truân/ mà gặp mặt đặng một tấm lòng thiết ái/ biết yêu quý xót đến mình/ thì nó đem làm dịu dàng là ngần nào./ cơ mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng bà bầu mình/ cũng là một người người mẹ quí trọng như Mẹ/ thì nó mang làm yên ủi vô ngần mà chớ.

Vậy lạy bà mẹ hay cảm tình thương xót,/ nay nhỏ đến dưới chân mẹ cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa./ con tin chắc bà bầu chẳng từ bỏ con cháu Mẹ./ Xin mẹ nghe tiếng nhỏ đang mắc khốn khó khăn kêu mang đến Mẹ,/ xin chị em hãy thổ lộ một lời mà an ủi linh hồn con,/ với xin bà mẹ ban cho con ơn trọng này,/ là ơn nhỏ xin nài thuộc Mẹ nhân hậu lân mẫn bây giờ.(Kinh Lạy Cha. Ghê Kính Mừng. Ghê Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….)

Ngày máy bảyLạy người mẹ Hằng cứu Giúp,/ nay con chạy mang lại cùng Mẹ/ vì chưng chính người mẹ là Đấng con phải kêu xin/ cùng chính chị em là Đấng cần nhậm lời con./ bà mẹ là Đấng giữ lại kho Thiên Chúa/ mà ý Chúa ước ao cho hồ hết ơn đều bắt buộc qua tay Mẹ./ Thấy bức chân dung Mẹ/ thì nhỏ lại nhớ mẹ là bà bầu Chúa Giêsu,/ là bà mẹ sầu bi thống thiết/ nhưng cũng là người mẹ con nữa./ Lạy mẹ Chúa Giêsu,/ những công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa/ thì đầy đủ ở vào tay mẹ phân phân phát chỉ định./ Lạy bà bầu sầu bi,/ những sự khốn cực người mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu/ đã tạo sự kho tàng nhưng mà cứu chuộc thiên hạ./ Lạy người mẹ cả chủng loại người,/ chị em đã lãnh đem phần việc giúp đỡ chúng con./ Thật bé biết chắc,/ linh hồn nào đặng nhờ chị em bảo hộ/ thì chẳng chắc hẳn rằng Chúa chê bỏ nó/ hay là nó cần hư mất đặng,/ với linh hồn làm sao hằng bền đỗ kêu xin Mẹ/ thì chắc đặng ơn bà bầu phù hộ chẳng sai.

Vậy nhỏ tin vững chắc thể ấy cơ mà chạy cho cùng Mẹ./ Xin bà mẹ cầu thai cho con đặng lòng trung ngãi làm cho tôi Mẹ,/ ấy là vệt thật đặng ơn bền đỗ với đặng rỗi./ Lại xin bà mẹ chuyển ước cho nhỏ đặng ơn này/ là ơn nhỏ xin chị em lấy lòng lấn ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.(Kinh Lạy Cha. Khiếp Kính Mừng. Khiếp Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….)

Ngày lắp thêm támLạy bà bầu Hằng cứu giúp Giúp,/ một thỉnh thoảng nghe vào linh hồn nhỏ nổi cơn hại sệt./ Đã hay mẹ có quyền thế/ lại có lòng nhân lành,/ nhưng khi bé nghĩ cho phận kém khốn khổ con/ thì bé phải khiếp sợ mà xét rằng:/ "Phận bé mà dám chạy đến cùng Mẹ/ với kêu xin bà mẹ xuống ơn lành thì thiệt là cả gan quá"./ tuy nhiên thấy chân dung êm ả dịu dàng Mẹ thì như nghe mẹ nói cùng nhỏ rằng:/ "Ớ con! Hãy trông cậy!/ Chớ thì bà mẹ chẳng phải là chị em nhân lành xuất xắc thương xót sao?/ bà bầu chẳng tìm kiếm công nhưng mà thưởng,/ chỉ tìm gian nan mà cứu vãn giúp./ Chớ thì dòng tước hiệu mẹ là người mẹ Hằng cứu giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng:/ bà mẹ phải đỡ vớt các nỗi gian truân sao?".Maria! bà bầu ơi!/ Vậy nay nhỏ kêu đến lòng nhân từ Mẹ,/ con cả lòng cậy trông bà mẹ nhân lành/ tuyệt rộng lòng yêu mến xót độ trì con,/ tương trợ con,/ an ủi con,/ ấy là chức phận người mẹ mà chớ.(Kinh Lạy Cha. Gớm Kính Mừng. Tởm Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….)

