Mình là tín đồ rất mê mệt công nghệ, mà lại mãi tới năm 2009 new được thiết lập một chiếc máy tính cho riêng mình