—————– —————–

Cửa hàng 1: 385 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa mặt hàng 2: 17B hàng Lược, trả Kiếm, Hà Nội

Cửa mặt hàng 3: Cầu Giấy, thủ đô ( Đang upgrade hạ tầng)


*

Hoa Cưới cầm tay HT-609

550.000đ


*

Hoa di động HT-619


650.000đ


*

Hoa cầm tay HT-440


450.000đ


*

Hoa Cưới di động HT-621

500.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-625

500.000đ


Hoa di động HT-623


550.000đ


Hoa di động HT-629


650.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-631

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-632

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-630

900.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-633

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-622

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-624

550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-626


550.000đ


Hoa cầm tay HT-627


750,000đ


Hoa Cưới di động HT-634

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-635

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-636

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-637

750.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-620

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-253

500.000đ


Hoa di động HT-401


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-617


550.000đ


Hoa cầm tay HT-420


500.000đ


Hoa di động HT-618


650.000đ


Hoa di động HT-628


600.000đ


Hoa di động HT-614


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-616


600.000đ


Hoa cầm tay HT-408


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-613


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động HT-403


650.000đ


Hoa di động HT-400


750.000đ


Hoa di động HT-314


950.000đ


Hoa di động HT-591


600.000đ


Hoa cầm tay HT-592


650.000đ


Hoa di động HT-598


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-593


950.000đ


Hoa di động HT-421


500.000đ


Hoa di động HT-419


500.000đ


Hoa cầm tay HT-590


550.000đ


Hoa cầm tay HT-412


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-404


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


500.000đ


Hoa di động HT-511


550.000đ


Hoa di động HT-410


600.000đ


Hoa di động HT-416


650.000đ


Hoa cầm tay HT-406


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-426


500.000đ


Hoa di động HT-424


550.000đ


Hoa di động HT-414


550.000đ


Hoa di động HT-423


650.000đ


Hoa di động HT-407


750.000đ


Hoa di động HT-433


500.000đ


Hoa di động HT-431


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-417


550.000đ


Hoa cầm tay HT-425


650.000đ


Hoa cầm tay HT-409


750.000đ


Hoa di động HT-551


500.000đ


Hoa cầm tay HT-439


550.000đ


Hoa cầm tay HT-418


550.000đ


Hoa cầm tay HT-430


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-413


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-225


750.000đ


Hoa di động HT-213


600.000đ


Hoa di động HT-572


500.000đ


Hoa di động HT-444


550.000đ


Hoa cầm tay HT-427


550.000đ


Hoa di động HT-437


650.000đ


Hoa di động HT-415


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-347


500.000đ


Hoa cầm tay HT-446


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-429


600.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa cầm tay HT-428


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-341


500.000đ


Hoa cầm tay HT-454


500.000đ


Hoa di động HT-435


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa di động HT-432


750.000đ


Hoa di động HT-308


550.000đ


Hoa di động HT-463


500.000đ


Hoa di động HT-436


550.000đ


Hoa di động HT-453


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-434


750.000đ


Hoa cầm tay HT-538


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-438


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-460


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-540


500.000đ


Hoa di động HT-442


550.000đ


Hoa cầm tay HT-461


650.000đ


Hoa cầm tay HT-449


750.000đ


Hoa cầm tay HT-541


500.000đ


Hoa cầm tay HT-443


550.000đ


Hoa di động HT-465


650.000đ


Hoa di động HT-451


750.000đ


Hoa cầm tay HT-543


550.000đ


Hoa cầm tay HT-445


550.000đ


Hoa di động HT-466


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-467


750.000đ


Hoa cầm tay HT-545


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-447


