Bố của Meghan dặn Harry không bao giờ được đánh vợ

Hoàng tử Harry nói chuyện với ông Thomas Markle và xin cưới Meghan làm vợ qua điện thoại. 


Xtxg6Yh
Fwp6qe_A" alt="*">