Thông tin 24 triệu thửa khu đất được liên kết với tài liệu dân cư

Dữ liệu về 24 triệu thửa đất của 56 tỉnh giấc thành, rộng 300 đơn vị cấp huyện, 4.200 đơn vị cấp làng được liên kết với dữ liệu giang sơn về cư dân chiều 29/12.

Bạn đang xem: Công an nhân dân


J1gi
Mo
GXAdsn1Tw" alt="*">