550.000đ


Hoa cầm tay HT-470


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-473


750.000đ


Hoa di động HT-561


550.000đ


Hoa cầm tay HT-452


550.000đ


Hoa cầm tay HT-554


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-555


500.000đ


Hoa di động HT-455


550.000đ


Hoa di động HT-474


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-571


750.000đ


Hoa di động HT-562


550.000đ


Hoa di động HT-456


550.000đ


Hoa cầm tay HT-534


650.000đ


Hoa cầm tay HT-577


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-568


550.000đ


Hoa di động HT-458


550.000đ


Hoa di động HT-536


650.000đ


Hoa di động HT-580


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-569


550.000đ


Hoa di động HT-459


550.000đ


Hoa di động HT-542


650.000đ


Hoa di động HT-576


550.000đ


Hoa cầm tay HT-462


550.000đ


Hoa di động HT-547


650.000đ


Hoa di động HT-579


550.000đ


Hoa di động HT-464


550.000đ


Hoa di động HT-548


650.000đ


Hoa di động HT-351


750.000đ


Hoa cầm tay HT-584


550.000đ


Hoa di động HT-468


500.000đ


Hoa cầm tay HT-549


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-342


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-585


550.000đ


Hoa cầm tay HT-469


550.000đ


Hoa di động HT-550


650.000đ


Hoa cầm tay HT-201


750.000đ


Hoa cầm tay HT-589


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


600.000đ


Hoa cầm tay HT-552


650.000đ


Hoa cầm tay HT-507


550.000đ


Hoa cầm tay HT-535


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-553


650.000đ


Hoa di động HT-509


550.000đ


Hoa di động HT-556


550.000đ


Hoa di động HT-558


650.000đ


Hoa di động HT-509


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


650.000đ


Hoa di động HT-560


650.000đ


Hoa cầm tay HT-477


550.000đ


Hoa di động HT-478


600.000đ


Hoa di động HT-502


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-500


550.000đ


Hoa Cưới di động HT-281

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-254

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-205

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-269

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-265

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-267

650.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-263

650.000đ


Hoa Cưới di động HT-179

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-252

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-186

650.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-259

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-102

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-262

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-260

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-255

750.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-270

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-238

650.000đ


Hoa Cưới di động HT-236

850.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-223

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-261

850.000đ


Có thể bạn quan tâm: Thuê xe Cưới – Hoa tô điểm Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới nuốm tay, cô dâu hoàn toàn có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa rất nhiều giúp tôn vinh vẻ rất đẹp của mình. Thường xuyên sẽ tuyển lựa hoa tươi là chính vì sự đa dạng mẫu mã trong mẫu mã, color và tươi vui hơn. Tuy nhiên, hoa rứa tay bởi lụa cũng đều có những ưu thế độ bền cao, sử dụng dễ chịu và thoải mái ko bị dập, lại rất có thể giữ lại làm cho kỷ niệm.

Bạn đang xem: Mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu đẹp chỉ từ 550k

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biển nhất, vày kiểu dáng nhỏ dại gọn, solo giản, vơi nhàng không khiến vướng víu khi cố gắng trên tay đi lại. Hoa di động cầm tay dạng tròn được kết thành từ rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ từ bỏ thành những lớp những thiết kế tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào một trong những khối mút tròn không buộc phải để cả cuống, tay vậy nhẹ, thuận lợi chụp ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, phối kết hợp nhiều loại hoa sở hữu lại màu sắc cuốn hút đến bó hoa cưới nạm tay. Hoa tương thích cho vẻ bên ngoài hoa di động dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động dáng ngắn

Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn với nhiều bông hoa được xếp theo lắp thêm tự cao thấp không giống nhau quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra sinh sản thành hình mái vòm. Thiết kế hoa thay tay mẫu mã này bạn dễ ợt kết phù hợp nhiều các loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ dùng 1 các loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng mềm dịu nữ tính. Hoa thích hợp cho kiểu dáng hoa cưới di động dáng ngắn: hoa hồng, hoa chủng loại đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là loại hoa cưới vắt tay thịnh hành ở các nướ Châu Âu, phần hoa khổng lồ được xếp ngơi nghỉ trên đỉnh và nhỏ tuổi dần xuống phía bên dưới và kết thành từ tương đối nhiều bông hoa bự nhỏ. Xây đắp hoa di động cầm tay dạng này hơi cổ điển, thanh lịch trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển đưa theo nhịp bước của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa tương thích cho kiểu hoa di động cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải chú ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa di động cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: font nền trang trí tiệc cưới số đông sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, đồng điệu từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và trang phục cô dâu chú rể. Bởi thế, khi lựa chọn hoa cưới di động cô dâu cần phải phù hợp với phong thái trang trí tiệc cưới sẽ sở hữu đến cho bạn sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa di động cầm tay cô dâu tương xứng với cỗ váy cưới: Để đưa về một vẻ đẹp nhất hoàn mỹ nhất mang lại cô dâu trong ngày cưới, không chỉ với trang điểm, phục trang và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần tương xứng với giao diện trang phục tân tiến hay truyền thống, váy white color hay color đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và phù hợp sẽ làm nàng dâu càng thêm rất nổi bật và tuyệt đối trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới di động theo mùa: Với từng mùa vào năm sẽ sở hữu được những một số loại hoa riêng mang lại nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến ngân sách bó hoa nạm tay. Đó cũng là tại sao các cô dâu hãy chọn hoa di động cầm tay theo mùa để đảm bảo an toàn có một bó hoa đẹp nhất lại bảo vệ tính kinh tế.

Bạn muốn lựa chọn 1 loại hoa cầm tay theo phong thái và sở trường của riêng mình trong thời gian ngày cưới quánh biệt, tuy nhiên bạn không biết về những loại hoa kia liệu tất cả rẻ và đẹp không ? Vậy chúng ta hãy khám phá và tò mò những mẫu mã hoa di động cầm tay cô dâu vừa vặn mà còn phải chăng nhé.

Mục lục

Ý nghĩa của hoa di động cô dâu

Hoa di động cô dâuchứa đựng nhiều ý nghĩa mong ao ước tình yêu của vợ ck luôn thủy chung, gắn kết của hoa phía dương, thể hiện niềm vui mới và niềm hạnh phúc ngập tràn cùng rất hoa cẩm chướng,.. Một bó hoa cưới không chỉ có để điểm tô đến cô dâu xinh xắn mà lại nó còn thể hiện ý niệm về tình yêu, hoa cưới di động cầm tay cô dâu còn sở hữu nhiều ý nghĩa sâu sắc về sự may mắn về phong thái cô dâu.

*

Bó hoa baby được sử dụng hoa di động cô dâu rất đẹp nhất

Màu hoa cầm tay cô dâu hot nhất

Hoa cưới di động cô dâu 2020 “hot” nhất hiện nay dành mang lại cô dâu dành riêng cho cô dâu vẫn giúp các thiếu nữ sắp bước vào lễ đường thành hôn góp phần trang nhã với rực rỡ. Nói cách khác Bó hoa cưới di động cầm tay đẹp mang đến cô dâu là trong số những phụ kiện không thể thiếu trong ngày thành hôn. Gần như bó hoa cưới vắt đẹp lộng lẫy không chỉ có giúp hoàn thành xong vẻ đẹp thướt tha của tân nương trong hôn lễ. Cơ mà nó còn toát lên vẻ rạng ngời căng tràn sức sống của đôi uyên ương khi sánh bước trên lễ đường.

*

Mẫu hoa di động cầm tay cô dâu năm 2020 bắt đầu lạ

Những mẫu mã hoa cưới di động cô dâu hãy chọn mẫu hoa cưới 2020 đẹp mang đến phù hợp. Cùng trên thị trường bây chừ mẫu hoa cưới nào vẫn HOT nhất, đang được rất nhiều người yêu chuộng nhất đây. Dưới đó là mẫu hoa cưới vậy tay không chỉ là đẹp nhưng mà còn chứa đựng những chân thành và ý nghĩa sâu sắc, giúp nàng dâu trở buộc phải đẹp và lộng lẫy hơn trong ngày cưới. Cô dâu nên lựa chọn cho mình bó hoa cưới cầm tay nhất để bài trí cho mình thật xinh xắn trong ngày trọng đại của cuộc đời mình nhé!

