Khả năng lưu trữ và giải phóng năng lượng bùng nổ làm cho uranium có tính vận dụng rất cao, nhất là trong cấp dưỡng vũ khí hạt nhân.

Bạn đang xem: Cấu tạo bom nguyên tử


Lnwhdo
FDl
Au
OBx
Lx6K7AQ" alt="*">