Ngày lắp thêm chínLạy mẹ Hằng cứu giúp Giúp,/ ni đã vào cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình bên dưới chân Mẹ./ bây giờ con kêu xin thuộc Mẹ/ lắp bó khẩn thiết trông cậy hơn các lần khác./ con chắc người mẹ đã nghe lời nhỏ cầu xin chẳng chút nghi nan./ chị em đã ban cho nhỏ ơn con xin thuộc Mẹ/ giỏi là ơn nào không giống quý trọng hơn nữa./ Nhân danh bé Mẹ,/ cậy vì các sự đau khổ Mẹ sẽ chịu,/ cậy vày lòng mẹ lân ái giỏi thương xót/ với nhất là cậy vày tước hiệu chị em là người mẹ Hằng cứu vớt Giúp,/ xin bà bầu nhậm lời con./ Hẳn thật chiếc tước hiệu chị em Hằng tương hỗ bảo con rằng:/ Con gồm phép nhưng mà gắn vó xin nài,/ con bắt buộc trông cậy,/ con đề nghị trông cậy luôn,/ là trông cậy Mẹ sẽ hỗ trợ giúp con/ những giờ mọi khắc trót đời con./ mỗi một khi con túng ngặt,/ mỗi một khi con lâm cơn nguy biến,/ từng khi gặp gỡ nỗi gian truân,/ bà bầu sẽ ban hầu hết ơn quan trọng cho con.

Ôi! người mẹ dấu yêu!/ bé trông cậy người mẹ lắm/ đến đỗi từ hiện giờ con xin cảm ơn Mẹ./ Cảm ơn bà mẹ vì những ơn lành chị em đã ban về trước./ Cảm ơn bà mẹ vì các ơn lành nhỏ trông cậy lòng chị em lân ái vô ngần đang ban về sau./ Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi/ mà ngóng ngày bé được lên trời yêu thích Mẹ,/ khen ngợi bà mẹ và cảm ơn bà mẹ đời đời chẳng cùng.(Kinh Lạy Cha. Tởm Kính Mừng. Tởm Sáng Danh.Kinh Hãy Nhớ….) 6. Khiếp CUỐI CÙNGLạy Mẹ Hằng Cứu giúp,/ cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng nhỏ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phép lành Mẹ ban hằng ở cùng chúng bé luôn, / hầu vào mọi nơi, mọi giờ, chúng nhỏ hằng được ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an/ và cứu giúp chúng con luôn.Xin Mẹ ban phép lành cách riêng cho sự chúng con đã dốc quyết,/ là chạy đến cùng Mẹ vào hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ vào những lúc làm việc khẩn cầu. Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con,/ đẹp lòng Mẹ luôn luôn ở đời này và đời sau vô cùng. Amen. 7. Bài xích Hát:1: KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNGĐK. Kính mừng nữ Vương, phụ nữ Vương Hòa bình, người vợ Vương Hòa bình. Đây bao trung tâm hồn thao thức, dân bé đất Việt nao nức đựng tiếng ca mừng vui kính chào nàng Vương hòa bình. Tung hô bà bầu Maria, tung hô mẹ đầy ơn phúc, chị em là sáng sủa khắp tổ quốc bao la. Tung hô bà mẹ Maria, tung hô bà bầu đầy ơn phúc, phía trên nguồn sống yên ổn vui chan hòa.1. Người mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương duyên. Chị em ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung bọn thần tiên.2. Người mẹ là sức vô cùng nhiên, dắt dìu chúng con liên, đến giáo dân khắp nơi trung kiên, đến muôn tông dồ thành tín.