*

Nhiều chủng loại hoa nạm tay new lạ được ưa chuộng trong lúc cưới 2020

1. Hoa cầm tay cô dâu màu đỏ quyến rũ

Hoa red color là xác minh tình yêu thương mãnh liệt cho cô dâu với chú rể, thông thường mọi bạn hay dùnghoa hồngđỏ bởi loài hoa này là biểu tượng của tình yêu nên những khi cô dâu núm một bó hoả hồng đỏ bên trên nền đầm cưới màu trắng sẽ mang về sự trông rất nổi bật cho cô dâu nhờ việc tương phản bội của màu sắc. Một bó hoa màu đỏ thể hiện sự trẻ trung và đầy mê hoặc.

Bó hoa hồng cầm tay vẫn là sự việc lựa chọn của không ít cô dâu

*

Hoa hồng được đổi khác thêm nhiều kiểu khác lạ

*

2. Hoa di động cô dâu màu hồng lãng mạn với ngọt ngào

Màu hồng làm màu chủ đạo mang đến sự ngọt ngào, đáng yêu cho chủ sở hữu của nó. Cùng rất kiểu trang điểm son hồng tự nhiên và thoải mái là một trong xu thế trang điểm nàng dâu 2018 này đấy các bạn. Bó hoa cưới color hồng pastel phát triển thành “ người bạn đồng hành” tuyệt vời cho cô dâu.

*

Bó hoa màu hồng cầm tay cô dâu biểu hiện tình yêu thương ngọt ngào

*

Bó hoa cầm tay cô dâu sự màu sắc hồng kết hợp hoa khác giúp tự tin cho cô dâu hơn

3. Hoa di động cầm tay cô dây màu rubi cháy bỏng

Hoa di động cầm tay cô dâu color vàng biểu thị tình yêu cuồng nhiệt, cháy bỏng và rực rỡ như ánh nắng sớm mai . Một bó hoa di động cầm tay cô dâu màu sắc vàng với chiếc vày màu trắng để giúp đỡ cô dâu tỏa nắng rực rỡ và tỏa sáng sủa trông nàng dâu rạng rỡ cùng đầy sức sống.

*

Bó hoa color vàng di động cô dâu bộc lộ tình yêu thương cháy bỏng

4. Hoa cầm tay cô dâu màu trắng tinh khôi

Màu white của sự trong trắng và ngây thơ nếu như bạn là một nàng dâu rất tinh khôi cùng trong sáng. Bạn cũng có thể chọn nhiều các loại hoa cùng tông màu nền kem và các màu không giống để giảm bớt độ nặng trĩu và làm mềm độ trắng khi cắm hoa.

*

Bó hoa di động cầm tay cô dâu white color thể hiện tại tình hồ ly khiết

*

Bó hoa di động cô dâu white color tinh khôi tràn trề hạnh phúc

5. Hoa cầm tay cô dâu greed color hi vọng

Màu xanh là color của hy vọng, màu sắc của mùa xuân, màu cây đâm chổi nảy lộc. Hoa color xanh bây giờ đang là trào lưu của các cô dâu. Phần lớn cô dâu chọn hoa màu xanh da trời đều là những người dân thuộc tính phương pháp của thần Ái tình, nữ giới thần của tình yêu với sự sinh sôi. Trong khi màu xanh còn thể hiện mong muốn có một niềm hạnh phúc bình im và bao gồm những người con xinh xắn, khỏe mạnh mạnh.

*

Bó hoa di động cầm tay cô dâu blue color mong ước ao bình yên

6.Hoa di động cô dây màu tím thủy chung

Hoa di động cầm tay cô dâu màu sắc tím tượng trưng đến tình yêu son sắt và gắn bó, bó hoa di động cầm tay cô dâu color tím vẫn luôn là việc lựa chọn hàng đầu của các cô dâu yêu thương sự lãng mạn. Không chỉ là vậy, để tăng lên độ ngọt ngào và lắng đọng bó hoa cưới màu tím hoàn toàn có thể phối phù hợp với một số hoa gồm tone màu xanh, tím xanh với trắng. Bó hoa được sắp xếp đơn giản dễ dàng mà sắc sảo nên rất tương xứng với những cỗ váy cưới lộng lẫy của cô dâu.

