Ngành nghề tởm doanh


Bạn đang xem: Công ty t & t

Ngành
1622Sản xuất trang bị gỗ xây dựng
2511Sản xuất các cấu kiện kim loại
2512Sản xuất thùng, bể đựng và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2592Gia công cơ khí; xử lý và tráng bao phủ kim loại
2599Sản xuất sản phẩm khác bởi kim loại chưa được phân vào đâu
2813Sản xuất trang bị bơm, đồ vật nén, vòi và van khác
2816Sản xuất những thiết bị nâng, hạ cùng bốc xếp
2819Sản xuất thiết bị thông dụng khác
2824Sản xuất máy khai thác mỏ cùng xây dựng
2829Sản xuất máy chuyên dụng khác
3100Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
3250Sản xuất thiết bị, nguyên lý y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
3312Sửa trị máy móc, thiết bị
3314Sửa chữa trị thiết bị điện
3320Lắp đặt máy móc với thiết bị công nghiệp
3700Thoát nước và xử lý nước thải
4100Xây dựng nhà những loại
4210Xây dựng công trình xây dựng đường sắt và con đường bộ
4290Xây dựng công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Công nghiệp, thủy lợi, mặt đường ống cấp thoát nước, dự án công trình điện mang đến 35KV
4321Lắp đặt hệ thống điện
4329Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4511Bán buôn ô tô và xe gồm động cơ khác
4620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật hoang dã sống
4632Bán buôn thực phẩm
4633Bán buôn vật dụng uống
4659Bán buôn sản phẩm móc, thiết bị cùng phụ tùng đồ vật khác
4662Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng kim loại
4663Bán buôn trang bị liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4752Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính với thiết bị lắp ráp khác trong xây dừng trong các shop chuyên doanh
4759Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế cùng đồ thiết kế bên trong tương tự, đèn và cỗ đèn điện, đồ dùng gia đình khác không được phân vào đâu vào các cửa hàng chuyên doanh
4932Vận sở hữu hành khách đường bộ khác
4933Vận tải hàng hóa bằng mặt đường bộ
7310Quảng cáo
7410Hoạt động xây cất chuyên dụng
7710Cho thuê xe gồm động cơ
7730Cho thuê sản phẩm công nghệ móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Giới thiệu Lịch sử ph&#x
E1;t triển Ban l&#x
E3;nh đạo C&#x
F4;ng ty th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n & c&#x
F4;ng ty li&#x
EA;n kết
LĨNH VỰC marketing Tin tức & sự kiện ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PH&#x
C1;T TRIỂN BỀN VỮNG
C&#x
F4;ng ty Cổ phần Tập đo&#x
E0;n Bất động sản T&T (T&T Land)
C&#x
F4;ng ty tnhh Quản l&#x
FD; v&#x
E0; sale Bất động sản T&T (T&T Management)
C&#x
F4;ng ty Cổ phần C&#x
F4;ng nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
C&#x
F4;ng ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư & Ph&#x
E1;t triển Năng lượng Ninh Thuận
CTCP Li&#x
EA;n hiệp Xuất nhập khẩu & Đầu tư H&#x
E0; Nội (Unimex)
C&#x
F4;ng ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủ c&#x
F4;ng Mỹ Nghệ
C&#x
F4;ng ty trách nhiệm hữu hạn H&#x
E0;ng ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng & Dịch vụ Thương mại T&T (T&T Consumer)
C&#x
F4;ng ty trách nhiệm hữu hạn Ph&#x
E1;t triển N&#x
F4;ng nghiệp Cuộc sống Xanh T&T (T.Vita)
C&#x
F4;ng ty tnhh Đầu tư v&#x
E0; Ph&#x
E1;t triển Hạ tầng Giao th&#x
F4;ng T&T
C&#x
F4;ng ty Cổ phần Tập đo&#x
E0;n Y Dược C&#x
F4;ng nghệ cao T&T
Resource/Just
Html
Widget/header-logo-yellow-vi.png alt="Website tập đoàn T&T">
Back Giới thiệu Lịch sử ph&#x
E1;t triển Ban l&#x
E3;nh đạo C&#x

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 2023, Đã Có Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm Học 2022

F4;ng ty th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n và c&#x
F4;ng ty li&#x
EA;n kết
Back T&#x
C0;I CH&#x
CD;NH và ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NĂNG LƯỢNG, M&#x
D4;I TRƯỜNG C&#x
D4;NG THƯƠNG N&#x
D4;NG NGHIỆP, L&#x
C2;M NGHIỆP và THUỶ SẢN HẠ TẦNG GIAO TH&#x
D4;NG Y TẾ, GI&#x
C1;O DỤC & THỂ THAO
Tin tức & sự kiện ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PH&#x
C1;T TRIỂN BỀN VỮNG
Về T&T Group
LĨNH VỰC tởm DOANHTin tức & sự kiệnĐẦU TƯ QUỐC TẾPH&#x
C1;T TRIỂN BỀN VỮNG
T&T GroupResource/thumbs/0000813_hcld.png data-src=https://www.nhanluchungvuong.edu.vn/media
Resource/thumbs/0000813_hcld.png data-src-pc=https://www.nhanluchungvuong.edu.vn/media
Resource/thumbs/0000813_hcld.png data-src-mobile=https://www.nhanluchungvuong.edu.vn/media
Resource/thumbs/0000815_banner-ngang-banner-home-hcld.jpg data-alt-mobile="T&T Group" data-alt-pc="T&T Group">
T&T GroupResource/thumbs/0000813_hcld.png>
T&T GroupResource/thumbs/0000403_banner-home-01.jpg data-src=https://www.nhanluchungvuong.edu.vn/media
Resource/thumbs/0000403_banner-home-01.jpg data-src-pc=https://www.nhanluchungvuong.edu.vn/media
Resource/thumbs/0000403_banner-home-01.jpg data-src-mobile=https://www.nhanluchungvuong.edu.vn/media
Resource/thumbs/0000627_banner-home-mb-banner-home-1.jpg data-alt-mobile="T&T Group" data-alt-pc="T&T Group">
T&T GroupResource/thumbs/0000403_banner-home-01.jpg>

Chủ tịch CLB hà nội thủ đô Đỗ Vinh Quang: Trái ngọt cho người có ý chí tiên phong

Chủ tịch CLB tp hà nội Đỗ Vinh Quang: Trái ngọt cho những người có ý chí tiên phong

Toàn bộdự án BẤT ĐỘNG SẢN NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG CÔNG THƯƠNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG Y TẾ, GIÁO DỤC và THỂ THAO
TRUNG T&#x
C2;M THƯƠNG MẠI ĐĂK MIL Đăk Mil, Đăk N&#x
F4;ng
NH&#x
C0; M&#x
C1;Y XỬ L&#x
DD; CHẤT THẢI C&#x
D4;NG NGHIỆP và Y TẾ Th&#x
E1;i Nguy&#x
EA;n
NH&#x
C0; M&#x
C1;Y ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC NINH Ninh Thuận
KHU Đ&#x
D4; THỊ MỚI L&#x
C0;O CAI - CAM ĐƯỜNG Cam Đường, L&#x
E0;o Cai
THỬ NGHIỆM L&#x
C2;M S&#x
C0;NG & SẢN XUẤT VACCINE Covid-19 HIPRA SARS-Co
V-2 H&#x
E0; Nội