2. LỜI CẦU mang lại GIÁO PHẬN1. Bà mẹ ơi, giáo phận nhỏ đây, nguyện xin dưng hiến mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn luôn đỡ nâng phù trì cùng thương dẫn dắt trên tuyến đường đi.ĐK. Bà mẹ Maria xin thương mang đến giáo phận Long Xuyên (gia đình con đây). Ban nguồn an bình hiệp tuyệt nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi giáo phận Long Xuyên (gia đình bé đây). Trong tình yêu Mẹ links muôn chổ chính giữa hồn.2. Mẹ thương giáo phận Long Xuyên, đoàn con links trong niềm vui. Muôn người luôn sống theo gương Mẹ, ý thức mãi sáng lên đẹp tươi.

3. XIN VÂNG1. Mẹ ơi! Đời nhỏ dõi cách theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai giờ "Xin Vâng". Mẹ ơi đường đi trăm nghìn nguy khó, gian truân dâng tràn phía trên đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng "Xin Vâng".ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai giờ xin vâng, hôm qua, lúc này và ngày mai. Xin vâng Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, lúc này tương lai với suốt đời.2. Bà mẹ ơi! Đời nhỏ dõi bước theo Mẹ, lòng bé quyết noi gương mẹ xin Mẹ dậy con hai giờ đồng hồ xin vâng. Mẹ ơi lối đi phủ đầy trơn tối, bả chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai giờ đồng hồ xin vâng.

4. LINH HỒN TÔI TUNG HÔĐK. Vong linh tôi hoan hô Chúa, hoan hô Chúa (í a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi vào Đấng cứu vớt chuộc tôi, Chúa đang dủ mến đoái chú ý phận nhát tôi tớ. Vị vậy mang đến muôn đời đã khen tôi đầy ơn, vẫn khen tôi đầy phúc, đã khen tôi muôn đời mang đến muôn đời cho muôn đời.1. Đấng toàn năng đã tạo cho tôi rất nhiều điều cao trọng danh Ngài là Thánh. Lượng tự ái trải qua từ đời nọ cho đời kia, hằng bao bọc những ai kính hại Người.2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong phá hủy tơi bời hồ hết phường tự đắc. Bầy quyền quý từ kiêu fan triệt hạ ngoài toà cao, cùng nâng dậy đông đảo ai ngơi nghỉ khiêm nhường.

5. CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG1. Cung chúc Trinh Vương, không còn nhiễm tội truyền. Thật chị em là bà mẹ Thiên Chúa chị em khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương, là kho tích ơn thiêng. Chị em đã quyết tử lập công để cứu vãn chuộc nhân loài.ĐK. Bà mẹ Maria! Ai là không được bà bầu thương đến? Khốn thay nhân loại mê đắm phải lãng quên. Bà bầu Fatima! bé nguyện xin đền rồng tạ yêu thương mến. Muốn hy sinh nhiều lặng ủi chị em khỏi ưu phiền.2. Cung chúc Trinh Vương, chị em quyền phép khôn lường. Vì chị em đầy ơn Thiên Chúa, người mẹ Nữ vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương, bà bầu nhân ái yêu thương đương. Mẹ tương hỗ ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.

6. GẦN LÒNG MẸ MARIAĐK. Ngay gần lòng người mẹ Maria, chúng nhỏ không hại nguy biến. Ngay gần lòng bà bầu Maria, chúng nhỏ quên đời ưu phiền.1. Maria! thiếu nữ Vương bên trời hạnh phúc. Thần thánh dâng muôn điệu nhạc thiêng du dương. Maria! mẫu mã thân hiền từ lân tuất. Trần gian đang mong ngóng tình người mẹ yêu thương.2. Maria! Ánh quang đãng trong sạch, tay lái, dìu dắt ai bước sai trái trong nguy nan. Maria! mọt trông cậy, niềm ưu ái. Ngày tháng qua, ước mong muốn gần chị em cao sang.