*

Bó hoa di động cô dâu màu sắc tím diễn đạt sự thủy chung

Nên chọn hoa gì có tác dụng hoa nàng dâu đẹp nhất?

Hoa núm tau cô dâu baby là loài hoa nói lên nhiều chân thành và ý nghĩa vì thế không hề ít cô dâu mếm mộ sự mỏng tanh manh với ngây thơ đã chọn hoa baby mang lại bó hoa cầm tay của mình. Hoa baby mang ý nghĩa sâu sắc một trái tim tinh khiết trẻ thơ, vì chưng vậy chú rể hãy thương cảm nàng như thương cảm trẻ thơ nhé.

*

Hoa baby được ưa chuộng trong thời hạn gần đây

Hoa di động cô dâu từ bỏ hoa hồng được rất nhiều cô dâu ưa chuộng nhất với màu sắc hồng biểu thị tình yêu mới mẻ và lạ mắt một chút lãng mạng và ngọt ngào và lắng đọng và đầy say đắm cùng rất tình yêu thương mãnh liệt, rực rỡ. Đặc biệt, huê hồng đỏ bộc lộ tình yêu với khát vọng, còn hoa hồng trắng trình bày sự tinh khiết cùng ngây thơ. Khi cô dâu gắng trong tay bó hoa cưới này thì sẽ xúc cảm được sự nhẹ nhàng nữ tính trong từng nhịp bước, sẽ mang về cho cô dâu vẻ đẹp thướt tha, quyến rũ .

Hoa hồng đa số được lựa chọn nhiều nhất

Kiểu hoa cưới di động cầm tay đẹp được mếm mộ nhất nắm giới

Mang soriée lộng lẫy nhưng bên trên tay thiếu đi bó hoa nỗ lực tay rực rỡ thì nàng dâu vẫn ko tỏa sáng cùng thu hút được. Vì thế, từ lâu hoa cưới luôn là đồ vật bất ly thân không thể thiếu trong mỗi tiệc cưới, dù là tiệc cưới đơn giản hay xa hoa, dù là tiệc cưới nhỏ và lớn... Nếu khách hàng đang lên kế hoạch cưới và mong muốn tìm cho chính mình kiểu hoa cưới phù hợp nhất, hãy chọn một trong những kiểu sau đây:

1.Kiểu hoa cưới cầm tay dáng dài

Hình ảnh những bó hoa cưới đẹp được thiết kế với theo kiểu dáng thon cao thường xuất hiện trong các đám cưới xưa. Cho tới hiện tại, dù là vô vàn mẫu mã hoa cưới hấp dẫn hơn nhưng lại hoa cưới cố gắng tay dáng cao vẫn điển hình và được rất nhiều cô dâu lựa chọn lựa. Nếu như bạn là fan hoài niệm và đám cưới của bạn có phong cách thiết kế theo phong cách truyền thống thì khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu hãy chọn mẫu dáng cao nhé!

Hoa di động cô dâu bằng hoa hoa lily, hoa lan, hoa hướng dương, hoa loa kèn, hoa diên vỹ... Rất phù hợp kết thành dáng vẻ dài. Tùy theo sở đam mê mà bạn kết bó hoa nuốm tay dáng cao này thì một nhiều loại hoa chủ yếu cho toàn bó hoặc xen kẽ với các loại hoa khác nhau.

Kiểu hoa di động cô dâu đẹp theo kiểu dáng thon dài này làm toát lên sự thanh tao, vơi nhàng cần thích hợp với cô dâu làm cho lễ trong nhà thờ. Với mẫu mã hoa cưới dáng dài thì cô dâu buộc phải kết phù hợp với váy cưới dáng A hoặc dáng suông nhiều năm để tôn vinh vẻ thư nhàn và tao nhã nhé!

*

Hoa cầm tay cô dâu dáng thon cao tạo sự văn minh và nhã nhặn

Ưu điểm

- góp cô dâu cầm dễ dàng, rất có thể kẹp nhẹ trong tầm tay nhưng mà không yêu cầu cầm cả thân hoa.

- tiết kiệm chi phí.

- Hoa tươi lâu suốt buổi tiệc.

Nhược điểm

- Chỉ phù hợp với cô dâu tất cả vóc dáng cao và miếng mai.

- Kén váy cưới đi cùng.

2.Kiểu hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Trái ngược với kiểu dáng thon dài là hoa di động cầm tay cô dâu dáng ngắn, hay nói một cách khác với cái thương hiệu Posy dễ thương. Để thiết kế kiểu hoa này, trước tiên phải đặt hoa trung tâm trước rồi sắp tới xếp những loại hoa bảo phủ trục hoa trung tâm, các bông hoa xòe ra sản xuất thành hình mái vòm. Mẫu mã hoa cưới cầm tay dáng ngắn này phù hợp với nhiều nhiều loại hoa, nhưng hầu hết đóa hoa tròn như hoa hồng, hoa cúc, hoa phía dương, hoa đồng tiền, cẩm tú cầu, mẫu mã đơn, thược dược, cẩm chướng... Kết đã đẹp hơn.

Xem thêm: Chồng Canh Ngọ 1990 Sinh Con Năm 2023 : Bấp Bênh Chưa Ổn Định

*

Hoa di động cầm tay cô dâu dáng vẻ ngắn thích hợp với những cô dâu nhỏ tuổi nhắn

Ưu điểm

- Thích phù hợp với nhiều dáng vẻ váy.

- cân xứng với nhiều phong cách tiệc cưới.

- rất có thể dùng cho tất cả hoa phụ dâu với bó hoa nhỏ dại hơn.

- chắc chắn hơn nhiều kiểu bó khác yêu cầu hoa không biến thành bung với gãy.

Nhược điểm

-Cần những hoa để kết cần tốn kém đưa ra phí.

3.Kiểu hoa cưới dạng thác nước

Hoa cưới di động dạng thác nước được nhiều cô dâu yêu thương thích. Kiểu hoa di động cầm tay cô dâu này đã nổi loạn từ trong năm 90, giới hoàng gia nhiều nước đã và đang sử dụng chủng loại hoa cưới này trong đám cưới của mình. Mang đến đến hiện thời dù sáng tạo nên nhiều kiểu cắm hoa cô dâu khác biệt nhưng những cô dâu vẫn đặt hoa di động cầm tay cô dâu thứ hạng này nhiều nhất.

Để thiết kế kiểu hoa nàng dâu dạng thác nước các bạn phải lựa chọn những bông hoa to làm phần đỉnh trung chổ chính giữa và kết phần lớn đóa hoa nhỏ dại dần xuống bên dưới tạo thành một cái tháng giỏi đẹp.

*

Hoa cưới mẫu mã thác nước sản xuất sự uyển chuyển và thướt tha mang đến cô dâu

Ưu điểm

- Phần đuôi rũ dài, nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp bước giúp nàng dâu thêm thướt tha và uyển chuyển.

- cân xứng cả cô dâu dáng thon dài lẫn tròn trịa.

- không kén trang phục cưới, cù chọn mãi đầm công chúa xèo rộng tốt dạ hội vẫn hợp.

Nhược điểm

- đề nghị nhiều hoa cùng lá buộc phải tốn kém bỏ ra phí.

- Hoa cầm tay cưới dạng suối thường xuyên là hoa theo mùa, thích hợp với những ăn hỏi ngoài trời.