7. LẠY MẸ, MẸ CHÚA VINH QUANGĐK. Lạy Mẹ, người mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao Bắc huy hoàng. Người mẹ như muôn hoa trên ngàn. Bà mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến Đức nữ Thiên Đàng, tiếng con ca hát nhẹ dàng. Dẫu muôn nguy thay đổi trên đời, tiếng con ca hát ko ngừng.1. Xin giữ lại xác hồn nhỏ vẹn tuyền, luôn sánh với hào quang tinh tuyết. Mừi hương ngát bay lên triền miên. Dâng người mẹ Chúa muôn muôn thuở liên.2. Ước tới thời gian hồn con nhẹ nhàng, hy vọng cất bước về khu vực cao sang. Cất cánh cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn bỏ ra nơi trằn gian.

8. SỐNG GẦN MẸĐK. Sống gần bà bầu lòng con mừng rỡ biết bao, người mẹ ôi. Sinh sống gần người mẹ lòng con êm đềm thiết tha, bà mẹ ôi.1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng, con muốm đêm ngày đến dựa dẫm bên lòng. Mẹ con thở than khẩn thiết nỗi vui hoặc nỗi bi tráng lòng nhỏ được lỏng lẻo Đời bé chứa chan bao tình âu yếm, khi được sống bên bà mẹ đêm ngày. Lòng nhỏ yên hàn vững vàng tin tới lúc trở về quê trời, là cõi vui đời đời.2. Lòng chị em thẳm sâu cao vời, khôn ví, dư đầy đức khoan hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lời bà mẹ đẹp cấp trăm. Được bà bầu ủi an giữ lại gìn âu yếm con còn ước hy vọng gì vào lòng. Phù hợp ước ao ước tới lúc sống bên bà mẹ trên trời hưởng phúc vinh đời đời.

9. TUNG HÔ NỮ VƯƠNGĐK. Tung hô người vợ Vương cao thanh sáng sủa hiển vinh. Ôi người mẹ khiết trinh! Tình lấn ái hằng mến khắp fan thế. Xin mang đến chúng con xa chốn trùng khơi. An bình! sáng tươi! Lời hoan hỉ còn vang mọi muôn đời.1. địa điểm huy hoàng thiều quang các thánh thần ca hát. Hòa kính nữ giới Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự toà rất sang, xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ dung nhan hương, lẫy lừng uy quyền.2. Xưa vày ngành Giê-sê thắm nở color xinh tốt. Dìu tiếng vinh hoa chúc mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỷ hoan xướng kính bà bầu không ngớt. Trông mang lại chúng dân hãy còn giữ đày.

10. Bé DÂNG VỀ MẸĐK. Con dâng về Mẹ, một ý thức yêu bao la, một lòng cậy trông tiến thưởng đá. Dâng lên bà mẹ lời kinh như áng hương thơm trời thần diệu tỏa cất cánh nơi nơi.1. Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than. Đường đời nguy nan, người mẹ nâng đỡ đến vẹn toàn.

2. Bé dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngạt ngào hương, dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm nghìn đường.

Lạy bà bầu Hằng cứu Giúp, / tước đoạt phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là nhịn nhường
*
nào! / Nay con sấp mình xuống dưới chân mẹ mà tỏ bày đầy đủ nỗi không được đầy đủ khi này với trong giờ đồng hồ lâm tử, / xin bà bầu dủ lòng yêu đương giúp, / với nhậm lời nhỏ kêu xin.

Trong phần lớn cơn chặt chẽ linh hồn, khi nguy hại khốn khó. Xin chị em hãy thương trợ giúp con.

Xin giúp sức con.

Khi đề nghị cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho bé biết cầu nguyện mà chiến thắng trận.Khi yếu đuối sa bổ phạm tội, cho con trỗi dậy tức thì.Khi tính hư nết xấu hành hung, cho nhỏ trị được nó.Khi xiềng xích tội trạng ràng buộc, mang đến con ra khỏi nó,Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng bất xứng mà chịu đựng chẳng nên.Khi thao tác làm việc Chúa, giữ gìn nhỏ hay là hỗ trợ con đừng trễ nải.Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, với linh hồn được an lành mọi bề,Cho con quyết chí chịu lễ hay xuyên, cùng dọn mình chịu lễ cho nên.Khi dưng lễ, cho nhỏ được hồ hết ơn ích vị lễ tế.Cho nhỏ năng thăm viếng, và chịu đựng lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thiệt trong Hình Bánh.Khi làm các việc thiêng liêng, cho bé đem lòng kiên trì và sốt mến.Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, cùng theo bổn phận.Cho bé giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời với Đức Chúa Giêsu, là Đấng cứu vãn chuộc bọn chúng con.Cho bé lấy lòng kính mến với vâng nghe Thánh ý Chúa bên trên hết đông đảo sự.Cho lòng bé trổ hoa vào sạch, khiêm nhường, chịu khó và yêu thương.Khi cơn căn bệnh hành vào thân xác, hay là lúc linh hồn bi quan bã.Khi bị coi thường bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi bã trong gia đình.Khi âu sầu áy náy trong lòng, và hồ hết khi không hề trông cậy.Khi lương trung tâm xao xuyến mịt mù, cho nhỏ giữ được an toàn và trông cậy Chúa,Khi thân nhân chạm chán cơn khốn khó, cho bé giúp họ được an ninh và khỏe mạnh sức.Cho nhỏ hăng say tạo nên linh hồn bạn ta được rỗi và nên thánh.Cho con siêng năng mong nguyện cho các tín hữu vẫn ly trằn trong ơn nghĩa Chúa,Cho nhỏ hãm mình thao tác phúc đức nhưng mà giúp các linh mục, cùng số đông người làm việc tông đồ.Cho nhỏ được bền đỗ, với được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.Cho bé trung tín trong bài toán tôn kính Mẹ.Cho bé thúc giục bạn trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu dấu và cầu xin Mẹ.Khi con lâm bệnh dịch lần sau hết.Khi con chịu các bí tích sau hết.Trong cơn hấp hối, phải chước cám dỗ.Khi thở khá sau hết.Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.Trong thời thanh luyện, cho con sớm thừa hưởng nhan thánh Chúa.Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng, thuộc cả thảy người con yêu thương dấu, cơ mà tán tụng Chúa cùng Mẹ.Cho nhỏ đưa anh chị em em bổn đạo về 2 lần bán kính mến Mẹ.

X: Lạy khôn cùng Thánh Đức người mẹ Hằng cứu vớt Giúp,

xin mong cho bọn chúng con.

Đ: Đáng chịu đựng lấy hồ hết sự Chúa Kitô sẽ hứa.

Lời Nguyện:

Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, / bà bầu đã vui lòng nhận mang tước hiệu là chị em Hằng cứu vớt Giúp, cho được giục lòng chúng nhỏ trông cậy vững quà / thì nhỏ nài xin bà bầu dủ lòng thương tương hỗ con trong gần như nơi hồ hết lúc, / khi phải những cơn cám dỗ, / lúc sa lỗi lầm / và khi chạm mặt các sự khốn nặng nề trong đời bé / cùng nhất là trong tiếng chết. / Lạy người mẹ hay thương, / xin cho nhỏ siêng năng chạy mang đến cùng Mẹ luôn luôn. / nhỏ tin rằng / con siêng năng chạy đến cùng chị em / thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. / Xin chị em ban cho bé ơn trọng này / là ơn chuyên cần cầu xin người mẹ / và lấy được lòng trông cậy bà bầu như nhỏ thảo, / ngỏ cho bà bầu nghe lời nhỏ hằng mong xin nhưng hằng cứu giúp con, / và ban cho bé được ơn bền đỗ mang đến cùng. / Lạy Mẹ mếm mộ hay yêu đương giúp, / xin chị em ban phúc lành cho bé / với cầu thai cho con khi này cùng trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy mẹ Hằng cứu Giúp, / xin bịt chở mọi tên thuộc về con. / Ban ơn phù hộ mang lại Đức Thánh Cha, / mang đến Hội Thánh, / trộn nước con, / cho gia đình con, / cho kẻ thân nghĩa, / quân địch nghịch với hết mọi tên khốn khó, / sau hết cho những linh hồn chỗ Luyện ngục.

Lời nguyện vắn tắt:

Thánh Maria, lạy chị em Hằng cứu vãn Giúp, / xin cầu thai cho con. / Lạy thánh Anphongsô là quan tiền thầy bầu chữa con, / xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn đủ đường biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.