4.Kiểu hoa cô dâu theo phong cách tự nhiên

Kiểu hoa dạng thoải mái và tự nhiên này thoạt nhìn sẽ có dáng rũ như hoa cưới dạng thác nhưng đơn giản và dễ dàng và thoải mái và tự nhiên hơn. Với vẻ bên ngoài hoa này, không nên quá tinh tế và ước kì trong những lúc bó kết, chỉ có nhu cầu các bông hoa được khôn khéo kết hợp với lá xanh với bó lỏng cùng với dây ruy băng giỏi dây thừng là được.

Cách kiến tạo tuy dễ dàng và đơn giản nhưng hoa theo phong thái tự nhiên không chính vì như vậy mà nhạt nhòa đâu nhé! Vẫn choàng lên vẻ thanh lịch, đẳng cấp và sang trọng khiến nhiều quan khách buộc phải chú ý. Loại taycầm giành riêng cho cô dâu này được công nương Kate sử dụng trong “ngày trọng đại”với hoàng tử vương quốc anh – William.

Khác với phong cách hoa cưới khác, hoa cưới theo phong cách này sử dụng nhiều lá hơn chế tạo ra sự thanh tao, trang nhã nên là sự việc lựa chọn hoàn hảo nhất cho những ăn hỏi có chủ đề về thiên nhiên.

*

Hoa cưới kết theo phong cách tự nhiên tạo thành sự tiến bộ và gần cận cho cô dâu

Ưu điểm

- kiểu hoa này thích hợp với những nàng dâu khoác lúp cưới voan dài.

- Trọng lượng nhẹ nhàng hơn hoa cô dâu dạng thác, hoàn toàn có thể cầm một cánh tay dễ dàng

- Góc nào quan sát bó hoa cũng đẹp tuyệt vời

- đem về cho bữa tiệc điểm nhấn rất dị nhưng thanh tao.

- Ít tốn kém bỏ ra phí.

Nhược điểm

- loại hoa này trường hợp dịch vụ hoa di động cô dâu không biết cách cắm, sử dụng quá không nhiều hoa và lá sẽ tương đối dễ tạo thành sự đối kháng điệu.

5.Hoa di động cầm tay cô dâu dạng tròn

Vì sự gọn gàng gàng, nhẹ nhàng và không khiến vướng víu trong quá trình dịch chuyển nên hoa cầm tay dáng tròn tại những shop hoa cưới đẹp được rất nhiều cô dâu yêu thương thích.

Khi kết vẻ bên ngoài hoa này, nhà thiết kế phải chuẩn bị xếp những loại hoa với nhau thành từng lớp, trang trọng và gọn gàng gàng. Sử dụng quả cầu bằng mút để kết nối giúp hoa thanh thanh hơn việc để nguyên cả cuống hoa. Các loại hoa thích phù hợp với dáng tròn là hoa đồng tiền, hoa hồng, hồng nhung...

*

Hoa cưới dáng tròn được rất nhiều cô dâu yêu thương thích

Ưu điểm

- dễ dàng chụp ảnh vì góc nào kiểu cắm này cũng đẹp

- Thích hợp với nhiều kiểu váy

- Thích hợp với nhiều phong cách tiệc cưới.

Nhược điểm

- thực hiện nhiều hoa để kết nên túi tiền cao hơn

Mua hoa di động cầm tay cô dâu giá bèo ở đâu ?

Hiện tại hoa cầm tay cô dâu được các shop hoa tươi bày bán rất nhiều, nhưng mà để lựa lựa chọn 1 bó hoa gắng tay vừa vặn mà rẻ thì hãy ghé shop
Hoa tươi 360
với showroom 413 Lê Văn Sỹ, P2 ,Q.Tân Bình, Tp
HCM. Shop hoa shop chúng tôi luôn chọn lựa những cành hoa tươi và đẹp nhất để bó thành một bó hoa cầm tay vô thuộc xinh rất đẹp và may mắn muốn của khách. Cửa hàng Hoa tươi 360 luôn đảm bảo an toàn hoa unique đẹp cùng rẻ và đặc biệt hơn luôn luôn bình ổn giá kể một ngày dài lễ, tết. Bên cạnh đó shop có thể giao hoa toàn bộ các quận thị trấn trên thành phố.